Gdzie na mapie działań NBP znajduje się Departament...
podatnik.info
Kamila Sukiennik
podatnik.info

Gdzie na mapie działań NBP znajduje się Departament Generalny

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Departament Generalny jest w epicentrum tych procesów. Umiejętność panowania nad stresem oraz świetna organizacja pracy są oczywistymi wymogami. W przypadku takich instytucji jak NBP –  dodatkowo – niepowtarzalność projektów w połączeniu z dużą zmiennością otoczenia, to okoliczności, które bezwzględnie wymagają wśród kadry kierowniczej wysokich umiejętności adaptacyjnych oraz kreatywności.

Jak z Pani perspektywy wyglądają procesy pracy w Departamencie Generalnym?

W Departamencie Generalnym trwają nieustanne prace nad usprawnieniem modelu organizacyjnego banku. Doskonalenie wiedzy, stała obserwacja i analiza wiodących banków centralnych i innych instytucji finansowych – ich sposobów funkcjonowania oraz zmian i innowacji jakim się poddają – są dla nas stałym punktem odniesienia.

Co wyróżnia Wasz departament i sprawia, że jesteście tak ważnym ogniwem w pracy NBP?

W NBP funkcjonuje 25 departamentów, z których każdy jest wyspecjalizowaną jednostką odpowiedzialną za konkretne dziedziny. Nie ma tutaj departamentów bardziej lub mniej „merytorycznych”, jak próbowano kiedyś wmówić opinii publicznej. Jest to sieć powiązanych i wzajemnie się wspierających jednostek z komplementarnymi kompetencjami. Aby efektywnie zarządzać, ale też inteligentnie udoskonalać procesy międzydepartamentalne, Departament Generalny musi dysponować szczegółową wiedzą na temat sposobu funkcjonowania każdego z nich. Sądzę, że jesteśmy jedynym departamentem w banku współpracującym z każdym departamentem w trybie bieżących relacji i znamy dokładnie każdą jednostkę organizacyjną.

Jak wygląda zarządzanie zespołem oraz przepływ informacji w tak dużej organizacji?

Precyzyjne formułowanie swoich oczekiwań wobec pracowników stanowi podstawę sprawnego funkcjonowania banku. Kadra zarządzająca NBP musi niezwykle rozważnie gospodarować czasem, aby mieć możliwość reagowania na bieżące zapotrzebowania innych jednostek organizacyjnych, w sposób który nie wpływa na koordynację stałych procesów. Departament Generalny jest przede wszystkim odpowiedzialny za skuteczne i sprawne wdrażanie strategii zarządczych Narodowego Banku Polskiego. Administrowanie przepływem informacji oraz zapewnienie odpowiedniego, korzystnego środowiska współpracy między jednostkami organizacyjnymi są priorytetowymi zadaniami naszego departamentu.

Niedawno otrzymali Państwo nagrodę z rąk najbardziej prestiżowej instytucji w bankowości centralnej – jak Departament Generalny się do tego sukcesu przyczynił?

Departament Generalny – między innymi – zajmuje się planowaniem strategicznym i operacyjnym oraz systematyczną ewaluacją efektywności poszczególnych departamentów. Jednym z naszych najważniejszych celów jest osiągnięcie statusu lidera światowej bankowości centralnej. W obliczu wojny w Ukrainie kluczowe stało się dla nas wspomaganie departamentów kształtujących relacje z Narodowym Bankiem Ukrainy, takich jak Departament Emisyjno-Skarbcowy czy Departament Zagraniczny. Tych departamentów współpracujących z NBU było i jest oczywiście znacznie więcej – bank reaguje wewnątrz w zależności od potrzeb. Jako organizacja możemy o sobie powiedzieć, że w obliczu aktualnej sytuacji geopolitycznej stanęliśmy na wysokości zadania.

A jak wygląda wsparcie działań na arenie międzynarodowej?

Organizacja spotkań międzynarodowych wymaga – między innymi – dogłębnej znajomości zasad komunikacji międzykulturowej, savoir-vivre`u oraz etykiety dyplomatycznej. Departamenty współpracujące z nami przy organizacji takich spotkań muszą być w pełni przygotowane merytorycznie, a jakiekolwiek wątpliwości powinny być bezzwłocznie wyjaśniane, co możliwe jest przy zgranym zespole i optymalnej współpracy między jednostkami organizacyjnymi banku. 

Jak wykorzystujecie nowoczesne technologie?

Szybko zmieniająca się rzeczywistość wymaga otwarcia na nowości w zakresie dostępu i przetwarzania informacji oraz determinuje konieczność zagwarantowania bezwarunkowego bezpieczeństwa – w szczególności cyberbezpieczeństwa. W tym kontekście Departament Generalny implementuje (w porozumieniu z dedykowanymi departamentami) najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i informatyczne. 

Jak wygląda zarządzanie i odporność na zmiany?

Banki centralne funkcjonują w otoczeniu permanentnej zmiany, która determinuje konieczność stałej adaptacji. W tym kontekście zmienność podejmowanych decyzji świadczy o ciągłości dowodzenia, a nie o braku konsekwencji. Ze względu na funkcje realizowane przez Narodowy Bank Polski, jako najważniejszej instytucji finansowej w Polsce, pracownicy Departamentu Generalnego, działają w oparciu o precyzyjne procedury, które minimalizują ryzyko pojawienia się pomyłek w zakresie realizowanych zadań.

Zarządzanie instytucją o tak kluczowym znaczeniu dla naszego kraju nie jest zadaniem prostym. Świadomość wielkiej odpowiedzialności, która ciąży na Departamencie Generalnym jest stała. To jest dla nas zresztą najwyższa forma motywacji do ciągłego rozwoju. Aby bank centralny działał sprawnie, pracujemy w oparciu o procedury, których treść jest wynikiem doświadczeń i procesów optymalizacji. W Departamencie Generalnym cenimy jakość i najwyższe standardy pracy.

Jak wygląda zarządzanie zespołem?

Zarządzanie kilkudziesięcioosobowym zespołem jest trudnym zadaniem. Tym bardziej, gdy grupa ta nadzoruje pracę innych jednostek organizacyjnych, czasem składających się z kilkuset osób. To żywy organizm, który działa pod wielką presją odpowiedzialności, ciągłych zmian i konieczności podejmowania błyskawicznych decyzji. Myślę, że nastawienie na współpracę i odporność na stres są w tej pracy decydujące.

Jak wyglądają Pani priorytety w pracy departamentu?

Jednym z moich priorytetów jest zarządzanie zespołem w taki sposób, aby miał on warunki urzeczywistnienia swojego największego potencjału. Każdy miewa gorsze dni, spadki produktywności i kreatywności. Moim zadaniem jest uczynienie, ażeby nasz zespół był tak mocny i miał taką strukturę, które będą się na bieżąco kompensowały i wzajemnie uzupełniały. Wymienność i dublowanie kompetencji pozwala temu sprostać. Z jednej strony procesy zarządzania w naszej instytucji kształtowane są długofalowo, ale cały czas musimy być otwarci na zmiany i udoskonalenia wymuszane niebywałą dynamiką zdarzeń. W Departamencie Generalnym można wręcz powiedzieć, że zmienność jest tu jedyną stałą. Nie ma dwóch takich samych dni. Codziennie stajemy do realizacji nowych wyzwań.

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!