Żyjesz w nieformalnym związku? Zapomnij o rozliczeniu...
Redakcja
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Żyjesz w nieformalnym związku? Zapomnij o rozliczeniu się jako samotny rodzic w PIT!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Partnerzy w nieformalnym związku to nie samotni rodzice


Wątpliwości w tej sprawie rozwiewa Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 8002. Zatem wgłębmy się w analizę przepisów ustawy odnośnie rodziców samotnie wychowujących dzieci.


Według Ministerstwa Finansów, podatnicy, którzy pozostają w związku nieformalnym (nie są małżeństwem), a jednocześnie wspólnie wychowują dziecko lub kilka pociech, zgodnie z ustawą nie spełniają przesłanek samotnego wychowywania dziecka. Oznacza to, że żadnemu z nich nie przysługuje prawo do preferencyjnego rozliczenia dochodów uzyskanych w 2016 roku.


Definicja samotnego rodzica


Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, ta preferencja zgodnie z ustawą przysługuje podatnikom, którzy są:

 1. rodzicami lub opiekunami prawnymi, będącymi panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem
 2. albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów,
 3. lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:
 • małoletnie,
 • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem renty rodzinnej (kwota ta wynosi 3.089 zł, tj. 556,02 zł : 18%).


Rozlicz PIT za 2016 rok w 5 minut!


W prosty sposób deklarację za 2016 rok można rozliczyć za pomocą całkowicie darmowego programu PIT pro 2016/2017 od Podatnik.info.

Nie zwlekaj i już dziś dołącz do grona 8 113 486 milionów zadowolonych Polaków i prześlij deklarację za 2016 rok do urzędu pobierając program PIT lub wypełniając PIT online. W tym celu wystarczy w e-PIT bez wychodzenia z domu, podać 5 następujących danych identyfikacyjnych:

 • imię,
 • nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • nr PESEL lub NIP,
 • kwotę przychodu za 2015 rok (w przypadku osób wypełniających PIT po raz pierwszy, w tym polu należy wpisać 0 – słownie „zero”).


Podatnik.info


Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Kto składa PIT-36?