Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Wciąż możesz otrzymać 100 000 zł na badania i rozwój
http://sxc.hu/
Prometeia Capital sp. z o. o.

Wciąż możesz otrzymać 100 000 zł na badania i rozwój

Prometeia Capital realizująca projekt „Bony na innowacje” zaprasza do składania wniosków w kolejnych naborach organizowanych w 2018 r. Wrocławskie firmy mają możliwość uzyskania do 100 tys. zł bezzwrotnych dotacji w formie bonów, które można przeznaczyć na realizację usług badawczych przez jednostki naukowe.

W ramach projektu  „Dofinansowanie innowacyjnych przedsięwzięć poprzez udzielanie bonów na innowacje przez Prometeia Capital sp. z o. o.” udzielane są bezzwrotne bony, które mogą zostać przeznaczone na świadczone przez jednostki naukowe usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii. 

W ramach organizowanych naborów zapraszamy wszystkie firmy z Wrocławia i okolic, które są zainteresowane wykonaniem usług przez wyspecjalizowane jednostki naukowe. Udzielamy do 100 tys. zł bezzwrotnych grantów, dzięki którym możliwa jest akceleracja współpracy środowiska naukowego i biznesowego -  mówi Maciej Olszowy, kierownik projektu w Prometeia Capital sp. z o.o.

Jakie warunki należy spełnić?

 

Wsparcie adresowane jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na obszarze ZIT WrOF. Dodatkowo jednym z warunków realizacji projektu jest wpisanie się w tzw. obszary dolnośląskich regionalnych specjalizacji (np. branża chemiczna i farmaceutyczna, produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów czy technologie informacyjno-komunikacyjne). Wydatkami kwalifikowalnymi niezbędnymi do realizacji celów grantu, zgodnie z wytycznymi grantowymi są usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii m.in.: opracowanie nowej lub udoskonalenie usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu

 

Gdzie uzyskać więcej informacji?
 

Nasi specjaliści udzielają bezpłatnych konsultacji m.in. w zakresie wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu, wpisywania się MŚP i jego pomysłu/problemu w warunki konkursu (np. wpisywania się w inteligentne specjalizacje regionu), poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych do współpracy  w ramach bonu oraz pomocy w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu oraz na naszą stronę www.bon.prometeia.pl  - dodaje Maciej Olszowy.

 

Środki w ramach projektu pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, za jego realizację odpowiada wrocławska firma doradcza – Prometeia Capital sp. z o.o. 

 

Loading Comments