Jak i kiedy korygować błędy w deklaracji podatkowej?
Jan Kowalski
http://sxc.hu/

Jak i kiedy korygować błędy w deklaracji podatkowej?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przejdź do akapitów:

Korekta zeznania podatkowego – prawa podatnika


Korekta zeznania podatkowego polega na złożeniu deklaracji korygującej. Formularz, na jakim składana jest korekta deklaracji podatkowej, musi być z tego samego roku co oryginał zeznania. Korektę zeznania za 2019 rok należy sporządzić na formularzach obowiązujących w tym właśnie roku. 

Prawa do złożenia korekty zeznania podatkowego są pozbawieniu podatnicy, w stosunku do których prowadzona jest kontrola lub postępowanie podatkowe, wszczęte przez urząd skarbowy. Korekta zeznania podatkowego będzie możliwa po ich zakończeniu.


Jak zrobić korektę deklaracji podatkowej?


Dokonując korekty zeznania podatkowego, należy pamiętać o zaznaczeniu na formularzu odpowiedniej rubryki. Powinna ona wskazywać, że jest to korekta, a nie pierwotne zeznanie. 

Przykładowo, podatnik rozliczający się na formularzu PIT-37 powinien w pozycji 10 zaznaczyć pole nr 2 „korekta zeznania”. 

Należy pamiętać, że jeśli pierwotną deklarację PIT podatnik złożył na niewłaściwym formularzu – nie składa korekty zeznania. W tej sytuacji konieczne jest złożenie poprawnej deklaracji w trybie pierwotnym. A zatem, w polu „cel złożenia zeznania” należy zaznaczyć „złożenie zeznania”.


Korekta zeznania podatkowego przez urzędnika


Co istotne, pracownicy urzędu skarbowego – w ramach tzw. czynności sprawdzających – uprawnieni są do samodzielnego korygowania deklaracji PIT. Dotyczy to oczywistych błędów, takich jak pomyłka w danych personalnych oraz niewielkie błędy obliczeniowe, których korekta spowoduje zmianę wysokości podatku o kwotę nie większą niż 5000 złotych.

Na akceptacji skorygowanej deklaracji podatnik ma 14 dni od dnia doręczenia mu dokumentu. Brak sprzeciwu równoznaczny jest z akceptacją przygotowanej przez urzędnika korekty zeznania PIT.


Wyjaśnienie do korekty deklaracji – co zawrzeć?


Do korekty zeznania podatkowego można, choć nie trzeba, dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn tej korekty. W uzasadnieniu tym podatnik powinien opisać błąd, jaki popełnił podczas składania pierwotnej deklaracji. Ważne, by wskazał również działania, jakie podjął w celu usunięcia błędu.


ORD-ZU – przykładowe uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji


Wyjaśnienie przyczyny korekty, podatnik składa na druku ORD-ZU. Formularz ORD-ZU dołącza on do korygowanej deklaracji, jeśli składa ją elektronicznie.

Formularz ORD-ZU składany jest do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika/płatnika ze względu na miejsce zamieszkania. W części A ORD-ZU należy uzupełnić dane identyfikacyjne podatnika/płatnika z uwzględnieniem czy jest on osobą fizyczną czy też nie. Jeśli tak – należy podać: nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia. Jeśli nie: nazwę pełną, nazwę skróconą i REGON.

W punkcie 13 należy wpisać szczegółowe uzasadnienie przyczyn złożenia korekty do danej deklaracji. Gdy punkt ten nie zostanie uzupełniony, nie będzie możliwa elektroniczna wysyłka ORD-ZU do systemu e-Deklaracje.

Przykładowe uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji może dotyczyć pomyłki w kwotach, nieodliczenia przysługującej ulgi lub nieuwzględniania osiągniętych dochodów. 


Korekta PIT – do ilu lat wstecz jest możliwa?


Zgodnie z ustawą, na złożenie korekty zeznania podatkowego PIT, podatnik ma 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym złożył pierwotny dokument. Przykładowo, zeznanie podatkowe za 2019 rok składane w 2020 roku, będzie można skorygować najpóźniej do końca 2025 roku.

Ustawa nie wskazuje również  limitu składania korekt podatkowych. To znaczy, że to samo zeznanie podatkowe podatnik może korygować wiele razy.

Tak, jak w przypadku składania pierwotnej deklaracji podatkowej, warto posiadać potwierdzenie nadania korekty deklaracji. W przypadku korekty złożonej drogą elektroniczną formą potwierdzenia będzie UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).


Korekta deklaracji a odsetki od zaległości podatkowych


Im szybciej podatnik zauważy i poprawi błędy w deklaracji PIT, tym lepiej. W przeciwnym wypadku czekają go dodatkowe koszty w postaci odsetek od zaległości podatkowych. By ich uniknąć, korektę zeznania podatkowego należy złożyć przed upływem ustawowego terminu składania deklaracji.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!