Uwaga! ZUS – zmiany 2022. Okres zasiłku chorobowego...
Jan Kowalski
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Uwaga! ZUS – zmiany 2022. Okres zasiłku chorobowego ulegnie zmianie!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

ZUS zmiany 2022 – to musisz wiedzieć!

Pod koniec sierpnia zakończyły się prace nad nowymi przepisami dotyczącymi ubezpieczeń ZUS. Zmiany 2022 wejdą w życie 1 stycznia. Nowelizacja ustawy została przyjęta przez Sejm i przekazana do podpisu Prezydenta. Dlatego podatnicy mogą być pewni, że nowe przepisy będą miały dokładnie taką formę jak w udostępnionym projekcie. Na co powinniśmy się przygotować? Co musisz wiedzieć o ubezpieczeniach ZUS? Zmiany 2022 roku dotyczą przede wszystkim zasiłku chorobowego.

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje i zmiany w ZUS 2022. Okazuje się, że nie dotyczą one wyłącznie zasiłku chorobowego. Rząd wprowadzi również:

 • Skrócony okres zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia,
 • Zaliczenie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego,
 • Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu,
 • Objęcie ubezpieczeniem społecznym wspólników jednoosobowych spółek z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej,
 • Zmiany dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia społecznego dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2022 roku,
 • Świadczenie w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego dla pracownic w ciąży,
 • Regulacje dotyczące wypłat świadczeń długoterminowych,
 • Wypłata emerytur i rent z ZUS – zmiany 2022 dotyczące korzystniejszych zasad wyliczenia po złożeniu wniosku w czerwcu,
 • Zmiany w egzekucji należności składkowych,
 • Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy udokumentowany w informacji ZUS IWA,
 • Obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS od 1 stycznia 2023 roku.

To wszystkie zmiany w ZUS 2022, które mogą dotyczyć również Ciebie. Poniżej omawiamy najważniejsze przepisy dotyczące świadczeń ZUS: zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia, wysokość zasiłku za czas pobytu w szpitalu, a także sposób zliczania okresów niezdolności do pracy.

zmiany zus 2022

Zmiany w ZUS 2022 – co dokładnie się zmieni?

Aktualnie okres zasiłkowy obejmuje wszystkie dni niezdolności do pracy powstałe w wyniku tego samego czynnika lub choroby. Musi być jednak spełniony jeszcze jeden warunek, czyli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności nie przekraczała 60 dni. Rząd wprowadza jednak ważną zmianę, która dla wielu podatników okaże się korzystniejsza.

Rząd zdecydował, że pracownik będzie mógł zliczyć do jednego okresu zasiłkowego:

 • wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy oraz
 • okres niezdolności do pracy z przerwami nie dłuższymi niż 60 dni

bez względu na rodzaj choroby. Do okresu zasiłkowego nie wlicza się jednak ciąża.

Kolejna zmiana dotyczy wysokości zasiłku chorobowego za czas pobytu w szpitalu. Aktualnie wynosi on 70% podstawy wymiaru zasiłku. Od 1 stycznia 2022 roku będzie obowiązywała wyższa stawka. Płatnicy składek będą mogli otrzymać nawet 80% podstawy wymiaru zasiłku. Nadal pozostaje jednak obostrzenie, że nie dotyczy to okresu, w którym pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego lub jest w ciąży.

Jeżeli płatnik pobiera emeryturę z ZUS, zmiany 2022 umożliwią wyliczenie świadczenia na korzystniejszych zasadach. Należy jednak pamiętać, że preferencyjne warunki dotyczą osób, które:

 • złożyły wniosek o emeryturę po 31 maja 2021 roku,
 • osiągnęły wiek emerytalny po 31 maja 2021 roku,
 • pobierają rentę rodzinną po osobach zmarłych po 31 maja 2021 roku.

Pozostałe osoby będą mogły przeliczyć wysokość świadczenia według korzystnych zasad w terminie 30 dni od wejścia w życie ustawy.

Ważną zmianą jest również nadanie pracownicom w ciąży prawa do świadczenia w wysokości zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2022 roku do dnia porodu. Pieniądze będą wypłacane w kilku sytuacjach:

 • wygaśnięcie umowy o pracę z powodu śmierci pracodawcy,
 • rozwiązanie umowy o pracę w okresie cięży z powodu upadłości lub likwidacji firmy.

Jedną z najistotniejszych zmian jest jednak zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia. Czy będzie go trudniej otrzymać? Jakie zasady wprowadza ZUS?

zmiany zus 2022

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia – okres wypłacanego zasiłku się zmieni!

Gdy wejdą w życie nowe przepisy dotyczące ubezpieczeń ZUS, zmiany 2022 obejmą również zasady wypłacania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia. Aktualnie prawo do takiego świadczenia przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu choroby przez okres nie dłuższy niż 182 dni. Wyjątkiem jest niezdolność do pracy z powodu gruźlicy lub w czasie ciąży. W takich przypadkach obowiązuje okres nie dłuższy niż 270 dni. Zasady te dotyczą zarówno okresu trwania stosunku pracy, jak i po jego ustaniu.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie, wówczas okres zasiłku chorobowego zmieni się na nie dłuższy niż 91 dni. Kiedy ZUS wypłaca chorobowe po ustaniu zatrudnienia według dawnych zasad? Płatnik może otrzymać chorobowe przez okres nie dłuższy niż 270 dni w przypadku gruźlicy lub w trakcie ciąży.

zmiany zus 2022

Podsumowanie: Jakie przepisy wejdą w życie? ZUS – zmiany 2022

Oto najważniejsze informacje obejmujące zmiany w ZUS 2022:

 • Kiedy ZUS wypłaca chorobowe po ustaniu zatrudnienia? Od 1 stycznia 2022 roku będzie obowiązywał nowy okres zasiłku chorobowego, czyli 91 dni. Wyjątkiem są osoby chore na gruźlicę lub będące w ciąży. Przez jaki okres w takim przypadku można liczyć na świadczenie z ZUS? Wynosi on maksymalnie 270 dni.
 • Rząd wprowadza jeden okres zasiłkowy bez względu na rodzaj choroby, która była powodem niezdolności do pracy. Można więc wliczyć wszystkie okresy niezdolności do pracy z przerwami nie dłuższymi niż 60 dni – z wyjątkiem ciąży.
 • Wysokość zasiłku chorobowego za czas pobytu w szpitalu będzie wynosiła 80% podstawy wymiaru zasiłku.
 • Wejdą również w życie zmiany dotyczące korzystniejszego wyliczenia emerytury przy złożeniu wniosku o świadczenie po 31 maja 2021 roku.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Dyrektywa DAC 7 - nowe obowiązki dla operatorów platform cyfrowych