Zwrot za leki dla seniorów 2022 – sprawdź, czy możesz...
Podatnik.info
Podatnik.info
podatnik.info

Zwrot za leki dla seniorów 2022 – sprawdź, czy możesz skorzystać!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Zwrot za leki dla seniorów – co warto wiedzieć?

Najprostszym sposobem na zredukowanie wysokości podatku jest korzystanie z katalogu ulg oraz odliczeń. Dzięki temu możesz zgodnie z prawem uniknąć wysokiego zobowiązania wobec urzędu skarbowego. Warto jednak pamiętać, że większość z dostępnych odliczeń jest objęta dodatkowymi wymaganiami, które należy spełnić. Wśród nich pojawiają się między innymi: wysokość wydatków, wiek czy ogólnie rozumiana sytuacja życiowa.

Jedną z dostępnych preferencji jest zwrot za leki dla seniorów. Co ważne, nie tylko osoby powyżej 60. roku życia mogą skorzystać z tego rozwiązania. Ulga zostanie przyznana każdemu, kto spełni między innymi limit kwotowy oraz kryteria formalne. Warto jednak zwrócić uwagę, że w 2022 roku doszło do ogromnych zmian w systemie podatkowym. Mają one wpływ na możliwość skorzystania z licznych ulg podatkowych.

Zwrot za leki dla emerytów jest możliwy w ramach ulgi na leki. Podatnicy mogą odliczyć w rocznej deklaracji podatkowej wydatki związane z zakupem lekarstw. Ta szczególne ulga nie zalicza się do limitowanych ani nieograniczonych kwotą górnego limitu. Aby z niej skorzystać, należy jednak złożyć deklarację podatkową i wykazać w niej należną kwotę podatku. Tutaj pojawia się ważna zmiana.

Od 2022 roku weszły w życie zmiany nazywane Polskim Ładem. Na ich podstawie pojawiło się między innymi obniżenie stawki podatku z 17% do 12% dla osób znajdujących się w I progu podatkowym. Ponadto został zmieniony limit kwotowy umożliwiający skorzystanie z niższego opodatkowania. Wynosi on 120 000 zł. Dochody powyżej tej kwoty wchodzą w II próg podatkowy objęty stawką 32%.

W związku z tymi zmianami pojawiła się także inna ważna zmiana, czyli podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Od 2022 roku kwota 30 000 zł zastąpiła dawniej obowiązujące 8 000 zł. Dzięki temu podatnicy mogą uniknąć konieczności wpłacania zaliczek na podatek przy niższych dochodach. Jednocześnie wiąże się to z brakiem możliwości skorzystania z całego katalogu ulg oraz odliczeń.

Powyższe zmiany w prawie podatkowym umożliwiły podatnikom, którzy pozostali aktywni zawodowo skorzystanie z PIT-0 dla seniora. Oznacza to, że takie osoby nie zapłacą podatku od uzyskiwanych przychodów z pracy na etacie, zleceniu, działalności gospodarczej czy też zasiłków macierzyńskich do kwoty 85 528 zł rocznie. Co więcej, przychody 85 528 zł łączą się z kwotą wolną od podatku wynoszącego 30 000 zł.

PIT-0 dla seniora jest dostępny dla kobiet powyżej 60. roku życia oraz mężczyzn powyżej 65. roku życia. Z tego rozwiązania mogą skorzystać osoby nieotrzymujące emerytury czy renty rodzinnej lub innych świadczeń równorzędnych. Wprowadzenie PIT-0 dla seniorów spowodowały w wielu przypadkach niemożność rozliczenia ulgi na leki. Dzieje się tak ze względu na brak pobranych zaliczek na podatek dochodowy.

Polski Ład spowodował, że aż dwóch na trzech seniorów przestało płacić PIT w 2022 roku. Przyczyniła się do tego także wspomniana wyżej kwota wolna od podatku wynosząca 30 000 zł. Dzięki temu emeryci zyskują dodatkowe środki w skali roku. Przykładem mogą być emeryci otrzymujący świadczenie w wysokości 2 500 zł brutto. Podatnik zyska w takim przypadku dodatkowe 2 250 zł.

Jak widać, PIT-0 niesie ze sobą oczywiste korzyści, ale także negatywne konsekwencje. Jedną z nich jest brak możliwości uzyskania ulgi na leki. Biorąc pod uwagę kwotę odliczenia, PIT-0 będzie lepszym rozwiązaniem niż zwrot za leki dla emerytów. Pozostaje więc kilka pytań. Kto może odliczyć leki od podatku 2022, w jakiej wysokości oraz jakie warunki należy dodatkowo spełnić? Odpowiadamy poniżej.

Kiedy emeryt może odliczyć wydatki na leki?

Ulga na leki obejmuje możliwość odliczenia wydatków na zakup lekarstw. Podatnicy mogą uwzględnić w swoim rozliczeniu rocznym różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. W ramach zmian w prawie podatkowym pojawiła się także możliwość uwzględnienia w uldze wydatków na zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych.

Szczegółowy wykaz tego, co kryje się pod pojęciem „wyroby medyczne”, znajduje się w załączniku do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523 ze zm.). Ponadto ulga na leki obejmuje także inne wydatki na wyposażenie niezbędne dla osób niepełnosprawnych.

Zwrot za leki dla seniorów może także obejmować pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady i wkłady anatomiczne. Koszty te nie mogą przekraczać kwoty 2 280 zł w roku podatkowym. Z kolei wydatki na wyroby medyczne nie podlegają żadnym limitom.

Jeżeli chodzi o zwrot środków przeznaczonych na leki, muszą one spełniać nie tylko wymagania kwotowe, ale również formalne. Leki powinny być wykupione na podstawie recepty wystawionej przez:

  • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej uprawnionej do wystawiania recept,
  • emerytowanego lekarza dowolnej specjalności, który ma prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania,
  • lekarza specjalisty stwierdzającego konieczność stosowania określonych leków.

Dodatkowo należy potwierdzić zakup leków za pomocą faktury lub innego dowodu na piśmie.

Kto może odliczyć leki od podatku 2022?

Wiesz już, jakie kryteria należy spełnić, by móc skorzystać z możliwości odliczenia ulgi na leki. Preferencja powinna być uwzględniona w załączniku PIT/O w pozycji 27. Jeżeli podatnik składa deklarację wspólnie z małżonkiem, wówczas należy uwzględnić wysokość odliczenia w pozycji 28. Ulga na leki przysługuje osobom rozliczającym się na podstawie deklaracji PIT-28, PIT-36 lub PIT-37.

Jak sama nazwa wskazuje, wydatki na leki odlicza się od podatku. Jeżeli emerytowi przysługuje PIT-0, wówczas nie odprowadza zaliczek do urzędu skarbowego. Oznacza to, że tak naprawdę nie ma od czego odliczyć poniesionych kosztów. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy wysokość dochodów przekracza kwotę 115 528 zł. W takim przypadku podatnik ma obowiązek opłacenia podatku od nadwyżki.

Prawo do skorzystania ze zwrotu na leki dla emerytów zyskują także podatnicy, którzy nie pozostają aktywni zawodowo. Z kolei kwota świadczeń przekracza wysokość 30 000 zł rocznie.

Podsumowanie: Zwrot za leki dla seniorów – najważniejsze zasady

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące zasad odliczenia wydatków na leki.

  • Zwrot za leki dla seniorów przysługuje w przypadku zakupu lekarstw w wysokości równej różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł.
  • Kiedy emeryt może odliczyć wydatki na leki? Koszty muszą być potwierdzone fakturą lub innym dowodem zakupu. Z kolei podstawą wykupienia leków jest zalecenie pisemne lekarza, na przykład karta pacjenta lub recepta.
  • Kto może odliczyć leki od podatku 2022? Z ulgi mogą skorzystać emeryci, którym przysługuje prawo do złożenia deklaracji PIT-0, ale ich kwota przychodu przekracza wysokość 115 528 zł.
  • Ponadto zwrot za leki dla emerytów przysługuje w przypadku przekroczenia kwoty wolnej od podatku wynoszącej 30 000 zł.
  • Ulgę należy uwzględnić w załączniku PIT/O składanego do deklaracji rocznej PIT-28, PIT-36 oraz PIT-37.

Jeżeli masz wątpliwości, czy przysługuje Ci zwrot za leki dla seniorów, skorzystaj z porady ekspertów. W Podatnik.info możesz otrzymać bezpłatną pomoc od specjalistów z obszaru księgowości, finansów czy prawa podatkowego. Ponadto nasz darmowy program umożliwi Ci złożenie deklaracji podatkowej PIT nawet w 5 minut! Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać z Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Dyrektywa DAC 7 - nowe obowiązki dla operatorów platform cyfrowych