Dodatek elektryczny 2023 – komu przysługuje i jak go...
Podatnik.info
Podatnik.info
podatnik.info

Dodatek elektryczny 2023 – komu przysługuje i jak go otrzymać?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Dodatek elektryczny – sprawdź do kiedy możesz złożyć wniosek

Rosnące ceny paliw oraz rosnąca inflacja obciążają budżety domowe Polaków. Rząd stara się reagować, wprowadzając kolejne dofinansowania oraz ulgi związane z rozliczeniem podatku dochodowego. Wśród dostępnych dopłat pojawił się dodatek elektryczny, o który można wnioskować już od 1 grudnia 2022 roku. Jego celem jest przede wszystkim wsparcie gospodarstw domowych w sfinansowaniu kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej.

Rosnące ceny dają się we znaki wszystkim Polakom, dlatego warto korzystać z rozwiązań oferowanych przez rząd. Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe, przysługujące gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Szczegółowe informacje o dopłacie znajduje się w ustawie z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. Poz. 2127).

Jak wspomnieliśmy, wnioski o dofinansowanie można składać już od 1 grudnia 2022 roku. Jeżeli spełniasz kryteria obowiązujące potencjalnych beneficjentów, warto jak najszybciej dopełnić wszelkich formalności. Termin składania wniosków mija już 1 lutego 2023 roku. Odpowiednie dokumenty należy dostarczyć w gminach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Wielu beneficjentów zadaje również pytanie, kiedy dodatek do prądu trafi na konto wnioskodawcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, władze gminne mają czas na wypłacenie środków do 31 marca 2023 roku. Rachunek, na który powinny trafić pieniądze, należy uwzględnić we wniosku.

Komu przysługuje dopłata do prądu?

Najważniejsze informacje dotyczące tego, komu przysługuje dopłata do prądu, znajdują się we wspomnianej wyżej ustawie (Dz. U. 2022 r. Poz. 2127). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, o dofinansowanie mogą wnioskować przedstawiciele gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Co to oznacza? Każdy potencjalny beneficjent musi uzyskać wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB.

Gospodarstwo domowe jest definiowane w myśl przepisach jako:

 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą lub
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Na podstawie informacji dostarczonych do 11 sierpnia 2022 roku do CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków) odbywa się weryfikacja wniosków i przyznawanie dofinansowania. Dodatek elektryczny może otrzymać wyłącznie jeden z mieszkańców gospodarstwa domowego. Jeżeli gmina otrzyma więcej niż jeden wniosek z jednego adresu, wsparcie finansowe otrzyma osoba, która dostarczyła niezbędne dokumenty jako pierwsza. Nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania kilkukrotnie.

Co ważne, dopłata przysługuje także wnioskodawcom, którzy mieszkają w gospodarstwie domowym wyposażonym wyłącznie w pompy ciepła stanowiące główne źródło ogrzewanie. Jeżeli deklaracje składane do CEEB nie potwierdzą tej informacji, wówczas wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie. Jaką kwotę można otrzymać w ramach dopłaty do prądu?

 • Gospodarstwom domowym, które zużywają do 5 MWh rocznie, przysługuje 1 000 zł.
 • Wnioskodawcy, których gospodarstwa domowego zużywają powyżej 5 MWh rocznie, mogą otrzymać 1 500 zł.

Warto zwrócić uwagę także na pozostałe kwestie, które mogą wykluczyć Cię z grupy beneficjentów. Wnioskodawca nie otrzyma dodatku elektrycznego, jeżeli:

 • gospodarstwo domowe posiada mikroinstalacje PV, które ogrzewają się głównie energią elektryczną,
 • gospodarstwo domowe wyposażone w pompy ciepła i mikroinstalacje PV,
 • wnioskodawcy korzystający już z wypłaty dodatku węglowego lub na inne źródło ciepła,
 • osobie w gospodarstwie domowym, która kupiła paliwo stałe w niższej cenie od przedsiębiorcy określonego w art. 2 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Jak otrzymać dodatek do prądu?

Aby prawidłowo dopełnić wszelkich formalności związanych z wypłacaniem dofinansowania, warto przeanalizować procedurę, jak otrzymać dodatek do prądu. Minister Klimatu i Środowiska doprecyzował przepisy związane z zasadami wnioskowania o dopłatę. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, należy dostarczyć nie tylko formularz wniosku, ale również odpowiednie załączniki potwierdzające spełnienie kryteriów.

Wzór wniosku obejmuje pola wymagające uzupełnienia danych wnioskodawcy, a także wszystkich członków gospodarstwa domowego. Są one obowiązkowe, a pominięcie rubryk może skutkować odmową. Ponadto w formularzu należy uwzględnić numer konta bankowego oraz określić prawidłowo organ, do którego kieruje się wniosek. Dodatek elektryczny zostanie przyznany, jeżeli wnioskodawca uwzględni w piśmie główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego.

Wzór wniosku udostępniony przez rząd uwzględnia także oświadczenie o niekorzystaniu z dodatku węglowego lub innych dopłat oferowanych w ramach wsparcia związanego z podwyżką cen. Nie można zapomnieć również o dacie oraz podpisie wnioskodawcy.

Uwaga, to ważne! Prawidłowo wypełniony wniosek może okazać się niewystarczający, jeżeli potencjalny beneficjent stara się o dopłatę w podwyższonej kwocie. Dofinansowanie 1 500 zł przysługuje po dostarczeniu załącznika potwierdzającego spełnienie warunku o przekroczeniu zużycia energii elektrycznej wynoszącego 5 MWh. Rząd umożliwia dostarczenie potwierdzenia w formie:

 • rozliczenia z dostawcą – przedsiębiorstwem energetycznym, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub
 • zaświadczenia wydanego przez przedsiębiorstwo potwierdzające zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Potwierdzenie musi obejmować okres rozliczenia w 2021 roku w tym samym miejscu zamieszkania oraz deklarować zużycie większe niż 5 MWh.

Podsumowanie: kiedy i komu przysługuje dopłata do prądu

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące zasad wypłacania dodatku elektrycznego 2023.

 • Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie przysługujące przedstawicielom gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna.
 • Dopłata przysługuje w wysokości 1 000 zł lub 1 500 zł po przekroczeniu zużycia wynoszącego 5 MWh.
 • Wnioski można składać od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku.
 • Kiedy dodatek do prądu trafi na konto? Wypłaty odbywają się do 31 marca 2023 roku.
 • Komu przysługuje dopłata do prądu? Aby otrzymać dofinansowanie, należy wykazać wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB do 11 sierpnia 2022 roku. Jako główne źródło ogrzewania musi być zadeklarowana energia elektryczna.
 • Co ważne, obowiązuje zasada przyznawania wyłącznie jednego dodatku do prądu dla jednego adresu zamieszkania. Nie można skorzystać z tego wsparcia kilkukrotnie.
 • Jeżeli wnioskodawca skorzystał wcześniej z dopłaty węglowej lub energetycznej, wówczas nie otrzymasz pozytywnej decyzji w sprawie dodatku do prądu.
 • Dofinansowanie przysługuje także gospodarstwom domowym wyposażonym wyłącznie w pompy ciepła, które stanowią źródło ogrzewania.
 • Jak otrzymać dodatek do prądu? Należy złożyć wniosek do gminy właściwej miejscu zamieszkania wnioskodawcy. W formularzu muszą znajdować się dane wnioskodawcy oraz pozostałych mieszkańców gospodarstwa domowego.
 • Co ważne, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać podwyższoną kwotę dofinansowania 1 500 zł, wówczas należy dołączyć do wniosku potwierdzenie zużycia przekraczającego 5 MWh w tym samym miejscu zamieszkania za rok 2021.
 • Organ rozpatrujący wniosek uwzględni: rozliczenie lub zaświadczenie wydane przez przedsiębiorstwo energetyczne, wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną.

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące dodatku elektrycznego, możesz skorzystać ze wsparcia ekspertów Podatnik.info. Specjaliści z obszaru księgowości, finansów oraz prawa rozwieją Twoje wątpliwości. Dodatkowo możesz skorzystać z pomocy w rozliczeniu podatku dochodowego. Nasz program udostępnia trzy sposoby na szybkie i proste wypełnienie oraz złożenie deklaracji PIT. Wypełniony formularz zostanie przesłany do urzędu skarbowego w formie elektronicznej. Pobierz program Podatnik.info i dowiedz się, co jeszcze możesz zyskać!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od pustostanów 2024