Załączniki do PIT-37 - jak udowodnić prawo do ulgi podatkowej? - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika
Załączniki do PIT-37 - jak udowodnić prawo do ulgi...
Justyna Nowak
pixabay.com
mf.gov.pl

Załączniki do PIT-37 - jak udowodnić prawo do ulgi podatkowej?

Podziel się tym artykułem:   

Prawidłowo rozliczona deklaracja podatkowa to nie tylko prawidłowe podliczenie odpowiednich pól związanych z naszymi dochodami. Jeśli podatnik korzysta z rozmaitych ulg, takich jak ulga prorodzinna, rehabilitacyjna, jest zobowiązany wykazać to na odpowiednim załączniku. Jakie załączniki do PIT-37 uzupełnia się najczęściej?

Obowiązujące załączniki do PIT-37

Druk PIT/O, służący do wyliczenia zastosowanych ulg i odliczeń, jest jednym z najczęściej spotykanych załączników, który może być dodany do deklaracji PIT-37, PIT-36 i PIT-28. W formularzu tym podatnik wypełnia wartości wykazanych w danym roku upustów. W treści załącznika PIT/O będziemy mogli wpisać kwoty odjęte od dochodu (ulga rehabilitacyjna bądź internetowa oraz darowizny z tytułu krwiodawstwa) oraz od podatku (ulga prorodzinna, odliczenie zdrowotnej składki ZUS oraz wydatki z tytułu IKZE).

  

Ilość składanych druków PIT/O jest zależny od sposobu rozliczenia podatku. W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków, gdy z ulg będzie korzystać wyłącznie jedno z nich, wystarczy wypełnić jeden druk. Jeśli upusty przysługują zarówno żonie, jak i mężowi, należy pamiętać o uzupełnieniu właściwych kwot w obu rubrykach „podatnik” i „małżonek”. W przypadku oddzielnych rozliczeń, PIT/O również uzupełnia się rozłącznie, lecz należy pamiętać o wpisaniu informacji identyfikacyjnych drugiego małżonka. 

  

Podatnicy, którzy w latach 2002-2006 zdecydowali się na kredyt w celach mieszkaniowych, mogą uzupełnić poniesione wydatki w druku PIT/D. Do wydatków tego rodzaju zaliczają się m.in. opłaty poniesione w celu spłaty owego kredytu, jak również koszty z tytułu tzw. celów mieszkaniowych w ramach ulgi mieszkaniowej, o ile nie znalazły one odzwierciedlenia w zadeklarowanych dochodach, przychodach bądź podatkach z lat ubiegłych. 

  

W przypadku nabycia w przeszłości praw do skorzystania z tzw. ulgi odsetkowej, podatnik powinien uzupełnić załącznik PIT-2K. Jest to ulga nieobowiązująca „nowych” podatników, a skorzystać z niej można jedynie raz.

  

Załączniki do PIT-37 – których druków NIE należy uzupełniać?

W przypadku, w którym małoletnie dziecko uzyskuje dochody, rodzic powinien uzupełnić załącznik PIT/M, w celu włączenia jego przychodu do swego własnego. Ponieważ niepełnoletni nie ma obowiązku składania deklaracji PIT, rozliczenie dochodów spoczywa na barkach rodzica. Jednakże, załącznik ten można łączyć jedynie z deklaracją PIT-36, a złożenie go z PIT-37 jest uznawane za błąd podatkowy. 

  

Podatnik, niebędący przedsiębiorcą nie składa również załącznika PIT/B, zarezerwowanego wyłącznie dla osób rozliczających się przy użyciu PIT-36 i PIT-36L. PIT/B służy do wykazania kwot, wynikających z ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa. Podatnik, rozliczający się przy użyciu PIT-37, nie złoży również załącznika PIT/Z, przeznaczonego dla działalności gospodarczych, korzystających z tzw. kredytu podatkowego.

  

Do PIT-37 nie można również dołączyć formularza PIT/ZG, który służy do wykazania dochodów osiągniętych poza granicami kraju. Nie dotyczy on obcokrajowców pracujących w Polsce, oraz Polaków, którzy zawarli stosunek pracy w Polsce, lecz pracują za granicą.

  

Zapoznawszy się z powyższymi informacjami, podatnik może dowiedzieć się, które załączniki do PIT-37 są dla niego wiążące. Deklarację PIT-37 można uzupełnić przy pomocy programu PIT. Aplikacja ta umożliwi użytkownikowi błyskawiczne, bezpieczne i wygodne złożenie zeznania bezpośrednio na serwery Ministerstwa Finansów.

Jak rozliczyć PIT-37 za 2018?  To nic prostszego! Sprawdź nasz krótki film instruktażowy o wypełnianiu deklaracji PIT-37 w roku podatkowym 2019: 

 

Rozlicz PIT za 2018 Programem PIT Pro 2018/2019 już dziś

 

Autor artykułu: Justyna Nowak

Podziel się tym artykułem: