Zmiany w 500 plus 2022 – co się zmieni? To musisz...
Jan Kowalski
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Zmiany w 500 plus 2022 – co się zmieni? To musisz wiedzieć!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Zmiany w 500 plus. Co musisz wiedzieć?

Jeżeli jesteś beneficjentem programu 500 plus, powinieneś przygotować się na ważne zmiany. W ostatnim dniu sierpnia rząd przyjął projekt ustawy wprowadzający nowelizację przepisów o zasadach wypłaty tego świadczenia. Nowe zmiany w 500 plus dotyczą przede wszystkim formalności oraz podmiotu odpowiedzialnego za to, by każdy dostał świadczenie w terminie.

Najważniejsze informacje o planowanych zmianach znajdują się w projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (UD220).  Zgodnie ze statystykami udostępnionymi przez rząd, program „Rodzina 500+” obejmował w grudniu 2020 roku ponad 6,5 mln dzieci. Łączna kwota, jaką do tej pory otrzymali beneficjenci, przekracza 134 mld złotych.

zmiany w 500 plus 2022

Jak widać, program „Rodzina 500+” cieszy się coraz większą popularnością wśród Polaków. W efekcie wiąże się również z dużym nakładem finansowym na obsługę wniosków oraz wypłaty świadczenia. Rząd postanowił zoptymalizować koszty oraz proces przyznawania 500 plus. W efekcie powstał wyżej wspomniany projekt ustawy (UD220).

Nowe zmiany w 500 plus 2022 będą z pewnością korzystne z perspektywy budżetu państwa oraz pracowników obsługujących świadczenie. Jak wprowadzone przepisy wpłyną na beneficjentów programu „Rodzina 500+”? Kiedy ostatecznie wejdą w życie nowe zmiany w 500 plus?

Jakie zmiany w 500 plus są planowane w 2022 roku?

Zacznijmy od wyjaśnienia, jakie zasady obowiązywały do tej pory. Beneficjenci kierowali swoje pytania, wątpliwości dotyczące terminów wypłat do jednostek samorządu terytorialnego, odpowiadającego miejscu zamieszkania. Obsługą spraw związanych ze świadczeniem zajmowali się więc: wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Z kolei wojewoda był odpowiedzialny za decyzje i rozstrzygnięcia związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Dodatkowe komplikacje dotyczyły także możliwości składania wniosków w różnych formach oraz wypłaty świadczenia gotówką, przekazem bankowym lub pocztowym. To właśnie tych kwestii dotyczą nowe zmiany w 500 plus 2022. Na co powinni przygotować się beneficjenci programu „Rodzina 500+”? Jakie zmiany w 500 plus są planowane w 2022 roku? Nowe przepisy mają przede wszystkim wyeliminować problemy związane z procesem obsługi świadczeń ­– również wnioskowania.

Jedna z najważniejszych zmian dotyczy jednostki odpowiedzialnej za odbieranie wniosków oraz wypłatę świadczenia. Ustawa wprowadza Zakład Ubezpieczeń Społecznych w roli odpowiedzialnego za systemy informatyczne oraz zapewnienie odpowiednich zasobów. Dzięki temu cały proces obsługi będzie przebiegał sprawniej, na czym bez wątpienia zyskają beneficjenci świadczenia 500 plus. Zmiany 2022 dotyczą jednak nie tylko podmiotu odpowiedzialnego za obsługę, ale również zasad wypłaty i formalności.

zmiany w 500 plus 2022

Planowane przepisy wykluczają możliwość składania wniosków za pomocą innych kanałów niż elektroniczny. Ponadto beneficjenci będą mogli otrzymać świadczenie 500 plus wyłącznie w formie bezgotówkowej. Te zmiany można traktować jako duże udogodnienie, ponieważ nie trzeba martwić się wizytami w urzędach. Nowe przepisy zostały częściowo wymuszone przez pandemię COVID-19. Dzięki wprowadzeniu transakcji bezgotówkowych oraz wnioskowania online można ograniczyć ryzyko zarażenia.

Nowe zmiany w 500 plus 2022 dotyczą również przyznawania świadczenia. Rząd dąży do zapewnienia migrującym korzyści w zakresie uprawnień do zabezpieczenia społecznego w Polsce oraz na terenie innych krajów. Celem tych działań jest nadanie prawa migrantom do świadczenia w pełnej wysokości bez względu na pierwszeństwo do wypłaty w pozostałych państwach. Dotychczas pojawiały się problemy z otrzymaniem pełnej kwoty świadczenia. Niektórzy migrujący beneficjenci zostali całkowicie pozbawieni 500 plus.

Ponadto nowe przepisy zakładają uproszczenie procedury wnioskowania oraz ograniczenie dostępnych możliwości. Beneficjenci nie będą mogli już dostarczać dokumentów za pomocą przesyłki listowej lub bezpośrednio w siedzibie jednostki samorządu terytorialnego. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek korzystania z systemu teleinformatycznego.

Warto zaznaczyć, że projekt ustawy zakłada również możliwość wielokrotnej oszczędności. W latach 2016-2020 na obsługę programu „Rodzina 500+” zostało wydane aż 1,6 mld zł. Nowe przepisy wprowadzają ograniczenia dotyczące kosztów związanych z obsługą i zasobami. Maksymalna ich wartość jest określona jako 0,1% kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń. Koszty zmaleją w efekcie o ponad 3,1 mld zł w skali 10 lat.

Kiedy nowe zmiany w 500 plus wejdą w życie? Rząd planuje stopniowe modyfikacje. Część przepisów będzie obowiązywała już od 1 stycznia 2022 roku. Na inne będzie trzeba poczekać.

Nowe zmiany w 500 plus – kiedy wejdą w życie?

Beneficjenci świadczenia 500 plus powinni wiedzieć przede wszystkim, kiedy planowane zmiany wejdą w życie. Nie ma w tym przypadku jednej daty. Zacznijmy od zmiany podmiotu odpowiedzialnego za realizację wypłat i obsługę spraw. Jeżeli beneficjent nabył prawo do świadczenia przed 1 stycznia 2022 roku, nadal będzie ono wypłacane przez jednostki samorządu aż do 31 maja 2022 roku.  Sprawy dotyczące prawa do świadczenia sprzed 1 stycznia 2021 roku pozostaną w rękach dotychczasowych organów.

Jeżeli chodzi o wypłatę świadczeń, ZUS przejmie ten obowiązek w ramach przyznanych samodzielnie świadczeń od 1 stycznia 2022 roku. Następnie od 1 lutego 2022 roku będzie można składać do ZUS wnioski na kolejne okresy (od 1 czerwca 2022 roku). Zmiany w 500 plus obejmujące koordynację systemów zabezpieczenia społecznego wejdą w życie dopiero od kolejnego okresu, czyli 1 czerwca 2022 roku.

Do tej pory obsługą świadczeń, które obejmuje koordynacja, zajmie się wojewoda. Z kolei na organach samorządowych będzie spoczywała odpowiedzialność za wypłatę zabezpieczenia społecznego do końca okresu, na jaki zostały przyznane. Jeżeli jesteś więc beneficjentem programu „Rodzina 500+”, nie zmieni się dla Ciebie zbyt wiele do 31 maja. Nowe przepisy będą dotyczyły przede wszystkim wnioskodawców, którzy nabywają prawo do świadczenia od 1 stycznia 2022 roku.

zmiany w 500 plus 2022

Podsumowanie: Nowe zmiany w 500 plus 2022

Oto najważniejsze informacje dotyczące o tym, jakie zmiany w 500 plus zostały zaplanowane przez rząd na 2022 rok:

  • Program „Rodzina 500+” cieszy się coraz większym powodzeniem. Aktualnie z pomocy rządu korzysta 6,5 mln dzieci. Obsługa spraw i wypłat wiąże się z kosztem ponad 134 mld złotych. Dlatego rząd zdecydował się na optymalizację procesu i wydatków.
  • W ostatni dzień sierpnia odbyło się posiedzenie rządu, na którym przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (UD220).
  • Zmiany w 500 plus 2022 dotyczą przede wszystkim podmiotu odpowiedzialnego za obsługę spraw związanych ze świadczeniem oraz wniosków.
  • Dotychczas kontrolę nad wypłacaniem świadczenia oraz obsługą spraw sprawowały jednostki samorządu terytorialnego, na przykład: prezydent miasta, wójt, burmistrz. Decyzje oraz rozstrzygnięcia wydawał z kolei wojewoda.
  • W 2022 roku obowiązki te będzie przejmował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aktualni beneficjenci odczują zmianę od 1 czerwca 2022 roku oraz podczas składania wniosków o świadczenie na kolejny okres.
  • Co ważne, ZUS będzie obsługiwał zarówno sprawy, jak i wypłacał świadczenia przyznane po 1 stycznia 2022 roku.
  • Dotychczas beneficjenci mogli składać wnioski w różnej formie. Dodatkowo istniała możliwość wypłacenia świadczenia za pomocą: przekazu pocztowego, przekazu bankowego, a także w formie gotówki.
  • Od 2022 roku będą obowiązywały wyłącznie: wnioski składane w wersji elektronicznej oraz wypłaty świadczenia w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.
  • Dodatkowo rząd wprowadził maksymalny limit kosztów obsługi, który będzie wynosił 0,1% wypłaconych świadczeń. Oszczędności mogą wynosić nawet 3,1 mld zł w ciągu 10 lat.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Dyrektywa DAC 7 - nowe obowiązki dla operatorów platform cyfrowych