Założenie księgi wieczystej krok po kroku
KS
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Założenie księgi wieczystej krok po kroku

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Jeśli zaś jesteśmy sprzedającym, łatwiej znajdziemy kupca, gdy założymy taki rejestr dla naszej nieruchomości.

Nie tylko dla nieruchomości gruntowych

Księgi wieczyste prowadzone są dla nieruchomości gruntowych, budynkowych oraz lokalowych, a także dla ograniczonych praw rzeczowych, tj. własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu. W księgach  zawarte są najważniejsze informacje dotyczące nieruchomości. Prowadzenie rejestrów należy do zadań sądów rejonowych właściwych dla lokalizacji nieruchomości.

Przy każdej księdze wieczystej prowadzone są jednocześnie akta księgi wieczystej. Składają się na nie dokumenty i pisma dotyczące nieruchomości. Pamiętajmy, że dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębną księgę wieczystą.

Wniosek o założenie księgi wieczystej

Osobą uprawnioną do założenia księgi wieczystej jest:

  • właściciel nieruchomości,
  • osoba której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  • osoba której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do danej nieruchomości (np. hipoteka),
  • wierzyciel (jeśli przysługuje mu prawo, które ma być wpisane do księgi),
  • państwowa jednostka organizacyjna której przysługuje użytkowanie wieczyste na danej nieruchomości.

 

Formularz wniosku o założenie księgi wieczystej (KW-ZAL) wraz z koniecznymi załącznikami (np. KW-WU lub KW-OZN) dostępny jest w wydziałach wieczystoksięgowych właściwych sądów rejonowych lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Składany wniosek powinien zawierać oznaczenie nieruchomości (miejsce jej położenia, obszar), sposób korzystania z nieruchomości, listę wszystkich uprawnionych na których rzecz, własność ma być wpisana (wraz ze wskazaniem ich adresów), powołanie tytułu prawnego do danej nieruchomości, a także wyszczególnienie obciążających nieruchomość praw rzeczowych lub ograniczeń w jej rozporządzaniu.

Wniosek o założenie księgi wieczystej podlega opłacie stałej w wysokości 60 zł.

Zasada wiarygodności ksiąg wieczystych

Należy pamiętać, że w obrocie prawnym istnieje założenie, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym, zaś prawo wykreślone nie istnieje. Zgodnie z tym domniemaniem, dobra wiara chroni tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi,  nabył własność lub inne prawo rzeczowe.

W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze, a rzeczywistym stanem - treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność z osobą uprawnioną (według treści księgi) nabył własność.Kancelaria Prawna Skarbiec 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Gminę należy poinformować o sprzedaży części nieruchomości