Czy trzeba płacić PCC za nabycie spółdzielczego...
Kamil Sztandera
http://sxc.hu/

Czy trzeba płacić PCC za nabycie spółdzielczego mieszkania na licytacji?

Ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego zakupionego na licytacji od spółdzielni mieszkaniowej nie powoduje konieczności zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Tak wynika z wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach indywidualnej interpretacji podatkowej o sygnaturze IBPBII/1/436-395/11/AŻ.

Notariusz chciał pobrać PCC

Podatnik we wniosku do organu podatkowego przedstawił następującą sytuację. Wnioskodawca nabył lokal w drodze licytacji zorganizowanej przez spółdzielnie mieszkaniową. Przetarg został ogłoszony, ponieważ w drodze eksmisji poprzedniego lokatora wygasło spółdzielcze prawo lokatorskie. Podatnik przystąpił do licytacji nie będąc członkiem spółdzielni i zgodnie z regulaminem przetargu wpłacił w ustalonym terminie wartość rynkową wylicytowanego mieszkania. Ze względu na fakt, że nie jest to lokal spółdzielczy oraz posiada udział w gruncie, konieczne było założenie księgi wieczystej po uprzednim sporządzeniu aktu notarialnego.

Wnioskodawca udał się więc do kancelarii notarialnej w celu zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkaniowego i przeniesienia jego własności. Zdaniem notariusza taką umowę należy potraktować jako typową umowę sprzedaży. Dlatego trzeba naliczyć podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 proc. rynkowej wartości lokalu. Jednak podatnik nie zgodził się ze stanowiskiem notariusza i postanowił zwrócić się do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji.

Forma umowy zawartej pomiędzy podatnikiem a spółdzielnią nie podlega PCC

Zdaniem wnioskodawcy nie należy odprowadzać PCC przy sporządzaniu umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności, tak jak czyni się to w przypadku umowy sprzedaży. Wnioskodawca uzasadnił, że spółdzielnia ogłosiła „przetarg na nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkaniowego" i ustawa o PCC nie przewiduje pobierania podatku od takiej formy umowy. Regulamin licytacji nic nie wspominał o jakiejkolwiek sprzedaży. Organ podatkowy uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

Ponadto Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, że o tym czy dana czynność prawna podlega PCC decyduje jej treść (elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa. Tak więc jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób, to dla oceny czy powstanie obowiązek podatkowy miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki, pozwalające na ich kwalifikacje pod względem prawnym. Oznacza to, że umowa nazwana „przeniesieniem własności lokalu…” tak naprawdę może być np. umową sprzedaży i być obciążona PCC. Nie jest tak jednak w tym konkretnym przypadku.

Spółdzielnia i nabywca lokalu spełnili wszystkie kryteria umowy o przeniesienie prawa własności

Ustanowienie i przeniesienie prawa do własności lokalu następuje w trybie i na zasadach określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z powyższym artykułem w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia ogłasza nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jego opróżnienia przetarg. Ogłoszenie o licytacji trzeba zamieścić w lokalnej prasie. Pierwszeństwo w nabyciu mieszkania mają członkowie spółdzielni, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych osób, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Poza tym warunkiem przeniesienia własności lokalu jest również wpłata kwoty odpowiadającej jego rynkowej wartości.

W związku ze spełnieniem przez spółdzielnie i wnioskodawcę powyższych warunków organ podatkowy nie miał wątpliwości, że zawarta pomiędzy stronami umowa była ustanowieniem i przeniesieniem prawa własności lokalu a nie klasyczną sprzedażą. Oprócz tego podkreślono, że ustawa o PCC w art. 1 ust. 1 pkt 1 wyraźnie zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu.

 

Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Wydatki na wykończenie nowego mieszkania nie są kosztem sprzedaży starego lokalu