Uwaga! Podatek od nieruchomości 2021 – szykują się...
Jan Kowalski
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Uwaga! Podatek od nieruchomości 2021 – szykują się zmiany

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

 

Podatek od nieruchomości 2021 – nadchodzą zmiany!

 

Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do uregulowania podatku od nieruchomości adekwatnego do jej powierzchni. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości Jest to jeden z podatków lokalnych. Dlatego najważniejsze informacje na temat zasad ustalania wysokości opłat znajdują się w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31). Zanim przejdziemy do omówienia zmian, warto zwrócić uwagę na to, kogo tak naprawdę obejmuje podatek od nieruchomości 2021.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 tej ustawy, opodatkowanie dotyczy nieruchomości lub obiektów budowlanych takich jak jak:

 

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności.

 

Uwaga! Podatek od nieruchomości 2021 nie obowiązuje w przypadku właścicieli użytków rolnych lub lasów. Wyjątkiem są te, które przedsiębiorca wykorzystuje do prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo zwolnienie od podatku od nieruchomości obejmuje:

 

 • Grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych,
 • Nieruchomości lub ich części zajęte przez organy jednostek samorządów terytorialnych,
 • Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi,
 • Nieruchomości, które są własnością państw obcych, organizacji międzynarodowych lub zostały im przekazane i przeznaczone na prowadzenie na przykład: siedzib przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych.

 

Na tej podstawie można stwierdzić, że każdy właściciel domu, działki czy mieszkania jest zobowiązany do uregulowania podatku od nieruchomości. Warto również zaznaczyć, że nie tylko właściciele mają obowiązek uregulowania tej opłaty. Do tej grupy należą również: użytkownicy wieczyści, samoistni posiadacze lub niektórzy posiadacze zależni nieruchomości podlegających jednostkom samorządu terytorialnego, takim jak zabudowa mieszkaniowo usługowa.

To ważne! Kto ustala podatek od nieruchomości 2021? Należy podkreślić, że szczegółowe stawki opodatkowania nie są narzucone z góry przez rząd. W tym przypadku wiele zależy od władzy gminy, na której terytorium znajduje się nieruchomość podatnika. Jednocześnie należy podkreślić, że nie ma w opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości  pełnej swobody. Każdego roku Minister Finansów wprowadza limity, których nie może przekroczyć żadna gmina.

To, jaką wysokość podatku ustali gmina, zależy od lokalizacji, stanu nieruchomości oraz kilku innych warunków indywidualnych. Jednocześnie należy podkreślić, że nawet jeżeli Minister Finansów wprowadzi nowe maksymalne stawki podatku. Samorząd terytorialny nie ma obowiązku podnosić stawki w swojej gminie. Dużo wątpliwości wiąże się z podwyżkami w 2021 roku. Dlaczego? Na jakie zmiany powinien przygotować się podatnik?

 

Nowy podatek od nieruchomości – na czym będzie polegać?

 

Uwaga, to ważne! Już wiemy, jakie zmiany mogą czekać podatników w przyszłym roku. Różnice w opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w  2021 to przede wszystkim inne stawki niż w 2020 roku. Jak to możliwe? Na jakiej podstawie ustalane są maksymalne stawki podatku od nieruchomości? Decydujące znaczenie ma w tym przypadku wysokość podwyżek cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu poprzedniego roku. Wiemy już, ile wynosi inflacja za I półrocze 2020 roku. Dlatego też można już śmiało określić stawki obowiązujące w 2021 roku.

Uwaga, to ważne! Inflacja w 2021 roku wynosiła aż 3,9%! Jest to ponad dwa razy więcej niż w 2019 roku. To właśnie o taką wartość wzrosną limity obowiązujące w 2021 roku. Nowy podatek od nieruchomości może dać się we znaki zwłaszcza przedsiębiorcom. Wszystko zależy jednak od indywidualnych ustaleń samorządów terytorialnych. Podczas ustalania stawek podatku od nieruchomości to one mają decydujący głos.

Zwróć również uwagę, że nowy podatek od nieruchomości 2021 zależy nie tylko od ustaleń gminy. Poniżej znajdziesz informacje, za co tak naprawdę musisz zapłacić podatek, co jest podstawą opodatkowania:

 • grunty – powierzchnia,
 • budynki lub ich części – powierzchnia użytkowa,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość nieruchomości ustalona na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego.

 

Stawki podatku od nieruchomości 2021 – co konkretnie się zmieni?

 

Jak prezentują się stawki podatku od nieruchomości 2021? To przedsiębiorcy odczują największe zmiany związane opodatkowaniem budynków i gruntów. Jeżeli korzystasz z nieruchomości w celu prowadzenia działalności gospodarczej, musisz wiedzieć, że stawka za 1 m2 wzrośnie aż o 94 grosze w porównaniu do aktualnie obowiązującej stawki. Warto porównać tę różnicę do tej, która pojawia się w przypadku budynków mieszkalnych. W tym przypadku podwyżka wyniesie maksymalnie 4 gr na 1 m2.

Jak prezentują się stawki podatku od nieruchomości 2021? Spójrzmy na zestawienie:

 

 • Podatek od nieruchomości 2021 będącej budynkiem mieszkalnym wynosi maksymalnie 0,85 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej. W 2020 roku stawka ta wynosi 0,81 zł.
 • Stawka podatku w przypadku budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą wyniesie maksymalnie 24,84 zł za 1 m2. Obecnie obowiązuje stawka 23,90 zł.
 • Jeżeli prowadzisz działalność związaną z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym, wówczas musisz liczyć się z opodatkowaniem w wysokości nie wyższej niż 11,62 zł od 1 m2. W 2020 roku maksymalna stawka wynosiła 11,18 zł.
 • Właściciele gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, niezależnie od kwalifikacji w ewidencji gruntów i budynków, będą musieli przygotować się na opłatę w wysokości nawet 0,99 zł za 1 m2. W 2020 roku stawka ta wynosiła 0,95 zł.
 • Stawki podatku od nieruchomości 2021 za pozostałe grunty będą nie wyższe niż 0,52 zł za 1 m2. Obecnie limit wynosi 0,50 zł.

 

Jeżeli podlegasz opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, musisz pamiętać jeszcze o jednym. Podatek jest płatny w ratach w zależności od tego, ile trwa obowiązek podatkowy. Terminy:

 

 • 15 marca,
 • 15 maja,
 • 15 września,
 • 15 listopada.

 

Podsumowanie: podatek od nieruchomości 2021

 

Co musisz wiedzieć na temat podatku od nieruchomości 2021? Oto kilka najważniejszych informacji:

 

 • Podatek od nieruchomości 2021 obejmuje właścicieli, posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkowników wieczystych gruntów.
 • Opłata dotyczy gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części przeznaczonych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Uwaga, zmiany! Od 2021 roku obowiązuje nowy podatek od nieruchomości. W związku z inflacją za I półrocze 2021 roku podwyżka może wynosić nawet 3,9%!
 • Szczegółową wysokość stawek ustala samorząd terytorialny. Minister Finansów obwieszcza wyłącznie maksymalne stawki podatku od nieruchomości, których nie można przekraczać. Ich zestawienie znajduje się w powyższym artykule.

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od zakupu psa z hodowli – przepisy, które musisz znać!