Wybór formy opodatkowania – jak wiele od tego zależy
Redakcja
http://sxc.hu/

Wybór formy opodatkowania – jak wiele od tego zależy

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, tzw. podatku PIT. Odpowiednie dostosowanie formy opodatkowania pozwala osiągnąć optymalne obciążenie podatkowe firmy.

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Według litery prawa działalność gospodarcza, to każda działalność zarobkowa, prowadzona niezależnie od jej rezultatów w sposób zorganizowany i ciągły. Ważne jest, aby niezwłocznie po podjęciu decyzji o założeniu działalności wybrać najkorzystniejszą dla niej formę opodatkowania. Decyzja ta jest niezwykle istotna, gdyż ma wpływ na rodzaj i zakres prowadzonych ewidencji księgowych oraz na wysokość odprowadzanego podatku. Niezbędna jest tu więc znajomość wskaźników ekonomicznych mających wpływ na funkcjonowanie firmy. Podstawowymi trzema wartościami, na które powinno się zwracać uwagę przy wyborze formy opodatkowania są:
1. rodzaj uruchamianej działalności;
2. rozmiar działalności;
3. wysokość planowanych przychodów i kosztów.

 

Przedsiębiorca ma do wyboru 4 formy opodatkowania:

 

ZASADY OGÓLNE
Podatek obliczany jest od dochodu, czyli różnicy pomiędzy realnie uzyskanymi przychodami a kosztami jego uzyskania. Kwota podatkowa zależna jest od wysokości uzyskanego dochodu. Do kwoty 85 528 zł obowiązuje stawka 18%, po jej przekroczeniu przechodzi się w 32%. W przypadku wyższego procentu opodatkowania, rozlicza się je w następujący sposób: podatnik uiszcza kwotę 14 839,02zł plus 32% od nadwyżki 85 528zł.

 

PODATEK LINIOWY
Przy wyborze podatku liniowego przedsiębiorcę obowiązuje jednolita stawka 19%. Podobnie jak ogólne opodatkowanie, podatek ten obliczany jest od dochodu, czyli różnicy pomiędzy realnie uzyskanymi przychodami a kosztami ich uzyskania. Zaliczki można wpłacać w odstępach miesięcznych lub kwartalnych. Przy podatku liniowym nie przysługują żadne ulgi w rozliczaniu, ani również nie ma możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem.

 

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY
Podatek oblicza się od przychodu. Koszty uzyskania przychodu nie mają wpływu na wysokość odprowadzanego podatku. Zaliczki można wpłacać w odstępach miesięcznych lub kwartalnych. W ryczałcie nie istnieje możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem. Można skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej i internetowej, nie przysługuje ulga na dzieci.

 

KARTA PODATKOWA
Podatek ustalany jest przez organ podatkowy. Na jego wysokość nie ma wpływu ani wysokość przychodu, ani koszty jego uzyskania. Karta podatkowa przeznaczona jest dla ściśle określonych podatników prowadzących działalność usługową, wytwórczo-usługową i handlową na terenie RP. Podatnik nie musi składać zeznania podatkowego, a  odliczoną kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne wykazuje w rocznej deklaracji [PIT-16A].

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Skala podatkowa i liniowy najlepsze dla zaciągających kredyt przedsiębiorców