Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Działy finansowo-księgowe podporą organizacji. Czy ma to...
http://sxc.hu/
Page Personnel

Działy finansowo-księgowe podporą organizacji. Czy ma to wpływa na wynagrodzenia?

Czy w związku z tym rosną oczekiwania w stosunku do pracowników tych działów a także ich wynagrodzenia? Odpowiedź na to pytanie daje „Przegląd Płac Finanse & Księgowość 2013” przygotowany przez Page Personnel we współpracy z Grant Thornton.

Działy finansowe w trakcie kryzysu dostarczają informacji niezbędnych do formułowania strategii przedsiębiorstwa i zarządzania ryzykiem. Kontrola kosztów, treasury, relacje z bankami czy cash management czynią z nich kluczowy pion w organizacji. Zmiana postrzegania roli finansów wiąże się nie tylko z trudną sytuacją rynkową, ale także z coraz bardziej zaawansowanymi, międzynarodowymi procesami zachodzącymi w spółkach oraz coraz bardziej skomplikowanym system prawno-podatkowym. Jak zauważa Monika Smulewicz, dyrektor zarządzająca firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton - „Częsta zmiana przepisów prawa, niejasne i niejednoznaczne interpretacje organów podatkowych czy ZUS oraz rozbieżność stanowisk ministrów a nawet sądów powoduje, że przedstawiciele działów finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych stają się nierzadko głównym partnerem dla Zarządów w podejmowaniu trudnych decyzji finansowych i kadrowych.”

Wzrost znaczenia działów finansowych przekłada się na zmianę ról przypisywanych poszczególnym stanowiskom, a co za tym idzie stawianie większych wymagań kandydatom do pracy w tych działach. Oprócz wiedzy merytorycznej z danego obszaru np. finansów, analizy czy księgowości, pracodawcy oczekują od pracowników multidyscyplinarności, biegłej znajomości języka angielskiego i zrozumienia funkcjonowania modelu biznesowego firmy. Poszukiwanie i zatrudnianie osób posiadających wiedzę i doświadczenie z kilku obszarów finansów umożliwia bowiem firmom optymalizację kosztów, co w czasach zawirowań gospodarczych nie pozostaje bez znaczenia. „W coraz większej liczbie przedsiębiorstw widzimy kontynuację zmian na poziomie starszego analityka, którego rola przesuwa się w kierunku bardzo silnego powiązania pomiędzy biznesem a finansami. Obecni analitycy muszą szeroko patrzeć na biznes, przeprowadzać analizy finansowe procesów zachodzących w działach sprzedaży, marketingu i zakupów, rozkładać je na czynniki pierwsze oraz przedstawiać rekomendacje dalszych działań” – komentuje Paweł Prociak, Manager w firmie rekrutacyjnej Page Personnel.

Zwiększa się także znaczenie księgowych, którzy częściej pełnią w firmach role doradcze, np. w obszarze prostych rozwiązań podatkowych. Ich zadaniem jest interpretacja decyzji i zdarzeń biznesowych oraz wpływu jaki one mają na podatki czy sprawozdania finansowe. Dlatego poszukiwani są kandydaci z wiedzą merytoryczną, obsługą systemów ERP, władający językami obcymi, oraz co jest stosunkowo nowe na rynku – posiadający postawę biznesową pozwalającą na zrozumienie procesów zachodzących poza działem finansowym.

Wzrost wymagań wobec finansistów nie przekłada się jednak na znaczący wzrost ich wynagrodzeń. Porównując tegoroczne wynagrodzenia zaprezentowane w „Przeglądzie Płac Finanse & Księgowość 2013” przygotowanym przez Page Personnel do tych oferowanych w latach ubiegłych nie widać znaczących różnic. Co więcej, specjaliści i eksperci z obszaru szeroko rozumianych finansów, zmieniając pracodawcę mogą dzisiaj liczyć na około 5% do maksymalnie 10% wzrostu wynagrodzenia, podczas gdy jeszcze kilka lat temu podwyżka ta wynosiła nawet 20%-30%. Powodem jest trudna sytuacja ekonomiczna i niepewność zatrudnienia, które zwiększyły elastyczność kandydatów w kontekście oferowanego im wynagrodzenia. Osoby zatrudnione, znacznie częściej niż w poprzednich latach, przyjmują obecnie kontroferty od aktualnych pracodawców, obawiając się zmiany miejsca pracy na nowe. A to również wiąże się z akceptacją niższej pensji.

Wysokość aktualnych miesięcznych zarobków brutto według „Przeglądu Płac Finanse & Księgowość 2013” Page Personnel kształtuje się w Polsce następująco:

Księgowość i Podatki

Asystent Działu Księgowego – min.: 2500 zł, najczęściej oferowane: 3000 zł, max.: 4000 zł

Specjalista ds. Księgowo – Finansowych – min.: 3000 zł, najczęściej oferowane: 5000 zł, max.: 6000 zł

Młodszy Księgowy – min.: 3000 zł, najczęściej oferowane: 4500 zł, max.: 5000 zł

Księgowy – min.: 4500 zł, najczęściej oferowane: 5500 zł, max.: 6500 zł

Samodzielny/Starszy księgowy – min.: 6000 zł, najczęściej oferowane: 8000 zł, max.: 9000 zł

Specjalista ds. Kadr i Płac – min.: 5000 zł, najczęściej oferowane: 6000zł, max.: 7000 zł

Koordynator Działu Kadr i Płac – min.:7000 zł, najczęściej oferowane: 8000 zł, max.: 10000 zł

Zastępca Głównej Księgowej – min.: 9000 zł, najczęściej oferowane: 10000zł, max.: 12000 zł

Specjalista ds. Podatków – min.: 6000 zł, najczęściej oferowane: 8500 zł, max.: 11000 zł

Koordynator ds. Podatków – min.:10000 zł, najczęściej oferowane: 12000 zł, max.: 14000 zł

 

Controlling i Finanse

Audytor Finansowy – min.: 8000 zł, najczęściej oferowane: 10000 zł, max.: 15000 zł

Analityk Finansowy – min.: 4500 zł, najczęściej oferowane: 6000 zł, max.: 7000 zł

Specjalista ds. Controllingu – min.: 5500 zł, najczęściej oferowane: 6500 zł, max.: 8000 zł

(Młodszy) Kontroler Finansowy – min.: 7500 zł, najczęściej oferowane: 9000 zł, max.: 11000 zł

Analityk Sprzedaży/ Analityk Biznesowy – min.: 6500 zł, najczęściej oferowane: 7500 zł, max.: 9000 zł

Audytor Wewnętrzny – min.: 7000 zł, najczęściej oferowane: 8500 zł, max.: 10000 zł

Specjalista ds. Windykacji – min.: 4000 zł, najczęściej oferowane: 5000 zł, max.: 6000 zł

Starszy Specjalista ds. Windykacji – min.: 6000 zł, najczęściej oferowane: 7500 zł, max.: 9000 zł

Metodologia badania

Informacje prezentowane w „Przeglądzie Płac Finanse & Księgowość 2013” Page Personnel zostały zebrane przez konsultantów Page Personnel podczas rozmów z ok. 11 000 kandydatów w trakcie rekrutacji prowadzonych w Warszawie, w okresie od stycznia do grudnia 2012 r. Obejmują one poziom wynagrodzeń deklarowanych przez kandydatów, jak również poziom wynagrodzeń pochodzący z zaakceptowanych przez kandydatów ofert pracy. Zgromadzone dane dotyczą wszystkich sektorów gospodarki, w szczególności: FMCG, produkcji, opakowań, handlu, nieruchomości, sektora farmaceutycznego, energetycznego, IT, telekomunikacji, mediów, transportu i logistyki. 

Loading Comments
Zainteresuje cię także