13 emerytura a podatek dochodowy – co musisz wiedzieć?
Podatnik.info
Podatnik.info
podatnik.info

13 emerytura a podatek dochodowy – co musisz wiedzieć?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

13 emerytura 2022 – dodatkowe świadczenie dla emerytów

Nowe przepisy okazały się korzystne dla starszych podatników. Każdy emeryt i rencista, który pobiera świadczenie w wysokości do 2 500 zł, nie musi opłacać podatku dochodowego od 1 stycznia 2022 roku. Aż 2/3 grupy podatników nie zapłaci podatku. Z kolei 90% emerytów i rencistów zapłaci niższe zobowiązanie wobec urzędu skarbowego. Ponadto rząd przygotował dodatkowe świadczenie roczne, które pozwoli na podreperowanie budżetu emerytów i rencistów.

Zanim przejdziemy do odpowiedzi, jak wygląda zależność 13 emerytura a podatek dochodowy, spójrzmy, komu i w jakiej wysokości przysługuje to świadczenie. Dodatek „13 emerytura” został wypłacony z urzędu w kwietniu oraz maju 2022 roku. Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA przyznaje świadczenie każdemu podatnikowi, który w dniu 31 marca 2022 roku posiadają prawo do:

 • emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,
 • renty szkoleniowej,
 • renty socjalnej,
 • renty rodzinnej,
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Świadczenia nie otrzymały osoby, którym świadczenie zostało zawieszone na dzień 31 marca 2022 roku.

Co ważne, 13 emerytura nie jest wypłacana w dowolnej kwocie. Zgodnie z przepisami, świadczenie równało się kwocie wysokości najniższej emerytury. Emeryci i renciści otrzymali więc dodatkowe świadczenie w wysokości 1 338,44 zł brutto. Beneficjent otrzyma decyzję o przyznaniu 13 emerytury wraz z decyzjami waloryzacyjnymi.

Jeżeli renta rodzinna przysługuje więcej niż jednej osobie, beneficjenci otrzymają prawo do jednego świadczenia w pełnej kwocie, które zostanie rozdzielone na równe części dla każdej osoby posiadającej prawo do renty rodzinnej. Kiedy renta przysługuje trzem beneficjentom, wówczas każdy z nich otrzyma 446,15 zł.

Wiemy już, ile wynosi dodatkowe świadczenie. To właśnie jego wysokość budzi wątpliwości, jak wygląda kwestia 13 emerytura a podatek dochodowy. Poniżej znajdziesz szczegółowe wyjaśnienia naszych ekspertów.

13 emerytura a podatek dochodowy

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje wyższa kwota wolna od podatku dochodowego, która wynosi aż 30 000 zł. Oznacza to, że jeżeli miesięczny dochody nie przekracza 2 500 zł, podatek dochodowy nie zostanie naliczony. W myśl tych przepisów – każda kwota przekraczająca wartość 30 000 zł będzie wiązała się z obowiązkiem zapłaty PIT do urzędu skarbowego. Wielu podatników obawiało się, że w związku z wypłatą 13 emerytury będzie musiało wywiązać się ze zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących podatku dochodowego.

Resort przewidział tę sytuację, dlatego zdecydował się na wprowadzenie dodatkowego rozporządzenia, które reguluje kwestię 13 emerytura a PIT.

Ministerstwo Finansów wprowadziło jednak przepisy, które mają uchronić przed taką sytuacją i koniecznością rozliczenia świadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego (Dz.U. 2022 poz. 556).

Rozporządzenie zostało wprowadzone na podstawie uprawnień uwzględnionych w art. 22 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 Nr 137 poz. 926). Obowiązujący przepis otrzymał następujące brzmienie:

§ 1. Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wypłaconego na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1808 i 2105).

Co ważne, w rozporządzeniu zostało uwzględnione ograniczenie w czasie. Oznacza to, że rozporządzenie obowiązuje wyłącznie w przypadku 13 emerytury wypłacanej w 2022 roku. Świadczenia za kolejne lata będą wymagały przygotowania nowelizacji lub dodatkowego rozporządzenia.

Brak obowiązku podatkowego związanego ze świadczeniem 13 emerytura umożliwia podreperowanie budżetu domowego oraz przeznaczenie środków na dowolny cel. Rząd nie wprowadza w tej kwestii żadnych ograniczeń. 

13 emerytura a PIT z Podatnik.info

Powyższe objaśnienia odpowiadają na pytanie, jak wygląda zależność 13 emerytura a podatek. Na tym jednak nie kończą się wątpliwości grupy beneficjentów dodatkowego świadczenia. Wiele pytań dotyczy również kwestii rozliczenia: 13 emerytura a PIT. Organ podatkowy nie pobiera zaliczek na podatek, ale organ wypłacający świadczenie ma obowiązek obliczyć i pomniejszyć wypłaconą kwotę jedynie o składkę zdrowotną.

W związku z brakiem obowiązku opodatkowania, organ rentowy nie pobierze zaliczki na podatek oraz nie wykaże jej w formularzu PIT-40A/11A. Oznacza to, że podatnik nie musi uwzględniać jej również w swojej deklaracji rocznej składanej do urzędu skarbowego. Co ważne, jeżeli emeryt nie miał innych dochodów, nie musi samodzielnie wypełniać deklaracji.

Należy jednak pamiętać, że emeryci i renciści mogą skorzystać z licznych ulg podatkowych. W takim przypadku powinni samodzielnie wypełnić deklarację roczną PIT. Wypełnienie tego obowiązku nie musi być trudne. Pomoże w tym program Podatnik.info, w którym można skorzystać z trzech następujących rozwiązań:

 • Najłatwiejszy sposób: Polega na przepisaniu danych kratka w kratkę z PIT-11 otrzymanego od organu podatkowego, a Podatnik.info rozliczy PIT za Ciebie.
 • Rozliczenie PIT w 5 minut: Wybierając ten sposób, bez problemu uwzględnisz swoje ulgi i odliczenia. Podczas całego procesu musisz odpowiedzieć na kilka prostych pytań, a Podatnik.info wybierze i wypełni automatycznie właściwe druki.
 • Opcja dla zaawansowanych: Jeżeli dobrze radzisz sobie z deklaracjami podatkowymi, możesz wybrać samodzielnie odpowiedni druk oraz go wypełnić. Następnie program Podatnik.info zweryfikuje poprawność danych.

Bez względu na to, które rozwiązanie wybierzesz, Twoja deklaracja roczna zostanie wysłana online bezpośrednio do urzędu skarbowego. Jeżeli chcesz osobiście złożyć PIT, możesz pobrać plik gotowy do wydruku.

Podsumowanie: 13 emerytura a podatek i rozliczenie PIT

Poniżej znajdziesz najważniejsze kwestie dotyczące rozliczenia deklaracji PIT dla emerytów i rencistów:

 • W 2022 roku zostało wprowadzone dodatkowe roczne świadczenie dla emerytów i rencistów – tzw. 13 emerytura.
 • Wysokość zobowiązania nie przekracza kwoty najniższej emerytury wynoszącej 1 338,44 zł brutto.
 • W związku z pojawieniem się wyższej kwoty od podatku – 30 000 zł oraz braku obowiązku podatkowego pojawiły się wątpliwości dotyczące obowiązku regulacji podatku dochodowego w przypadku 13 emerytury.
 • Dodatkowe świadczenie 13 emerytura została jednak zwolniona z podatku dochodowego na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego (Dz.U. 2022 poz. 556).
 • Należy jednak pamiętać, że od należnej kwoty zostanie pobrana składka zdrowotna.
 • Jeżeli podatnik chce uwzględnić w deklaracji rocznej dodatkowe ulgi i odliczenia, warto wypełnić samodzielnie deklarację PIT za pomocą programu Podatnik.info. Z łatwością dopełnisz wszelkich formalności, obniżysz podatek oraz złożysz wniosek bezpośrednio w urzędzie skarbowym bez wychodzenia z domu.

Program Podatnik.info pozwoli Ci na rozliczenie deklaracji podatkowej nawet w 5 minut! Dodatkowo otrzymasz bezpłatne wsparcie naszych ekspertów, którzy odpowiedzą na Twoje wszelkie pytanie. Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać, korzystając z programu Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od zakupu psa z hodowli – przepisy, które musisz znać!