Czy można odliczyć ulgę gdy dziecko wzięło ślub?
Redakcja
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Czy można odliczyć ulgę gdy dziecko wzięło ślub?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Źródło dochodów, czyli PIT-36 lub PIT-37

Jak wynika z art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawo do skorzystania z wyżej wymienionej ulgi przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym samotnie wychowującym dziecko w danym roku podatkowym. Nie ma znaczenia fakt, czy samotnym rodzicem jest się przez cały rok podatkowy, czy tylko przez jego część. Dlatego osobie samotnie wychowującej dziecko, która wstąpi w związek małżeński, przysługuje prawo do wyżej wymienionego świadczenia w tym samym roku podatkowym. Aby otrzymać ulgę z tytułu samotnego wychowywania dziecka, należy zgłosić taki wniosek podczas wypełniania rocznego zeznania podatkowego na formularzu PIT-36 lub PIT-37 w zależności od źródeł osiąganych dochodów.

Nieprecyzyjne przepisy

Powyższy przywilej wynika z niedoprecyzowania przepisów przez ustawodawcę. W przytoczonym wyżej art. 6 ust. 4 ustawy opdof wymienione zostało tylko pojęcie „wychowywania w roku podatkowym”, nie zaś „wychowywania przez cały okres trwania roku podatkowego”. W związku z tym zawarcie związku małżeńskiego np. w lipcu 2011 roku, nie wyklucza możliwości preferencyjnego rozliczenia się za cały 2011 rok. Potwierdzają to organy podatkowe w wydawanych interpretacjach.

Znakomitym przykładem na potwierdzenie takiego stanowiska jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 kwietnia 2008 roku o sygnaturze ITPB2/415-82/08/MK. Oto jej fragment:

Mając na uwadze zapis art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie ustawodawca posługuje się zwrotem „osoby samotnie wychowującej w roku podatkowym”, a nie „wychowującej przez cały rok podatkowy”, co oznacza, że nie ma wymogu samotnego wychowywania przez cały rok podatkowy, należy stwierdzić, iż w 2007 r. nie utraciła Pani – pomimo zawarcia związku małżeńskiego – statusu osoby samotnie wychowującej dziecko.

Chociaż od momentu wydania powyższej interpretacji upłynęły ponad 3 lata, treść art. 6 ust. 4 nie została doprecyzowana na tyle, by pozbawić osobę wstępującą w związek małżeński uprawnienia do preferencyjnego rozliczania się w całym roku podatkowym.

 

Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Płaca minimalna 2025 – czy możemy spodziewać się podwyżki?