Czym jest ulga na ekspansję?
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Czym jest ulga na ekspansję?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Czym jest ulga na ekspansję?

Każdy przedsiębiorca dąży do rozwoju swojego przedsiębiorstwa. Jednym z naturalnych etapów tego procesu dla wielu firm jest wchodzenie na nowe rynki, czyli ekspansja. Wiąże się to jednak z wydatkami. Aby zachęcić przedsiębiorców do zwiększania przychodów ze sprzedaży, rząd wprowadził od 1 stycznia 2022 roku tzw. ulgę prowzrostową. W ramach tego odliczenia można uwzględnić wydatki ukierunkowane na rozszerzenie swojego rynku zbytu zarówno krajowego, jak i zagranicznego.

Ulga na ekspansję została uregulowana w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86) oraz ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350).

Warto zwrócić szczególną uwagę na jedną z największych korzyści dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na skorzystanie z tej preferencji. Ulga na ekspansję umożliwia podatnikom podwójne odliczenie poniesionych wydatków. W praktyce przedsiębiorca może zaliczyć je w 100% zarówno do kosztów uzyskania przychodów, jak i obniżyć podstawę opodatkowania.

Odliczenie obejmuje koszty uzyskania przychodów, które przedsiębiorca poniósł w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży swoich produktów. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na definicję prawną „produktów”.  Ustawodawca wskazuje, że pod tym pojęciem kryją się wyłącznie przedmioty materialne wytworzone przez podatnika.

Warto zwrócić uwagę także na konkretne wydatki, które można odliczyć w ramach ulgi na ekspansję. Wśród nich pojawiają się:

 • uczestnictwo w targach (organizację miejsca wystawowego, zakup biletów lotniczych dla ciebie i twoich pracowników, zakwaterowanie i wyżywienie dla ciebie i twoich pracowników),
 • działania promocyjno-informacyjne (m.in. zakup przestrzeni reklamowych, przygotowanie strony internetowej, publikacje prasowe, broszury, katalogi informacyjne i ulotek, dotyczące produktów),
 • dostosowanie opakowań produktów do wymagań kontrahentów,
 • przygotowanie dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych,
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Należy jednak podkreślić, że nie każdy przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z odliczenia, jakim jest ulga na ekspansję. Dla kogo będzie dostępna? Jakie warunki trzeba spełnić? Najważniejsze informacje prezentujemy poniżej.

Ulga na ekspansję – dla kogo?

Grupą beneficjentów, którzy mogą skorzystać z odliczenia, są osoby osiągające dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczane na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub podatkiem liniowym. Ulga na ekspansję jest więc niedostępna dla przedsiębiorców korzystających z ryczałtu. Dodatkowo część osób może skorzystać z ulgi w przypadku kosztów uzyskania przychodów nieuwzględnionych w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku. Dotyczy to przedsiębiorców:

 • uzyskujących dochody z pozarolniczej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub
 • osiągających dochody w ramach realizacji nowej inwestycji na podstawie wydanej decyzji w tym zakresie.

Ponadto należy spełniać dodatkowe warunki wynikające z próby ekspansji oraz poniesionych wydatków. Przedsiębiorca ma prawo do odliczenia, jeżeli w ciągu kolejnych 2 lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł koszty:

 • zwiększy przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub
 • osiągnie przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych albo
 • osiągnie przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Podczas weryfikacji spełnienia tego kryterium bierze się pod uwagę wyłącznie dochody lub przychody opodatkowane w Polsce. Wspomniane wyżej wymaganie musi być spełnione przynajmniej w jednym z wyznaczonych 2 lat podatkowych. Punktem odniesienia jest w tym przypadku ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia wydatków uprawniających do pomniejszenia podstawy opodatkowania.

Ulga na ekspansję – jak ją obliczyć?

Odliczenie należy uwzględnić w składanej deklaracji podatkowej. W zależności od formy opodatkowania będzie to:

 • PIT-36 – dla przedsiębiorców, których przychody są opodatkowane według skali podatkowej,
 • PIT-36L – jeżeli podatnik osiągnął przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym.

Ulga na ekspansję powinna być odliczona w zeznaniu za rok, w którym zostały poniesione koszty.  Jeżeli podatnik poniósł stratę lub osiągnął zbyt niski dochód, by skorzystać z preferencji, wówczas może zrobić to w kolejnych 6 latach podatkowych następujących bezpośrednio po roku nabycia prawa lub uwzględnienia części kosztów.

Co ważne, nie można zapomnieć, że ulga prowzrostowa jest odliczana od podstawy opodatkowania, a nie wysokości obliczonego podatku dochodowego. Maksymalna kwota, którą można uwzględnić w danym roku, wynosi 1 mln zł. Jeżeli podatnik poniósł większe koszty, wówczas istnieje możliwość wykazania ich w kolejnych deklaracjach. Poniżej prezentujemy, jak krok po kroku odliczyć ulgę na ekspansję.

 • Pierwszym krokiem jest zsumowanie wydatków poniesionych na rozszerzenie rynku zbytu oraz spełniających wyżej wymienione kryteria. W ten sposób otrzymasz kwotę odliczenia.
 • Drugim krokiem jest wykazanie obliczonej kwoty w pozycji 230 formularza PIT-36 oraz odpowiednio 231 dla małżonka w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych. Osoby składające PIT-36L powinny wpisać wysokość kwalifikowanych wydatków w pozycji 45.
 • Następnie należy złożyć poprawnie wypełnioną deklarację do urzędu skarbowego.

Podsumowanie: Ulga prowzrostowa – najważniejsze informacje

Poniżej znajdziesz najistotniejsze kwestie, które omówiliśmy szczegółowo w artykule.

 • Ulga prowzrostowa przysługuje podatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą. Z odliczenia mogą skorzystać osoby rozliczające się podatkiem liniowym lub na zasadach ogólnych.
 • Ulga na ekspansję jest niedostępna dla przedsiębiorców podlegających ryczałtowi od przychodów ewidencjonowanych.
 • W deklaracji można uwzględnić wydatki na rozszerzenie rynku zbytu zarówno krajowego, jak i zagranicznego. Dotyczy to kosztów poniesionych na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów, czyli rzeczy, które przedsiębiorca wytwarza. Przykłady takich wydatków znajdują się w artykule.
 • Maksymalny limit odliczenia wynosi 1 mln zł.
 • Dzięki uldze na ekspansję istnieje możliwość podwójnego odliczenia wydatków w 100% zarówno od podstawy opodatkowania, jak i w ramach kosztów uzyskania przychodu.
 • Aby skorzystać z ulgi, należy w ciągu kolejnych 2 lat podatkowych zwiększyć przychody lub osiągnąć przychody z nieoferowanych dotąd produktów. Dotyczy to wyłącznie tych opodatkowanych w Polsce.
 • Jeżeli podatnik nie wykorzysta pełnej kwoty odliczenia w danym roku podatkowym, wówczas może to zrobić w 6 kolejnych latach następujących bezpośrednio po roku, w którym poniósł koszty.
 • Kwotę odliczenia należy uwzględnić w pozycji 230 formularza PIT-36 oraz odpowiednio 231 dla małżonka lub w pozycji 45 w deklaracji PIT-36L.

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące ulgi na ekspansję, możesz skorzystać z pomocy naszych ekspertów w ramach bezpłatnego programu Podatnik.info. Każdy użytkownik otrzymuje możliwość zadania dowolnego pytania specjalistom z obszaru księgowości, finansów oraz prawa podatkowego. Ponadto w okresie rozliczenia podatkowego pomożemy Ci w dopełnieniu formalności. Dzięki dostępnym rozwiązaniom złożysz deklarację nawet w 5 minut. Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać, korzystając z programu Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od pustostanów 2024