Czy można odliczyć ulgę gdy dziecko wzięło ślub?
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Czy można odliczyć ulgę gdy dziecko wzięło ślub?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Źródło dochodów, czyli PIT-36 lub PIT-37

Jak wynika z art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawo do skorzystania z wyżej wymienionej ulgi przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym samotnie wychowującym dziecko w danym roku podatkowym. Nie ma znaczenia fakt, czy samotnym rodzicem jest się przez cały rok podatkowy, czy tylko przez jego część. Dlatego osobie samotnie wychowującej dziecko, która wstąpi w związek małżeński, przysługuje prawo do wyżej wymienionego świadczenia w tym samym roku podatkowym. Aby otrzymać ulgę z tytułu samotnego wychowywania dziecka, należy zgłosić taki wniosek podczas wypełniania rocznego zeznania podatkowego na formularzu PIT-36 lub PIT-37 w zależności od źródeł osiąganych dochodów.

Nieprecyzyjne przepisy

Powyższy przywilej wynika z niedoprecyzowania przepisów przez ustawodawcę. W przytoczonym wyżej art. 6 ust. 4 ustawy opdof wymienione zostało tylko pojęcie „wychowywania w roku podatkowym”, nie zaś „wychowywania przez cały okres trwania roku podatkowego”. W związku z tym zawarcie związku małżeńskiego np. w lipcu 2011 roku, nie wyklucza możliwości preferencyjnego rozliczenia się za cały 2011 rok. Potwierdzają to organy podatkowe w wydawanych interpretacjach.

Znakomitym przykładem na potwierdzenie takiego stanowiska jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 kwietnia 2008 roku o sygnaturze ITPB2/415-82/08/MK. Oto jej fragment:

Mając na uwadze zapis art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie ustawodawca posługuje się zwrotem „osoby samotnie wychowującej w roku podatkowym”, a nie „wychowującej przez cały rok podatkowy”, co oznacza, że nie ma wymogu samotnego wychowywania przez cały rok podatkowy, należy stwierdzić, iż w 2007 r. nie utraciła Pani – pomimo zawarcia związku małżeńskiego – statusu osoby samotnie wychowującej dziecko.

Chociaż od momentu wydania powyższej interpretacji upłynęły ponad 3 lata, treść art. 6 ust. 4 nie została doprecyzowana na tyle, by pozbawić osobę wstępującą w związek małżeński uprawnienia do preferencyjnego rozliczania się w całym roku podatkowym.

 

Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Do kiedy PIT?