Zarobki w euro przelicz na złotówki
KS
http://sxc.hu/

Zarobki w euro przelicz na złotówki

Jeżeli uzyskałeś przychody w walucie obcej musisz je przeliczyć na złote stosując właściwy kurs. Bez względu na rodzaj źródła przychodu jest on określony tak samo, ale faktycznie dzień ten będzie się różnił, gdyż trzeba wziąć średni kurs ogłoszony przez NBP z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Osoby, które mają miejsce zamieszkania w Polsce muszą rozliczyć dochody uzyskane za granicą w Polsce. Dokonuje się tego z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednak osoby, które uzyskują przychód w walutach obcych w Polsce również muszą dokonać przeliczeń na złotówki.

>>>Podatniku! Rozlicz się z fiskusem za pomocą programu PIT PRO 2011<<<

Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą

Ogólnie przyjętą zasadą dotyczącą opodatkowania osób, zamieszkujących na stałe bądź dłużej niż pół roku na terenie Polski (więcej niż 183 dni), jest obowiązek rozliczenia uzyskanych przez nich dochodów (przychodów) w Polsce. Należy podkreślić, iż dotyczy to wszystkich dochodów (przychodów), niezależnie od tego czy zostały one uzyskane na terenie naszego kraju czy też za granicą.

Nie oznacza to bynajmniej, że w każdym przypadku dochody uzyskane w innym kraju automatycznie pociągają za sobą powstanie obowiązku względem polskiego organu podatkowego. Podatnik powinien pamiętać, że sposób opodatkowania zarobków uzyskanych za granicą zależy od treści umów międzynarodowych, które strona polska zawarła z państwem, w którym pracował (lub uzyskał dochód z innego źródła). Umowy te mają na celu zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu i są realizowane przy pomocy jednej z 2 metod rozliczeniowych, mianowicie:

• wyłączenia z progresją
• proporcjonalnego odliczenia

Średni kurs NBP ale ustal dzień uzyskania przychodu

Podatnik powinien zatem pamiętać, że przychody wyrażone w walutach obcych zasadniczo przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Oznacza to, że w pierwszej kolejności należy ustalić dzień uzyskania przychodu. Co do zasady jest nim dzień otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniędzy i wartości pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń.

Dla przedsiębiorców uzyskujących przychód z działalności gospodarczej jest to dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1) wystawienia faktury albo
2) uregulowania należności.

Ale są od tego jeszcze wyjątki, jak na przykład przychody z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną.

Zastosuj kurs z ostatniego dnia roboczego

Gdy mamy już określony dzień uzyskania przychodu, należy wziąć odpowiedni kurs ogłaszany przez NBP. Pamiętajmy, że jest to średni kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Jeżeli więc zgodnie z powyższymi zasadami dniem uzyskania przychodu jest na przykład poniedziałek, należy wziąć kurs ogłoszony przez NBP z ostatniego piątku.

Podatek też do przeliczenia

Podobnie jest w przypadku samego uregulowania wartości podatku. Kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku.

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Iwona Cackowska, księgowa Tax Care
Taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Praca za granicą. Czy zalicza się do stażu pracy w Polsce?