Czy świadczenie postojowe jest przychodem? Postojowe a PIT
Jan Kowalski
https://sxc.hu/
Podatnik.info

Czy świadczenie postojowe jest przychodem? Postojowe a PIT

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści

 

Czy świadczenie postojowe jest przychodem?

 

Rząd wprowadził liczne udogodnienia dla osób prowadzących działalność gospodarczą w związku z COVID-19. Wśród nich znalazło się między innymi świadczenie postojowe. Jest to wsparcie, które ma charakter osłonowy i socjalny. Odpowiada za zapewnienie warunków umożliwiających przetrwanie kryzysu powstałego wskutek ogłoszonego stanu epidemii. Najważniejsze informacje dotyczące oferowanych form pomocy znajdziesz w Tarczy Antykryzysowej 4.0, czyli ustawie z dnia 23 czerwca 2020 roku (Dz. U. 2020 poz. 1086).

Wiele przedsiębiorstw borykało się lub nadal próbuje się uporać z konsekwencjami przestoju w branży. Świadczenie postojowe ma na celu zminimalizowanie skutków związanych z utratą źródła zarobkowania lub spadkiem przychodów. Wprowadzone wsparcie dla przedsiębiorców rodzi jednocześnie wiele pytań. Jedno z najczęściej zadawanych brzmi: czy świadczenie postojowe jest przychodem? Na początku warto zwrócić uwagę na ustawową definicję przychodu z działalności. Jedną z nich znajdziesz w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350).

Na tej podstawie można określić je jako kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Jeżeli otrzymujesz zapłatę z tytułu prowadzonej działalności, konieczność zaliczenia otrzymanych środków do przychodów nie powinna budzić wątpliwości. Świadczenie postojowe stanowi jednak formę bezzwrotnego wsparcia finansowanego z Funduszu Pracy i wypłacanego przez ZUS. Co w takiej sytuacji? Warto zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach do przychodów zalicza się również dotacje, subwencje, dopłaty i nieodpłatne świadczenia.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT, dotyczy to środków otrzymanych na pokrycie kosztów lub zwrot wydatków. Wyjątek stanowią między innymi dotacje uzyskane z budżetu państwa lub budżetów jednostek terytorialnych. Świadczenia postojowego nie traktuje się jako pomocy publicznej.

Czy świadczenie postojowe jest przychodem? Na podstawie powyższych informacji można stwierdzić, że otrzymane wsparcie jest przychodem dla przedsiębiorstwa. Jako właściciel firmy masz możliwość pokrycia kosztów związanych z prowadzoną działalnością z pieniędzy przyznanych w ramach tarczy antykryzysowej. Pojawia się jednak kolejne pytanie. Czy świadczenie postojowe wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego, a może jest to przychód wolny od podatku? Czy należy go uwzględnić podczas składania wniosku o kolejne świadczenie postojowe?

 

Świadczenie postojowe a podatek dochodowy

 

Jak prezentuje się zależność: świadczenie postojowe a PIT? Rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców znajdują swoje odzwierciedlenie w ustawie o PIT. Rząd wprowadził nowe zwolnienia od podatku dochodowego, które dotyczą między innymi świadczenia postojowego. Ustawa antykryzysowa z dnia 31 marca 2020 roku (Dz.U. 2020 poz. 568) wprowadziła istotne zmiany w ustawie o PIT. Najważniejsze informacje na temat świadczeń postojowych znajdziesz w art. 52m pkt 1.

Zgodnie z zapisami, wolne od podatku dochodowego są otrzymywane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r. świadczenia postojowe, o których mowa w art. 15zq ustawy o COVID-19. Co to dla Ciebie oznacza?

Świadczenie postojowe stanowi dla Twojej firmy przychód zwolniony od podatku. Jeśli w związku z wystąpieniem przestoju w prowadzeniu Twojej działalności w następstwie COVID-19 zdecydowałeś się na złożenie wniosku o tę formę pomocy, należne pieniądze otrzymujesz w kwocie netto. Oznacza to, że nie musisz martwić się odprowadzaniem podatku dochodowego. Oprócz tego otrzymasz również zwolnienie z opłacania składek ZUS od kwoty otrzymanej z tego tytułu.

Pamiętaj, że o świadczenie postojowe możesz wnioskować aż trzykrotnie! Jeżeli sytuacja finansowa Twojej firmy nie uległa poprawie, nadal przysługuje Ci prawo do pieniędzy przyznanych za pierwszym razem. Złożenie kolejnego wniosku nie wymaga jednak ponownego wypełnienia całego formularza. Jedyne, co musisz zrobić, to zatwierdzić i podpisać oświadczenie, że Twój przychód nie wzrósł. Jakie dokładnie warunki należy spełniać? Czy postojowe wlicza się do dochodu?

 

 

Pierwsze świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł otrzymasz, jeżeli:

   • rozpocząłeś działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 roku i nie zawiesiłeś jej, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku był o co najmniej 15% niższy od tego uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc,
   • nie masz innych tytułów do ubezpieczeń społecznych,
   • mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo do czasowego, lub stałego pobytu na terytorium RP,
   • w przypadku zawieszenia działalności po 31 stycznia 2020 roku.

 

 

Pierwsze świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzymasz, jeżeli:

   • rozliczasz podatek kartą podatkową i nie musisz opłacać podatku VAT,
   • mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo do czasowego, lub stałego pobytu na terytorium RP.

 

 

Czy postojowe wlicza się do dochodu? Pierwsze, o czym musisz pamiętać, to podawanie we wniosku przychodu. Spadek 15% nie dotyczy dochodu, czyli różnicy między przychodami a kosztami! Świadczenie postojowe to przychód zwolniony od podatku dochodowego i nie stanowi przychodu podatkowego. Dlatego też nie uwzględnia się go przy wykonywaniu porównania sytuacji finansowej firmy przy drugim lub trzecim wniosku.

 

Świadczenie postojowe a PIT – czy trzeba go ująć w zeznaniu podatkowym?

 

Kiedy prowadzisz przedsiębiorstwo niezwiązane z branżą finansową lub księgową, chcesz skupić się na tym, co dla Ciebie najważniejsze. Dlatego zwróć uwagę na kolejną korzyść, która płynie z analizy zależności: postojowe a PIT. Jest to dochód zwolniony od podatku. Dlatego nie musisz uwzględniać świadczenia w zeznaniu podatkowym. Brak obowiązku opodatkowania dotyczy każdej formy rozliczania przychodów z Urzędem Skarbowym. Jeżeli jednak chcesz uwzględnić wsparcie wypłacone przez ZUS w Księdze przychodów i rozchodów, możesz to zrobić w dodatkowej kolumnie 17 księgi „Uwagi”.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że świadczenie postojowe możesz przeznaczyć również na wydatki zaliczane do kosztów podatkowych. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT będą to wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Oznacza to, że możesz przeznaczyć otrzymane pieniądze między innymi na: składki ZUS, opłaty leasingowe czy też koszt utrzymania biura.

W takiej sytuacji masz obowiązek wykazać je w PKPiR. To, w której kolumnie musisz uwzględnić określone koszty, zależy nie od sposobu finansowania, a od rodzaju wydatku. Pamiętaj również o obowiązku odpowiedniego udokumentowania poniesionych kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. 2019 poz. 2544), wśród dowodów księgowych mogą znaleźć się:

 

 

 

   • faktury,
   • faktury VAT RR,
   • rachunki i dokumenty celne,
   • dokumenty określające zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów na podstawie art. 22p ustawy o podatku dochodowym,
   • inne dowody wymienione w § 12 i 13 rozporządzenia, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem.

 

 

Jeżeli chcesz usprawnić proces składania deklaracji podatkowych w Twojej firmie, możesz skorzystać z programu do rozliczania podatku dochodowego Podatnik.info. Dzięki temu zyskasz pewność, że wszystkie druki są zgodne z wymaganiami Ministerstwa Finansów. Wypełnienie deklaracji PIT zajmie Ci nie więcej niż 5 minut. Dodatkowo otrzymasz możliwość przesłania gotowego rozliczenia przez urząd skarbowy do Ministerstwa Finansów. W razie problemów możesz skorzystać z pomocy ekspertów Podatnik.info. Program jest dostępny również w wersji online na tablety i smartfony.

 

Jak rozliczyć się z podatku dochodowego w 3 krokach?

 

 

   • Wybierz z listy druki PIT, które dotyczą Twojej firmy.
   • Wypełnij deklarację poprzez udzielenie odpowiedzi na kilka ważnych pytań.
   • Sprawdź i wyślij PIT do Ministerstwa Finansów.

 

 

 

Podsumowanie: Świadczenie postojowe a podatek dochodowy

O czym należy pamiętać w kwestii: świadczenie postojowe a podatek dochodowy?

 

   • Świadczenia postojowe stanowi przychód zwolniony z podatku dochodowego.
   • Nie musisz uwzględnić otrzymanego wsparcia w zeznaniu podatkowym.
   • Świadczenie postojowe nie podlega również oskładkowaniu.
   • Otrzymane środki możesz przeznaczyć na wydatki związane z prowadzoną działalnością. Jeżeli prowadzisz KPPiR, musisz je udokumentować i uwzględnić w odpowiedniej kolumnie dotyczącej kosztów podatkowych.
   • Aby usprawnić rozliczenie podatku dochodowego, możesz skorzystać z programu Podatnik.info.

 

rozliczenie podatku 2021

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Firma upadła – co z pitem? Pytania i odpowiedzi na temat PIT 11 od byłego pracodawcy