Tajemniczy PIT-4R
Kamil Sztandera
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Tajemniczy PIT-4R

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Formularz PIT-4R a PIT-11

Tymczasem przedsiębiorca zatrudniający pracowników i wypłacający im wynagrodzenia z tytułu przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy musi oprócz druku PIT-11 przesłać do fiskusa formularz PIT-4R. Termin jego złożenia do urzędu skarbowego mija 31 stycznia. PIT-4R płatnik wysyła jedynie do właściwego organu, natomiast nie przekazuje go podatnikowi, za którego opłaca zaliczki.

Jakie informacje posiada formularz PIT-4R?

W PIT-4R płatnik powinien wykazać kwotę należnych zaliczek na podatek dochodowy za poszczególne miesiące roku. Ponadto firmy muszą pamiętać o podaniu w deklaracji dokładnej liczby podatników, od których pensji były potrącane zaliczki.

Natomiast płatnik musi przekazać zatrudnianej osobie informację PIT-11 do końca lutego. Jest to najlepszy moment na rozliczenie z fiskusem. Skuteczny i prosty sposób na dokonanie tej czynności to program PIT pro 2013 od Podatnik.info. Dołącz do grona 4 000 000 zadowolonych Polaków i prześlij PIT do urzędu pobierając program PIT lub wypełniając PIT online

Dzięki temu zyskujesz:

 • Darmowy program za 0 zł
 • Wysyłkę PIT przez internet (e-deklaracje)
 • Gwarancję bezpieczeństwa za pomocą technologii SSL Certum
 • Szybki zwrot nadpłaty podatku
 • Wszystkie aktualne druki PIT 2013/2014 wraz załącznikami
 • Dostęp do PIT 365 dni w roku z dowolnego miejsca i urządzenia (Chmura PIT)


Pamiętaj!
Korzystając z programu PIT pro 2013 otrzymujesz nieograniczony dostęp do swoich deklaracji z możliwością intuicyjnego i szybkiego rozliczenia w zaledwie 5 minut. W każdym momencie możesz wydrukować swój PIT lub wysłać online do urzędu skarbowego bez kolejek. Skorzystaj z doświadczenia ekspertów i rozlicz swój PIT programem PIT pro 2013.

Jakie podmioty składają PIT-4R do urzędu?

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o PIT zobowiązani do złożenia we właściwym urzędzie skarbowym w terminie do 31 stycznia deklaracji PIT-4R są:

 • osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent,
 • jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne - od wypłacanych przez nie stypendiów,
 • organy zatrudnienia - od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy,
 • wojewódzkie urzędy pracy - od świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • areszty śledcze oraz zakłady karne - od należności za pracę przypadającej tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • spółdzielnie - od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni,
 • oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • centrum integracji społecznej - od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225 i nr 205, poz. 1211),
 • podmiot przyjmujący na praktykę absolwencką - od świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich,
 • instytucja finansowa, o której mowa w art. 34a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. nr 116, poz. 1205, z późn. zm.) - od środków wypłacanych zgodnie z art. 34a ust. 3 tej ustawy.Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
PIT-11 wyślij przez internet