Ile pieniędzy wydaje Skarb Państwa na pobór podatku PIT?
Kamil Sztandera
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Ile pieniędzy wydaje Skarb Państwa na pobór podatku PIT?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Dwóch parlamentarzystów w interpelacji poselskiej nr 10190 zwróciło się do Ministra Finansów z następującymi pytaniami:

1. Ile kosztuje rzeczywisty pobór podatku PIT w zakresie kosztów organów podatkowych, jak również kosztów ponoszonych przez podatników?

 2. Ile kosztują Skarb Państwa działania związane ze składaniem deklaracji rocznych PIT?

>>>Podatniku, rozlicz się z fiskusem za pomocą Programu PIT 2012-2013<<<

Duże zyski budżetu państwa w stosunku do wydatków związanych z poborem podatków

W odpowiedzi Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Andrzej Parafianowicz wyjaśnił, że w 2011 r. w jednostkach administracji podatkowej (izby i urzędy skarbowe) średnioroczne zatrudnienie wyniosło 43 180 etatów (3806 etatów w izbach skarbowych i 39 374 etaty w urzędach skarbowych). Wydatki związane z funkcjonowaniem organów podatkowych w 2011 r. wyniosły 3 315 089 tys. zł, z czego 319 871 tys. zł zostało przeznaczone na działalność izb skarbowych, a 2 995 218 tys. zł urzędów skarbowych. Natomiast wpływy (wraz z udziałami jednostek samorządu terytorialnego) z podatku PIT w 2011 r. wyniosły 67 505 115 tys. zł.

Ponadto Andrzej Parafianowicz podkreślił, że obecnie struktury organizacyjne w urzędach skarbowych nie przewidują podziału komórek  na poszczególne rodzaje podatków. Dlatego też nie jest możliwe jednoznaczne wyodrębnienie wydatków ponoszonych w zakresie poboru poszczególnych podatków, w tym m. in. PIT.

Koszt druku papierowych formularzy zeznań PIT jest bardzo wysoki

Należy pamiętać, że Skarb Państwa w zakresie rozliczenia zeznań rocznych w podatku dochodowym od osób fizycznych ponosi koszty związane z drukiem i dystrybucją papierowych formularzy PIT. Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, wydatki z tego tytułu wyniosły:

- w 2011 r. (rozliczenie roku 2010) koszt wydruku i dystrybucji papierowych zeznań podatkowych, w tym załączników oraz broszur informacyjnych, wyniósł 4,2 mln zł,

- w 2012 r. (rozliczenie roku 2011) koszt wydruku i dystrybucji papierowych zeznań podatkowych, w tym załączników oraz broszur informacyjnych, wyniósł 4,0 mln zł.

E-PIT nadzieją na oszczędności

Andrzej Parafianowicz zwraca również uwagę na fakt, że od momentu wprowadzenia systemu e-deklaracji, tj. od 2008 r., w podatku PIT drogą elektroniczną zostało złożonych:

- w 2008 r. - 6 tys. deklaracji,

- w 2009 r. - 317 tys. deklaracji,

- w 2010 r. - 1,5 mln deklaracji,

- w 2011 r. - ponad 3 mln deklaracji,

- w 2012 r. ponad 6,5 mln deklaracji.


Znacznie wpłynęło to na realne zmniejszenie kosztów związanych z rozliczeniem podatku PIT, zarówno po stronie podatników, jak i administracji. 


Podatnik.info

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jakie znaczenie ma adres zamieszkania w rozliczeniu się z fiskusem?