Zwrot podatku z zagranicy. Kto może na niego liczyć?
Jan Kowalski
http://sxc.hu/

Zwrot podatku z zagranicy. Kto może na niego liczyć?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przejdź do następnych akapitów:

 

Zwrot podatku z zagranicy – komu przysługuje?

Do ubiegania się o zwrot podatku z przychodów z tytułu pracy za granicą uprawnione są wszystkie osoby, które były legalnie zatrudnione za granicą, a z ich pensji potrącano zaliczki na poczet podatku dochodowego. 

Przypadki nadpłaty dotyczą najczęściej osób zatrudnionych sezonowo, których roczny dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku. Wysokie zwroty przysługują także pracownikom wykorzystującym prawo do rozmaitych ulg podatkowych.

 

Zwrot podatku z zagranicy – co potrzebne?

Do ubiegania się o zwrot podatku z zagranicy konieczne jest przygotowanie odpowiednich dokumentów. W zależności od kraju, będą to różnego rodzaju rozliczenia okresowe wydawane przez pracodawcę. Zawierają one informację o wysokości pensji i zaliczek pobieranych na podatek. Są one niezbędne do rozliczenia podatku.

Obowiązkiem pracodawców jest także dostarczanie pracowników kart podatkowych. Jej wydania żądać mogą również osoby, których umowa o pracę została rozwiązania i które wróciły do Polski.

O zwrot podatku z zagranicy można ubiegać się co roku składając wniosek w wymaganym terminie. Daty składania wniosków różnią się między poszczególnymi krajami. Przykładowo, w Norwegii jest to koniec kwietnia, w Niemczech koniec maja, w Holandii – 1 lipca.

Należy podkreślić, że w większości krajów o zwrot podatku można ubiegać się nie tylko za pracę wykonaną w ubiegłym roku, ale nawet do 5 lat wstecz. 

 

Rozliczenie PIT z zagranicy – od czego zależy?

Dochody z pracy za granicą należy wykazując na formularzu PIT-36. Dokument adresuje się do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego. Obowiązek rozliczenia się w Polsce z dochodów zagranicznych zależny jest od dwóch czynników:

 

  • od rezydencji podatkowej – do rozliczania w Polsce dochodów zagranicznych zobligowane są osoby posiadające polską rezydencję podatkową. Rezydencja podatkowa występuje w przypadku spełnienia co najmniej jednego z warunków, jakimi są przebywanie w Polsce dłużej niż 183 dni w roku (łączna liczba dni) oraz posiadanie w Polsce ośrodka interesów osobistych lub życiowych w postaci pracy, firmy lub rodziny.

  • od kraju uzyskania dochodów zagranicznych – nie wszystkie dochody zagraniczne wymagają wykazania w PIT. O obowiązku tym decyduje rodzaj umowy podpisanej przez Polskę z danym krajem. 

 

Rozliczenie podatku z zagranicy – jaka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Umowa z odliczeniem proporcjonalnym – dochód osiągnięty za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku polskiego odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie limitowane jest wysokością podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie. Limit ten wylicza się według wzoru: podatek należny polski *(dochód zagraniczny/dochód łączny).

Rozliczenie PIT z zagranicy dla umowy z odliczeniem proporcjonalnym – posiadacz polskiej rezydencji podatkowej rozlicza w Polsce dochody zagraniczne. Dochody zagraniczne należy wpisać w odpowiednie pozycje, w zależności od rodzaju uzyskanych dochodów, do sekcji D w PIT-36.

Umowa z wyłączeniem z progresją – dochód osiągnięty w drugim państwie zwolniony jest z opodatkowania w Polsce. Jednocześnie wpływa on na ustalenie stopy procentowej, według której obliczany jest należny podatek od dochodu osiągniętego w Polsce.

Rozliczenie PIT z zagranicy dla umowy z wyłączeniem z progresją – osoby, które uzyskały dochód jedynie za granicą, nie muszą wypełniać PIT w Polsce. Jeżeli uzyskiwały dochody zarówno w Polsce, jak i za granicą, to drugie z nich powinny wykazać w w sekcji H w polu „Dochody osiągnięte za granicą” w PIT-36. Dochodów tych nie dolicza się do dochodów polskich, jednak mają one wpływ na obliczenie podatku do zapłaty w Polsce.

 

Rozliczenie PIT z zagranicy – na jakich zasadach?

W przypadku otrzymania zwrotu podatku z zagranicy z kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę dotyczącą odliczenia proporcjonalnego, zwrot ten należy wykazać w polskim PIT, składanym za rok, w którym otrzymano zwrot. Dotyczy to sytuacji, gdy podatnik odliczył wcześniej podatek zapłacony za granicą, a następnie został mu on zwrócony. W PIT uwzględnić należy tę część zwrotu podatku z zagranicy, która została odliczona. Nie zawsze jest to pełna kwota zwrotu podatku z zagranicy.

W przypadku otrzymania zwrotu podatku z zagranicy z kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę wyłącznie z progresją, nie ma obowiązku wykazywania zwrotu w polskim PIT. 

 

Rozliczenie PIT z zagranicy – kiedy dokonać?

Otrzymany zwrot podatku należy wykazać w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, w którym podatnik faktycznie otrzymał zwrot. Nie powinien on więc korygować złożonego wcześniej zeznania podatkowego, w którym chciałby uwzględnić zwrócony mu podatek.

 

Odzyskiwanie podatku z zagranicy – samodzielnie czy z pomocą pośredników?

Rozliczenia podatku z zagranicy są procesem skomplikowanym. Z tego powodu najlepiej powierzyć to wyspecjalizowanym firmom, mającym doświadczenie w zwrotach nadpłaconego podatku. Koszt takiej usługi wynosi zwykle 10-15% wartości wnioskowanej kwoty.

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
PIT za 2020 – kiedy zwrot nadpłaty podatku?