Co można odliczyć w PIT 2020?
Jan Kowalski
http://sxc.hu/
podatnik.info

Co można odliczyć w PIT 2020?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Rozliczając PIT w 2020 roku, możesz dodatkowo skorzystać z nowych odliczeń, czyli ulgi termoizolacyjnej, ulgi z tytułu darowizny na cele edukacji zawodowej. Zobacz, co jeszcze możesz odliczyć od podatku.

Odliczenia od podatku PIT za 2020 rok

Co do zasady prawo podatkowe pozwala na dokonanie modyfikacji wysokości podatku przez stosowane odliczenia. Ulgi te mogą mieć formę odliczeń od podatku dochodowego lub od dochodu, który jest podstawą obliczenia zaliczek dla urzędu skarbowego.

W PIT 2020 możesz odliczyć od podatku:

 • Ulgę prorodzinną (tzw. ulga na dziecko) − skorzystać z niej można, rozliczając deklarację PIT-36 i PIT-37, a ujmuje się ją w załączniku PIT/O.
 • Składki zdrowotne ZUS − do wysokości zapłaconych lub pobranych składek na ZUS można ją odliczyć od PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28. Nie musisz wypełniać dodatkowego załącznika.
 • Ulgę abolicyjną – to ulga za podatek zapłacony od dochodów z zagranicy. Prawo do ulgi mają osoby wypełniające deklarację PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28

Odliczenia od dochodu w 2020 roku

W przypadku odliczeń od dochodu za 2020 rok możesz skorzystać z:

 • Użytkowanie Internetu − przysługuje podatnikowi przez tylko przez 2 następujące po sobie lata, który rozlicza PIT-36, PIT-37, PIT-28
 • Odliczenie na emeryturę z IKZE − przysługuje każdemu podatnikowi rozliczającemu PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28
 • Odliczenie straty podatkowej − przysługuje przedsiębiorcom, a więc tym, którzy składają PIT-36, PIT-36L, PIT-28
 • Odliczenie darowizny na pożytek publiczny − przysługuje podatnikom rozliczającym się na podstawie PIT-36, PIT-37, PIT-28
 • Odliczenie darowizny na cele kultu religijnego − przysługuje podatnikom rozliczającym się na podstawie PIT-36, PIT-37, PIT-28
 • Ulga dla krwiodawców − przysługuje osobom, które oddawały krew i rozliczają przysługuje PIT-36, PIT-37, PIT-28
 • Odliczenie darowizny na cele charytatywne − przysługuje podatnikom rozliczającym się na podstawie PIT-36, PIT-37, PIT-28
 • Ulga rehabilitacyjna − przysługuje m.in. osobom o orzeczonej niepełnosprawności, które rozliczają PIT-36, PIT-37, PIT-28
 • Ulga na badania i rozwój − przysługuje przedsiębiorcom PIT-36 czy PIT-36L
 • Ulga na złe długi w PIT za 2020 − przysługuje PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28
 • Odliczenie składek ZUS − przysługuje PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28

 

Nowe ulgi, z których możesz skorzystać w 2020 roku to:

 • Ulga termomodernizacyjna − to ulga, z której skorzystać może każdy, kto jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego i w ubiegłym roku podjął prace modernizacyjne na rzecz ocieplenia domu. Odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług zmierzających do modernizacji ocieplenia domu. Ważnym warunkiem jest to, żeby prace termomodernizacyjne zostały zakończone w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od dnia, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Z ulgi mogą skorzystać rozliczający PIT-36, PIT-28, PIT-36L i PIT-37
 • Odliczenie darowizny na cele edukacji zawodowej − ulga ta przysługuje przedsiębiorcom (PIT-36, PIT-36L i PIT-28), którzy dokonali darowizny na cele edukacji zawodowej.

 

Jakie ulgi podatkowe dla emerytów 2020?

Każdy emeryt otrzymuje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informację podatkową PIT-11A lub PIT-40A. Na tej podstawie mogą rozliczyć swoje zobowiązania wobec urzędu skarbowego za pomocą deklaracji podatkowej PIT-37. Ten formularz umożliwia liczne odliczenia od podatku. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na ulgi korzystne dla osób pobierających świadczenie emerytalne. Aby obniżyć wysokość swojego zobowiązania wobec urzędu skarbowego, możesz skorzystać z następujących odliczeń:

 • Kwota zmniejszająca podatek, czyli możliwość odliczenia 1/12 kwoty wolnej od podatku – 8000 zł – za każdy miesiąc,
 • Ulga rehabilitacyjna, czyli odliczenie dla osób, które są na emeryturze i posiadają jednocześnie orzeczenie o niepełnosprawności. W tym przypadku można odliczyć między innymi wydatki na zabiegi rehabilitacyjne, opiekę pielęgniarską, pobyt na turnusie rehabilitacyjnym. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w poniższym akapicie,
 • Odliczenie składek ZUS i na ubezpieczenie zdrowotne,
 • Ulga na IKZE, czyli odliczenie kwoty odprowadzonej na konto zabezpieczenia emerytalnego,
 • Ulga na internet przysługuje jednorazowo w dwóch następujących po sobie kolejno latach. Jej maksymalna wysokość wynosi maksymalnie 760 zł na osobę. Musi być odliczona przez osobę, która podpisała umowę z dostawcą.

Jakie ulgi podatkowe 2020 dla niepełnosprawnych?

Osoby niepełnosprawne również mają możliwość skorzystania z ulgi i odliczenia. Dzięki temu mogą obniżyć kwotę podatku i zyskać dodatkowy zwrot z urzędu skarbowego. Jedną z najważniejszych preferencji przysługujących w tym przypadku jest rehabilitacyjna ulga podatkowa. Przysługuje ona nie tylko osobom, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, ale również ich opiekunom. Co można odliczyć od podatku? Ulgi i odliczenia dzielą się na limitowane kwotowo i nielimitowane.

W pierwszej grupie znajdują się wydatki, których nie trzeba potwierdzać żadnymi dokumentami. Są to wydatki związane z:

 • opłaceniem przewodników dla niewidomych z I lub II grupą inwalidzką oraz osób z niepełnosprawnością ruchową I grupy inwalidzkiej,
 • utrzymaniem psa asystującego,
 • wydatki na samochód stanowiący własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej.

Każdy z tych wydatków może być odliczony do kwoty 2280 zł.

Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z ulgi na leki. Jeżeli podatnik musi zażywać lekarstwa przepisane przez lekarza specjalistę, może odliczyć ich koszt w wysokości różnicy między wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. W tym celu niezbędne będą zalecenie pisemne lekarza oraz faktura. Oprócz tego istnieje możliwość odliczenia wydatków na zabiegi rehabilitacyjne, sprzęt rehabilitacyjny oraz opiekę pielęgniarską.

Czy jest ulga podatkowa za dojazdy do pracy w 2020?

Ulgi i odliczenia obejmują nierzadko wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem podatników. Jedno z pytań, które często pojawia się wśród osób odprowadzających podatki, dotyczy możliwości odliczenia kosztów za dojazdy do pracy. Oczywiście istnieje taka możliwość. Koszty związane z dojazdami do miejsca zatrudnienia można odliczyć od dochodu. Wysokość ulgi zależy od tego, skąd podatnik musi dojeżdżać do pracy.

Ulga podatkowa prezentuje się następująco:

 • pracownik miejscowy może odliczyć miesięcznie 250 zł; Jeżeli ma jeden stosunek pracy, rocznie przysługuje mu ulga wynosząca 3 000 zł. W przypadku kilku umów limit jest wyższy i podatnik może odliczyć od dochodu nawet 4 500 zł,
 • pracownik dojeżdżający z innej miejscowości ma możliwość odliczenia nawet 300 zł miesięcznie; Jeśli ma jeden stosunek pracy, limit wynosi 3 600 zł rocznie. Druga możliwość to odliczenie na poziomie 5 400 zł rocznie w przypadku dwóch stosunków pracy i braku dodatku za rozłąkę.

 

Podsumowanie: Ulgi i odliczenia 2020

To, jakie ulgi i odliczenia przysługują danemu podatnikowi, zależy w dużej mierze od formy opodatkowania. Najwięcej możliwości mają osoby, które rozliczają się za pomocą deklaracji PIT 37. W takim przypadku przysługuje między innymi: ulga na dziecko, ulga na internet, możliwość odliczenia składek na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne, ulga rehabilitacyjna. Co ważne, niektóre odliczenia dotyczą dochodu. Przykładowo pracownicy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki związane z dojazdami do pracy. Jeżeli chcesz mieć pewność, że wykorzystałeś wszystkie przysługujące Ci ulgi i odliczenia, skorzystaj z systemu podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Do kiedy złożyć PIT za 2020? To ostatnie dni!