Zaliczka na podatek dochodowy – nowe zasady od 2019 roku
Justyna Nowak
wikimedia.org
Podatnik.Info

Zaliczka na podatek dochodowy – nowe zasady od 2019 roku

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 

Inaczej sprawa wygląda jeśli pobierane były zbyt niskie zaliczki podatkowe np. w przypadku osób, których zarobki były na tyle wysokie, że przekroczyły pierwszy próg podatkowy. Rozwiązaniem tego problemu ma być nowelizacja dotycząca zaliczek na podatek dochodowy, wprowadzona w 2019 roku. Przeczytaj, co się zmieni.

 

Zaliczka na podatek dochodowy – co się zmieniło w 2019 roku?

Tak jak do tej pory, osoby pracujące w ramach umowy o pracę lub umów równoważnych w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, nie opłacają same zaliczki na podatek dochodowy. Robi to za nie płatnik, czyli pracodawca. Ustala on i odprowadza zaliczki z tytułu tych umów. Wpłaca je odpowiednim organom podatkowym.

 

Progi podatkowe w 2019

W Polsce stosuje się dwie progi podatkowe i stawki: 18% i 32%. Wysokość stawki opodatkowania zależy od wysokości wynagrodzenia pracownika. W przypadku, gdy wynagrodzenie w roku podatkowym przekroczy kwotę 85 528 zł, to płatnik musi zapłacić odpowiednio wyższą zaliczkę na podatek, ponieważ jest już drugi próg podatkowy – 32%. Do końca 2018 roku zmiana wysokości pobieranej zaliczki stosowana była dopiero w kolejnym miesiącu, następującym po tym, po którym podatnik przekroczył drugi próg podatkowy.

 

Zaliczka na podatek dochodowy – nowe zasady w PIT 2019

Od 2019 roku płatnik musi zapłacić zaliczkę szybciej niż dotychczas w przypadku zmiany wysokości stawki podatku. Pobór takich zaliczek ma następować jeszcze w tym samym miesiącu, w którym podatnik przekroczył próg podatkowy. Zgodnie z tym nowym przepisem płatnik musi pobrać za miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie progu, zaliczkę w wysokości 18% od części dochodu przed przekroczeniem tego progu i 32% od nadwyżki ponad próg skali. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy płatnik otrzyma od podatnika odpowiednie oświadczenie.

 

Zaświadczenie – zasady obliczania zaliczki na podatek dochodowy

Gdy podatnik złoży swojemu pracodawcy oświadczenie, że jego dochody w danym roku podatkowym przekroczą górną granicę progu podatkowego, płatnik powinien przygotować się do zmiany, jakiej ulegnie pobierana zaliczka na podatek dochodowy. Od 2019 roku znaczenie ma data fizycznego wypłacenia wynagrodzenia podatnikowi. Jeśli podatnik oświadczenie to złożył przed datą wypłaty, odnosi ono skutki już w tym samym miesiącu. Gdy złoży je po dacie wypłacenia wynagrodzenia, to nowa stawka zaliczki obowiązuje od następnego miesiąca.

 

Nowelizacja ma na celu uchronienie podatnika przed opłacaniem źle naliczonych zaliczek na podatek dochodowy. Dzięki temu, podczas rozliczania zeznania PIT, podatnik nie będzie zaskoczony, że zamiast otrzymać zwrot podatku, będzie musiał zapłacić zaległą kwotę.


Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek PIT za 2019 rok − nowe zasady