Ile może dorobić emeryt? Od grudnia zmieniają się...
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Ile może dorobić emeryt? Od grudnia zmieniają się limity!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Ile może dorobić emeryt? Zmiany od grudnia 2023

Każdy emeryt lub rencista ma prawo do dalszej pracy mimo pobierania świadczenia od organu rentowego. Zbyt wysokie zarobki mogą jednak wpłynąć na obniżenie należnej kwoty. Po przekroczeniu maksymalnego limitu dochodzi do zawieszenia wypłacania emerytury lub renty. Dlatego też należy śledzić na bieżąco informacje o nowych progach dochodowych, ponieważ ich wysokość zmienia się co trzy miesiące – w każdym kwartale.

Zatem ile może dorobić emeryt? Najważniejsze informacje na temat obowiązujących zasad znajdują się w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1998 Nr 162 poz. 1118). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wysokość przysługującej emerytury lub renty może zostać obniżona czy też zawieszona w przypadku osiągnięcia przez podatnika przychodu powyżej ustalonego progu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe.

To, ile może dorobić emeryt do swojego świadczenia, zależy od kilku czynników. Najważniejszym jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny za poprzedni kwartał. Dlatego też należy śledzić na bieżąco informacje o ustalonych limitach. W każdym kwartale obowiązują dwa progi:

 • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – przekroczenie tej kwoty wiąże się ze zmniejszeniem świadczenia,
 • 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – przekroczenie tej kwoty spowoduje zawieszenie wypłacania świadczenia.

Od 1 grudnia 2023 roku pojawiły się zmiany ustalonych kwot wskutek obwieszczenia Głównego Urzędu Statystycznego. Limity te obowiązują następujące świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

 • emeryturę,
 • emeryturę pomostową,
 • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r., chorobą zawodową,
 • rentę inwalidy wojskowego, jeżeli Twoja niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową oraz rentę rodzinną po inwalidzie wojskowym,
 • rentę rodzinną.

Warto również zwrócić uwagę, że limity, ile można dorobić do emerytury 2024, nie obowiązują każdego świadczeniobiorcy. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje na ten temat.

Ile można dorobić do emerytury 2024?

Limity dochodowe obowiązują osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę lub rentę. W takim przypadku należy zwrócić uwagę na progi ustanowione od 1 grudnia 2023 roku. Będą one obowiązywały do lutego 2024 roku. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez GUS, przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2023 roku wyniosło 7194,95 zł. Jest to kwota wyższa o 189,19 zł od obowiązującej w poprzednim okresie. Dzięki temu wzrosły również limity, ile może dorobić emeryt.

 • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 5 035,50 zł brutto – przychody powyżej tej kwoty spowodują zmniejszenie emerytury lub renty,
 • 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 9 353,50 zł brutto – przychody powyżej tej kwoty spowodują zawieszenie emerytury lub renty.

Warto pamiętać także o kwotach maksymalnego zmniejszenia, które obowiązują od 1 marca 2023 roku. Wysokość limitu zależy od rodzaju pobieranego świadczenia:

 • 794,35 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • 595,80 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • 675,24 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

Powyższe limity nie obowiązują emerytów i rencistów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny. Dla kobiet wynosi on 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Wyjątkiem są seniorzy uzyskujący emeryturę w kwocie podwyższonej do świadczenia minimalnego. Jeżeli podatnik zdecyduje się w takim przypadku na dorabianie, wówczas otrzyma należność pomniejszoną o dopłatę. Ponadto ograniczenia nie dotyczą osób mających prawo do:

 • emerytury częściowej,
 • renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych osobach,
 • renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową,
 • renty rodzinnej po uprawnionych do tych świadczeń – jeżeli jest ona korzystniejsza kwotowo od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

Ile można dorobić do emerytury netto?

Obowiązujące kwoty limitów są podawane w stawce brutto. Wartość netto zależy od źródła dochodu emeryta lub rencisty. W zależności od formy zatrudnienia różnią się koszty uzyskania przychodu. W przypadku osób fizycznych są to zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszystkie składki ZUS. Emeryt lub rencista może uzyskiwać dodatkowe wynagrodzenie na podstawie:

 • stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy o świadczeniu usług, umowy agencyjnej,
 • umów cywilno-prawnych, czyli umowy o dzieło lub umowy zlecenie,
 • pozarolniczej działalności gospodarczej oraz współpracy przy jej wykonywaniu,
 • pracy nakładczej,
 • pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,
 • działalności wykonywanej za granicą,
 • sprawowania mandatu posła i posła do Parlamentu Europejskiego.

Należy również zaznaczyć, że do dodatkowego wynagrodzenia wlicza się także zasiłki i świadczenia wypłacane przez ZUS. Aby obliczyć, ile można dorobić do emerytury netto, należy więc odjąć podatek dochodowy oraz pobierane składki na ubezpieczenie od obowiązującego limitu.

Podsumowanie: Ile może dorobić emeryt, by zachować prawo do świadczenia

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące obowiązujących przepisów, które zostały szczegółowo omówione w artykule.

 • Każdy emeryt lub rencista ma prawo do aktywności zawodowej po uzyskaniu prawa do pobierania świadczenia od organu rentowego.
 • Należy jednak pamiętać o obowiązujących limitach, ponieważ ich przekroczenie może oznaczać zmniejszenie lub zawieszenie wypłacania świadczenia.
 • Wysokość limitów zależy od wieku świadczeniobiorcy oraz przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez ZUS za poprzedni kwartał. Progi dochodowe zmieniają się więc co trzy miesiące.
 • Progi dochodowe dotyczą osób dorabiających do wcześniejszej emerytury lub renty. Limity nie obowiązują emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.
 • Ile może dorobić emeryt? Pierwszy limit wynosi 70% przeciętnego wynagrodzenia i po jego przekroczeniu następuje zmniejszenie świadczenia. Od 1 grudnia 2023 roku do końca lutego 2024 roku jest to kwota 5 035,50 zł brutto.
 • Maksymalna kwota zmniejszenia świadczenia różni się od rodzaju świadczenia i wynosi 794,35 zł – w przypadku emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 595,80 zł – w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz 675,24 zł – w przypadku renty rodzinnej dla jednej osoby.
 • Ile można dorobić do emerytury 2024, by nie stracić świadczenia? Limit jest równy 130% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał. Od 1 grudnia 2023 roku do lutego 2024 roku wynosi 9 353,50 zł brutto.
 • Ile można dorobić do emerytury netto? Kwotę tę należy obliczyć, odliczając zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie od ustalonej kwoty limitu brutto. Stawka netto zależy więc również od formy zatrudnienia.

Jeżeli masz wątpliwości dotyczące obowiązujących przepisów, możesz skorzystać z pomocy naszych ekspertów! Każdy użytkownik darmowego programu Podatnik.info zyskuje możliwość zadania dowolnego pytania specjalistom z obszaru księgowości, finansów czy też prawa. Ponadto w okresie składania rocznych deklaracji podatkowych możesz skorzystać z naszego kreatora i dopełnić formalności nawet w 5 minut. Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać, wybierając Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Babciowe 2024 – sprawdź, co musisz wiedzieć!