Czy klimatyzację można odliczyć od podatku? Sprawdź!
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Czy klimatyzację można odliczyć od podatku? Sprawdź!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Eksperci Podatnik.info analizują przepisy i odpowiadają na to pytanie w poniższym artykule!

Spis treści:

Montaż klimatyzacji – ulga termomodernizacyjna. Co musisz wiedzieć?

Jedną z możliwości odliczenia, które pojawiają się w przepisach wprowadzonych przez rząd, jest ulga termomodernizacyjna. Z tego rozwiązania mogą skorzystać osoby ponoszące wydatki na tzw. termomodernizację. Pod tą nazwą kryją się ulepszenia, których celem jest:

 • zmniejszenie się zapotrzebowania na energię dostarczaną na ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej oraz budynków,
 • straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowane wysokosprawnej kogeneracji,
 • likwidacja lokalnego źródła ciepła poprzez przyłącza techniczne do scentralizowanego źródła ciepła, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła do budynków mieszkalnych.

Szczegółowe informacje o tym, jakie obowiązują zasady, znajdują się w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350).

W wykazie pojawiają się konkretne materiały budowlane i urządzenia, a także usługi podlegające odliczeniu. Lista stanowi katalog zamknięty w formie załącznika do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489).

W szczegółowym spisie nie ma jednak wprost informacji, czy można odliczyć montaż klimatyzacji. Ulga termomodernizacyjna w tym obszarze została jednak przeanalizowana przez Ministerstwo Finansów oraz interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Czy klimatyzację można odliczyć od podatku? Zgodnie z interpretacją wyżej wspomnianych instytucji, podatnik nie ma takiej możliwości.

Czy klimatyzację można odliczyć od podatku?

Dyrektor KIS wskazał jednoznacznie, że odliczenie nie przysługuje na montaż klimatyzacji. Ulga termomodernizacyjna nie obejmuje również wydatków na zakup urządzenia. Wykaz kosztów kwalifikowanych stanowi katalog zamknięty. Jeżeli nie ma w nim uwzględnionych wydatków na klimatyzację, nie należy uwzględniać w swoich planach finansowych takiego odliczenia.

Tę opinię podziela również Ministerstwo Finansów: „Wydatki poniesione na zakup klimatyzatora z funkcją grzania, w tym klimatyzatora z wbudowaną pompą ciepła, nie można uznać za wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne i tym samym nie mogą zostać odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej”.

Warto jednak zwrócić uwagę, że podatek od klimatyzacji może zostać odliczony w indywidualnych przypadkach w ramach odrębnych przepisów – nie z tytułu ulgi termomodernizacyjnej. Dyrektor KIS interpretował sytuację podatnika, który mieszka z córką posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności i pozostającą na utrzymaniu rodziców.

Podatnik wskazał, że mieszkają na ostatnim piętrze w nasłonecznionym lokalu, a temperatura przekracza często 30 °C. Dlatego też zdecydował się na zakup klimatyzacji w celu ułatwienia córce czynności życiowych i zapobieganie przegrzaniu organizmu. Podatnik zapytał Dyrektora KIS, czy może uwzględnić wydatek na zakup i montaż klimatyzacji w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Odpowiedź Dyrektora KIS była potwierdzająca. Montaż klimatyzacji można uznać za adaptację i wyposażenie mieszkania wynikające z konieczności dostosowania go do potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Pod tym stwierdzeniem kryją się wszelkie prace wykonane w cele ułatwienia lub umożliwienia życia w nim osobie z niepełnosprawnością.

Wiele zależy więc od indywidualnej sytuacji podatnika. Jeżeli odliczenie ma nastąpić z tytułu ulgi rehabilitacyjnej, istnieje taka możliwość. Warto również zaznaczyć, że wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności zaliczają się do grupy wydatków nielimitowanych. Oznacza to, że podatnik może odliczyć pełną kwotę kosztów związanych z zakupem i montażem klimatyzacji.

Z ulgi rehabilitacyjnej podatnik może skorzystać, jeżeli:

 • jest osobą niepełnosprawną,
 • ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną lub poniósł wydatki na rehabilitację lub wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Odliczenie przysługuje podatnikom składającym deklarację PIT-37 (przychody opodatkowane według skali podatkowej za pośrednictwem płatnika), PIT-36 (przychody opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) lub PIT-28 (przychody opodatkowane w formie ryczałtu).

Podatek od klimatyzacji – podsumowanie

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje omówione szczegółowo w artykule.

 • Podatek od klimatyzacji podatnik opłaca przy zakupie urządzenia. Wydatki poniesione na zakup i montaż może odliczyć w deklaracji podatkowej tylko w niektórych przypadkach.
 • Klimatyzacja nie jest uwzględniona w katalogu zamkniętym wydatków kwalifikujących się do ulgi termomodernizacyjnej. Ministerstwo Finansów oraz Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdzają, że w związku z tym zakup i montaż klimatyzacji nie podlega odliczeniu w ramach tej ulgi.
 • Klimatyzacja może być odliczona w ramach ulgi rehabilitacyjnej, jeżeli jest zakupiona i zainstalowana w celu dostosowania mieszkania do potrzeb osoby z niepełnosprawnością.
 • Klimatyzacja może być odliczona w ramach ulgi rehabilitacyjnej, jeżeli jest zakupiona i zainstalowana w celu dostosowania mieszkania do potrzeb osoby z niepełnosprawnością.
 • Z ulgi rehabilitacyjnej podatnik może skorzystać, jeżeli jest osobą niepełnosprawną, ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną lub poniósł wydatki na rehabilitację lub wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.
 • Czy klimatyzację można odliczyć od podatku? Wiele zależy od indywidualnej sytuacji. Nie ma możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, ale mogą pojawić się inne preferencje, w ramach których istnieje taka szansa, jak na przykład ulga rehabilitacyjna.

Jeżeli masz dodatkowe pytania związane z możliwością odliczenia wydatków na klimatyzację, możesz skorzystać z pomocy naszych ekspertów! Każdy użytkownik darmowego programu Podatnik.info zyskuje możliwość zadania dowolnego pytania specjalistom z obszaru prawa podatkowego czy księgowości. W okresie rozliczania deklaracji podatkowych oferujemy również trzy rozwiązania, które ułatwią dopełnienie formalności. Z bezpłatnym programem Podatnik.info można rozliczyć się nawet w 5 minut!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Płaca minimalna 2025 – czy możemy spodziewać się podwyżki?