Inżynier powinien mieć wysoko rozwinięte kompetencje...
KS
http://sxc.hu/
24PR.pl

Inżynier powinien mieć wysoko rozwinięte kompetencje miękkie

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

To kombinacja kompetencji interpersonalnych i społecznych, które umożliwiają nam efektywne zarządzanie sobą w kontaktach z innymi, zarówno w środowisku zawodowym jak i prywatnym. Brak ich znacznie ogranicza nasze szanse  na odniesienie sukcesu na rynku pracy, niezależnie od branży, w której działamy.

Inżynier zarządzający zespołem musi umieć porozumieć się z współpracownikami

W przypadku wykwalifikowanych inżynierów, również na stanowiskach zarządzających, posiadanie umiejętności  miękkich jest stawiane zaraz po wiedzy technicznej. –  Jak wynika z naszych obserwacji, zdaniem przeważającej części firm, dla których rekrutujemy inżynierów, posiadanie dobrze ukształtowanych kompetencji miękkich jest wymogiem wręcz niezbędnym u poszukiwanego kandydata – komentuje Kamila Idzik-Kielnar, konsultant Experis Engineering, agencji zatrudnienia, specjalizującej się w rekrutacji inżynierów. – Co warte zauważenia, kompetencje miękkie stawiane są na równi ze znajomością języków obcych, - dodaje Idzik-Kielnar.

Inżynierowie nie zajmują w ramach organizacji stanowisk odizolowanych od reszty współpracowników. Coraz częściej w ramach swoich zadań muszą wchodzić w interakcje z innymi, czy to poprzez dostarczanie konkretnych informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizacji czy będąc ogniwem łączącym kluczowe procesy.

Kompetencje miękkie musi posiadać inżynier bez względu na specjalizację

Popyt na kompetencje miękkie jest widoczny zarówno w grupie stanowisk, w których niezbędny jest kontakt z klientem, np. inżynier sprzedaży, jak i tych, które wymagają dobrej komunikacji w ramach prowadzonych działań, do których należą liderzy projektów, czy inżynierowie w działach rozwoju. Nie ma też znaczenia  czy poszukiwany jest pracownik na stanowiska specjalistyczne czy też wyższego szczebla. Posiadanie kompetencji miękkich jest istotne na każdym poziomie struktury organizacyjnej, zarówno u podwładnych,  jak i u osób zarządzających.

– Inżynierowie dostrzegają zmiany w stawianych wobec nich wymaganiach. Coraz częściej już u młodych kandydatów widać wysiłek, jaki wkładają w pracę nad swoimi mocnymi stronami i obszarami do rozwoju,  a także chęć kształtowania swojej osobowości i umiejętności jak najwcześniej – to z pewnością zaprocentuje w przyszłości pomagając im stać się bardziej atrakcyjnymi kandydatami dla przyszłych pracodawców, – komentuje Kamila Idzik-Kielnar.

Jakich kompetencji miękkich oczekują pracodawcy?

Pośród najbardziej cenionych u pracowników firm inżynieryjnych i technicznych kompetencji miękkich wymieniane są umiejętność komunikowania się z innymi, nastawienie na współpracę w grupie, profesjonalizm, elastyczność w działaniu, asertywność, motywacja, skuteczne radzenie sobie w trudnych sytuacjach, a także zaangażowanie w wykonywane działania. Elementami, które w ciągu ostatnich 2-3 lat zyskały na znaczeniu są również wzrost znaczenia realizacji projektów i zorientowanie na pracę  o charakterze projektowym. Zaistniała zmiana warunkuje konkretne wymagania i postawy, których oczekuje się zarówno od bieżących pracowników, jak i potencjalnych kandydatów.

Nauczenie się kompetencji miękkich wymaga dużej konsekwencji inżyniera

Kompetencje miękkie są wypadkową charakteru i jako takich trudniej się jest ich nauczyć. Nie jest to jednak niemożliwe. Pracodawcy decydują się zatem często na rekrutację pracowników z potencjałem, inwestując w rozwój ich umiejętności poprzez szkolenia czy też, w przypadku kadry menedżerskiej, sesje coachingowe lub współpracę z mentorem. Rola ta po części należy również do menedżerów, którzy powinni wspierać poszczególnych członków zespołu inżynierskiego poprzez codzienną pracę z nimi, swoje realne zaangażowanie w ich rozwój, dzielenie się wiedzą, oddelegowywanie bardziej odpowiedzialnych zadań  lub umożliwienie uczestnictwa w wydarzeniach branżowych. O sukcesie takiej współpracy i jej efektywności decyduje nie tylko rodzaj zastosowanego narzędzia, ale właśnie wspomniany potencjał pracownika.

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Babciowe 2024 – sprawdź, co musisz wiedzieć!