Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Zebrane w lesie jagody lub grzyby można sprzedawać bez...
http://sxc.hu/

Zebrane w lesie jagody lub grzyby można sprzedawać bez podatku

Osoby, które dorabiają na wakacjach sprzedażą zbieranych w lesie jagód czy grzybów nie muszą płacić od uzyskanych w ten sposób zarobków podatku dochodowego - pod warunkiem jednak, że zbierali je własnoręcznie lub przy pomocy członków najbliższej rodziny.

Poza tym legalna sprzedaż grzybów bezpośrednio konsumentom możliwa jest tylko z atestem.

Wakacje to czas, kiedy na poboczach dróg wiodących wzdłuż lasów oraz w punktach skupu pojawia się wielu sprzedawców jagód czy grzybów. Sezonowa sprzedaż zebranych owoców runa leśnego pozwala podreperować w wielu wypadkach skromny domowy budżet, tym bardziej że uzyskane w ten sposób zarobki są z zwolnione z opodatkowania. Brak konieczności odprowadzenia podatku wynika wprost z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 72), zgodnie z którą dochody ze sprzedaży zebranych jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych są wolne od podatku PIT. Należy jednakże pamiętać o pewnych ograniczeniach.

Zbiory dokonywane osobiście lub przez najbliższą rodzinę

Wspomniane zwolnienie dotyczy tylko i wyłącznie przychodów związanych ze sprzedażą owoców zebranych osobiście lub też z pomocą członków najbliższej rodziny. Oznacza to, że w przypadku, gdyby jagody lub grzyby były zebrane z udziałem osób trzecich, na przykład znajomych lub wynajętych – nawet na podstawie umowy ustnej - współpracowników, teoretycznie konieczne byłoby opłacenie podatku dochodowego. Teoretycznie, ponieważ w praktyce rzadko zdarza się, by urzędy skarbowe interesowały się grzybiarzami, a ewentualne postępowanie podatkowe w tego typu sprawie opierałoby się przede wszystkim na zeznaniach podatnika.

Bez podatku tylko dziko rosnące jadalne produkty leśne

Trzeba też pamiętać, że sprzedawane bez podatku owoce runa leśnego muszą podlegać wyszczególnieniu w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. W związku z tym, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno wskazuje katalog zamknięty (PKWiU ex 02.30.40.0), zwolnienie podatkowe dotyczy tylko wymienionych w tej grupie produktów – dziko rosnących jadalnych produktów leśnych, wyłącznie grzybów, jagód i orzechów. Dochody ze sprzedaży innych pozyskiwanych z lasu roślin lub surowców nie są zwolnione z opodatkowania (np. choinki czy kora).

Uwaga, sprzedaż grzybów tylko z atestem

Grzybiarze muszą także mieć świadomość, że podatki to jedno, a konieczność stosowania się do innych przepisów (np. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia) – to drugie. Chcąc sprzedawać legalnie grzyby bezpośrednio finalnym konsumentom, grzybiarz powinien mieć na nie atest, wydany przez osobę, która ma uprawnienia klasyfikatora grzybów (grzyby świeże) lub grzyboznawcy (grzyby świeże lub suszone). Klasyfikator powinien ocenić w miejscu sprzedaży, czy oferowane grzyby nadają się do spożycia, a sama sprzedaż – według rozporządzenia ministra zdrowia – powinna mieć miejsce wyłącznie na targowiskach i w placówkach handlowych. W sezonie do zatrudniania klasyfikatorów grzybów są zobowiązani zarządcy targowisk (atest jest bezpłatny i ważny 48 godzin). Innym rozwiązaniem dla dorabiających do pensji grzybiarzy, którzy nie chcą się martwić o atest, a jednocześnie ryzykować konfliktu z prawem, jest sprzedaż grzybów w punkcie skupu grzybów – w takim wypadku atest jest wymagany od właścicieli punktów skupu.

 

Agata Szymborska-Sutton, Tax Care
Elżbieta Węcławik, Tax Care
Taxcare.pl

tax_care_-_logo_150

Loading Comments