Gminę należy poinformować o sprzedaży części...
KS
http://sxc.hu/
Tax Care

Gminę należy poinformować o sprzedaży części nieruchomości

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Posiadanie nieruchomości nakłada na jej właściciela pewne obowiązki względem gminy - właściciel musi między innymi zapłacić w określonych terminach podatek od nieruchomości. Powinien także przekazać gminie odpowiednie dokumenty w przypadku wygaśnięcia obowiązku podatkowego lub gdy nastąpią zmiany wpływające na wysokość tego podatku – na przykład gdy podatnik sprzedaje jedynie część nieruchomości.

Formularze dostępne w gminach

W terminie dwóch tygodni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości (zakup mieszkania, sprzedaż  działki) lub od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wymiaru tego podatku (np. zmiana przeznaczenia z mieszkalnej na działalność gospodarczą), osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru. Przykładowe formularze oferują na stronach internetowych urzędy gmin. Zapłata podatku natomiast następuje cztery razy w roku w równych ratach odpowiednio do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Jeżeli właściciel nieruchomości zdecyduje się na przykład na sprzedaż części magazynu, przyczyniając się tym samym do spowodowania zmian w wymiarze podatku od nieruchomości, również musi poinformować o tym gminę (w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę).

Spółka sprzedaje budynek

W przypadku posiadających grunty, budynki czy magazyny osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, informację składaną w gminie zastępuje deklaracja przedkładana fiskusowi. Ostatecznym terminem złożenia deklaracji jest 31 stycznia. Jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – mają na to 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Zapłata podatku ma miejsce do 15. dnia każdego miesiąca (za styczeń do 31 stycznia).

W przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości podatku od nieruchomości, osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej powinny dokonać odpowiedniej korekty złożonej deklaracji. Mają na to dwa tygodnie od dnia zaistnienia takiego zdarzenia.

Konsekwencje niedopełnienia obowiązków

Jeśli właściciel mieszkania czy gruntu nie złoży informacji o wprowadzonej przez siebie zmianie, może podlegać wykroczeniu skarbowemu podlegającemu karze grzywny. W 2013 r. jej wartość wynieść może od 160 zł do 32 000 zł. Nie warto więc ryzykować, tym bardziej że skutki prawne zawieranych przez właściciela nieruchomości umów dotyczących jej zarządzania (zakup czy wynajem) są dla gmin widoczne (np. po zawarciu transakcji kupna do gminy wpływa akt notarialny).


Katarzyna Miazek, Tax Care
Adam Bujalski, księgowy Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Założenie księgi wieczystej krok po kroku