Czy komornik może zabrać ulgę na dziecko?
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Czy komornik może zabrać ulgę na dziecko?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Nic więc dziwnego, że coraz częściej pojawia się również pytanie, czy komornik może zabrać ulgę na dziecko. Jakie obowiązują przepisy? Kiedy urząd skarbowy przekaże pieniądze na rzecz spłaty długów? Odpowiadają specjaliści Podatnik.info!

Spis treści:

Ulga na dziecko a komornik – co mówią przepisy?

Powodem, dla którego wielu podatników korzysta z ulgi prorodzinnej, jest możliwość otrzymania jednego z największych zwrotów z rozliczenia PIT. Zgodnie z przepisami w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350), ulga na dziecko przysługuje w wysokości:

 • na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie, czyli 1 112,04 zł rocznie,
 • na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie, czyli 1 112,04 zł rocznie,
 • na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie, czyli 2 000,04 zł rocznie oraz
 • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00 zł, czyli 2 700 zł rocznie.

Podatnicy korzystający z tej preferencji składają deklarację PIT już w pierwszych dniach rozliczenia, by jak najszybciej otrzymać zwrot podatku. Pojawiają się jednak sytuacje, w których środki nie trafiają bezpośrednio na konto podatnika. Mogą wynikać między innymi z posiadanego zadłużenia. Szczegółowe przepisy dotyczące zajęcia wierzytelności znajdują się w ustawie z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 43 poz. 296).

Zapisy w tym akcie prawnym regulują również kwestię ulga na dziecko a komornik 2024. Urząd skarbowy ma obowiązek udzielić podatnikowi informacji na temat powodów opóźnienia wypłaty zwrotu podatku. Można sprawdzić je za pośrednictwem strony internetowej lub osobiście podczas wizyty w oddziale instytucji. Wśród powodów zatrzymania wypłaty środków z nadpłaty podatku pojawiają się:

 • zaległości podatkowe z innych podatków lub zeznań podatkowych,
 • niezapłacone mandaty,
 • postępowanie egzekucyjne z tytułu zaległości w opłacie podatków lokalnych,
 • błędny numer konta bankowego lub
 • zajęcie komornicze.

Jeżeli doszło do zajęcia komorniczego, wówczas podatnik otrzyma zawiadomienie przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego lub z użyciem środków komunikacji elektronicznej.

Przedmiotem egzekucji komorniczej są prawa podatkowe dłużnika. Obejmują one ruchomości, nieruchomości, wynagrodzenie za pracę, środki znajdujące się na koncie bankowym, rentę i emeryturę, a także inne wierzytelności. Czy komornik może zabrać ulgę na dziecko? Istnieje taka możliwość, ponieważ są one wierzytelnością, jednak wiele zależy od indywidualnej sytuacji dłużnika.

Czy komornik może zabrać ulgę na dziecko?

Najważniejsze informacje dotyczące możliwości zajęcia ulgi na dziecko reguluje art. 902 Kodeksu postępowania cywilnego. Może obejmować ona bowiem wszelkie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku istniejące w chwili zajęcia oraz powstałe po zajęciu. Czekanie ze złożeniem deklaracji PIT do 30 kwietnia nie poskutkuje więc uniknięciem utraty wypłaty środków z tytułu ulgi prorodzinnej. Komornik ma prawo skierować zajęcie bezpośrednio do naczelnika urzędu skarbowego, które będzie skuteczne także wobec urzędników innych oddziałów.

Jeżeli zajęcie komornicze obejmuje niższą kwotę, wówczas komornik zwróci nadwyżkę bezpośrednio do podatnika. Należy jednak zwrócić uwagę na limity obowiązujące zajęcie wierzytelności w formie pieniędzy. Komornik ma obowiązek pozostawić na koncie podatnika środki umożliwiające utrzymanie siebie oraz rodziny. Zgodnie z przepisami obowiązuje kwota wolna od potrąceń, która jest równa minimalnemu wynagrodzeniu. Od 1 stycznia 2024 roku wynosi ono 4 242 zł brutto, a od 1 lipca 2024 roku wzrośnie do 4 300 zł brutto.

Wysokość zajęcia komorniczego zależy więc od kwoty pobieranego wynagrodzenia. Jeżeli komornik przekroczy ten poziom, wówczas podatnik może skorzystać ze środków ochrony prawnej takich jak: powództwo przeciwegzekucyjne lub skarga na czynności podatnika. Przed podjęciem takich kroków należy skonsultować się z prawnikiem.

Jeżeli dojdzie do zbiegu egzekucji, wówczas urząd skarbowy zawiadamia organy egzekucyjne o zaistniałej sytuacji oraz dacie dokonania zajęć. Środki pieniężne w całości zostaną przekazane właściwemu komornikowi. Może się jednak zdarzyć, że ustalenie pierwszeństwa nie będzie możliwe. W takim przypadku ulgę na dziecko otrzyma organ egzekucyjny, który przeprowadza zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie.

Jakie dodatkowe ograniczenia obowiązują w obszarze ulga na dziecko a zajęcie komornicze 2024? Zajęcie nadpłaty i zwrotu podatku nie wywołuje skutku, jeżeli dotyczy dłużnika, który nie jest zaewidencjonowany w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników.

Czy komornik może zabrać ulgę na dziecko, jeśli małżonkowie rozliczają się osobno?

Podatnicy szukają często rozwiązań, które pozwolą na ochronę przed zajęciem komorniczym bez pomocy prawnej. Należy do nich złożenie deklaracji PIT osobno przez małżonków. Jeżeli zajęcie obejmuje prawo majątkowe wyłącznie jednego z podatników, a osoba wolna od zadłużenia ubiega się o ulgę prorodzinną, wówczas komornik nie może wymagać przekazania jej od urzędu skarbowego. W efekcie środki z urzędu skarbowego trafią do jednego z małżonków.

Wiemy już zatem, czy komornik może zabrać ulgę na dziecko przy składaniu deklaracji osobno. Warto jednak podkreślić, że wspólne rozliczenie wiąże się z istnieniem solidarnej wierzytelności. Jeżeli zajęcie dotyczy jednego z małżonków, wówczas obejmuje ono również wspólne prawa majątkowe – włącznie ze zwrotem nadpłaty podatku oraz ulgi prorodzinnej. Szczegółowe informacje na temat obowiązujących przepisów znajdują się w art. 92 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 Nr 137 poz. 926).

Podsumowanie: ulga na dziecko a komornik 2024 – najważniejsze informacje

Poniżej prezentujemy najistotniejsze kwestie, które omówiliśmy szczegółowo w artykule.

 • Czy komornik może zająć zwrot podatku z ulgi na dziecko? Tak, zajęciu komorniczemu podlega cała kwota ulgi prorodzinnej na podstawie przepisu art. 902 Kodeksu postępowania cywilnego.
 • Komornik kieruje zajęcie bezpośrednio do naczelnika urzędu skarbowego. Po weryfikacji fiskus przekazuje środki na poczet zadłużenia. Nadwyżka środków zostanie zwrócona przez komornika bezpośrednio do dłużnika.
 • Warto zwrócić uwagę na obowiązywanie limitu, który stanowi równowartość minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2024 roku wynosi ona 4 242 zł, a od 1 lipca 2024 roku – 4 300 zł brutto. Komornik musi zostawić tę kwotę na koncie podatnika.
 • Jeżeli zajęcie przekroczy limit, wówczas podatnik może skorzystać z ochrony prawnej. Najczęściej będą to dwa narzędzia: powództwo przeciwegzekucyjne lub skarga na czynności podatnika. Te kroki należy skonsultować jednak z prawnikiem.
 • Jeżeli dojdzie do zbiegu egzekucji, środki zostaną przekazane organowi, który przekazał zajęcie jako pierwszy. Gdy nie można ustalić pierwszeństwa, ulgę otrzyma komornik dochodzący wyższej należności.
 • Czy komornik może zabrać ulgę na dziecko w przypadku osobnego rozliczenia deklaracji PIT przez małżonków? Jeżeli korzysta z niej osoba bez zadłużenia, wówczas urząd skarbowy nie może przekazać ulgi na poczet zajęcia drugiego z małżonków.
 • Jeżeli podatnicy zdecydują się na złożenie wspólnej deklaracji PIT, wówczas obowiązuje solidarna wierzytelność z tytułu ulgi prorodzinnej. Oznacza to, że każdy z małżonków ponosi konsekwencje zajęcia komorniczego.

 

Jeżeli masz wątpliwości dotyczące zajęcia komorniczego ulgi na dziecko, skorzystaj z pomocy naszych ekspertów. Każdy użytkownik darmowego programu Podatnik.info może zadać dowolne pytania specjalistom z obszaru księgowości, prawa podatkowego lub finansów. Ponadto w okresie rozliczenia podatkowego pomożemy Ci złożyć deklarację PIT nawet w 5 minut! Sprawdź, co jeszcze zyskasz, korzystając z bezpłatnego programu Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!