Bony świąteczne trzeba doliczyć do przychodów pracownika
KS
http://sxc.hu/

Bony świąteczne trzeba doliczyć do przychodów pracownika

Przekazanie bonów świątecznych dla pracowników wiąże się z koniecznością rozliczenia podatku.

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Wartość takiego świadczenia trzeba doliczyć do przychodów ze stosunku pracy, wykazać w składanej deklaracji PIT-4 i przekazywanej pracownikowi informacji PIT- 11.

>>>Pobierz aktywny formularz PIT-4 od Podatnik.info<<<

>>>Pobierz aktywny formularz PIT-11 od Podatnik.info<<<

Okres przedświąteczny, to gwiazdkowy szał zakupowy. To wspaniała okazja dla przedsiębiorców prowadzących własny biznes na wynagrodzenie swoich pracowników, za pomocą różnego rodzaju podarunków czy bonów pieniężnych. Mimo, iż wydawałoby się, że tego rodzaju gest wynika tylko i wyłącznie z dobrej intencji zatrudniającego, należy podkreślić fakt, że jest to swojego rodzaju operacja gospodarcza wywołująca różnego rodzaju konsekwencje w ujęciu podatkowym.
Pracodawcy, decydując się na zakup bonów świątecznych, często zastanawiają się, czy wartość zakupu rzeczonych bonów należy doliczyć do przychodów podatnika podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Przychody ze stosunku pracy

Przychodem ze stosunku pracy jest nie tylko otrzymane wynagrodzenie. Ustawa zalicza do niego wszelkie wypłaty pieniężne i wartość pieniężną świadczeń w naturze np. ekwiwalent za niewykorzystany urlop, nagrody. Nie jest istotne zarówno źródło finansowania, jak też nazwa, sposób przekazania wynagrodzenia oraz wcześniejsze ustalenie, że takie wynagrodzenie pracownik otrzyma. Kluczowe znaczenie ma by wypłata (przekazanie) nastąpiło w związku ze stosunkiem pracy oraz to, kto dokonuje wypłaty, czyli pracodawca i komu (pracownikowi).

Zwolnienie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie obejmuje bonów

Niektóre rodzaje profitów otrzymanych w związku z zatrudnieniem korzysta jednak ze zwolnienia. Oznacza, to że ich wartość nie jest doliczona do przychodu pracownika. Ustawa zawiera całą listę takich zwolnień. Znajduje się w niej również zwolnienie świadczeń rzeczowych otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszu związków zawodowych. Zwolnienie to jednak zostało ograniczone. Po pierwsze kwotowo - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Po drugie zostały z niego wprost wyłączone bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Wartość bonu trzeba doliczyć do przychodów

Oznacza to, że otrzymane z zakładu pracy bony świąteczne stanowią u pracownika przychód ze stosunku pracy i nie podlegają zwolnieniu od podatku. W konsekwencji, przekazanie pracownikom bonu uprawniającego do wymiany na wybrane towary lub usługi, należy dodać do innych przychodów z pracy i opodatkować według skali podatkowej. Na przedsiębiorcy, jako płatniku, ciąży obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy od wartości wydanego pracownikowi bonu, wpłacenia na rachunek urzędu skarbowego i wykazania go w składanej rocznej deklaracji PIT-4R (termin na złożenie mamy do końca stycznia następnego roku) oraz informacji przekazywanej pracownikowi PIT-11 (czas na przekazanie mija z końcem lutego następnego roku).

>>>Pobierz aktywny formularz PIT-4R od Podatnik.info<<<

Przychód z tego tytułu powstanie na zasadzie kasowej, czyli w momencie otrzymania przez pracownika bonu.

Podstawa prawna: art. 12, art. 21 ust. 1 pkt 67, art. 31, 32, 38 ust. 1 a, 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Iwona Cackowska, księgowa Tax Care
Elżbieta Węcławik, Tax Care
www.taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Tajemniczy PIT-4R