Ulga za złe długi - ZMIANY od 1 stycznia 2019
Justyna Nowak
FreeImages
Podatnik.Info

Ulga za złe długi - ZMIANY od 1 stycznia 2019

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

  

Sprawdźmy, jakie przewidziano warunki skorzystania z ulgi oraz jakie zmiany w tym zakresie ustawodawca wprowadził w 2019 roku.

  

Ulga za złe długi - podstawowe warunki

Ulga za złe długi może zostać wyegzekwowana przez przedsiębiorcę, jeśli w określonym czasie nie otrzyma on zapłaty za swój produkt lub usługę. Do tej pory mógł on skorygować kwotę dopiero po 150 dniach od wystawienia faktury, za którą nie otrzymał zapłaty. Od 1 stycznia 2019 roku ustawodawca skrócił ten termin do 90 dni. Warto wiedzieć, że zmiany dotyczą nie tylko długów powstałych po 1 stycznia 2019 roku, ale również wierzytelności uznanych za nieściągalne.

 

Jakie jeszcze warunki muszą zostać spełnione, by móc skorzystać z ulgi za złe długi?

1. Odbiorcą towarów musi być firma, będąca czynnym podatnikiem VAT i nie znajdować się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

2. Od daty wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż nie mogło minąć więcej niż 2 lata, licząc od końca roku, w którym została ona wystawiona.

  

Ponadto, na dzień poprzedzający dzień złożenia zeznania podatkowego, w którym dokonano korekty:

- sprzedawca i dłużnik muszą być czynnymi podatnikami VAT, a więc ulga nie obowiązuje w przypadku sprzedaży produktu osobie fizycznej, nieprowadzącej działalności,

- dłużnik nie może być w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

   

Ulga za złe długi w praktyce

Jak można odzyskać swoją należność, korzystając z ulgi za złe długi? Przedsiębiorca, który nie uzyskał zapłaty za fakturę VAT, po 90 dniach może dokonać korekty podatku należnego bezpośrednio w deklaracji. Nie musi on informować o tym fakcie dłużnika.

  

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest natomiast zgłoszenie do właściwego urzędu skarbowego o skorzystaniu z ulgi za złe długi. W tym celu należy:

- skorygować deklarację VAT, pomniejszając kwotę należnego podatku o wartość wynikającą z należności,

- wraz z deklaracją złożyć powiadomienie AT-ZD.

   

Co po uregulowaniu należności?

Warto wiedzieć, jak należy postąpić, kiedy dłużnik ureguluje należną kwotę lub jej część po skorygowaniu przez przedsiębiorcę podatku. W takiej sytuacji przedsiębiorca ma obowiązek ponownego zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku VAT należnego. Częściową spłatę powinno się obliczyć proporcjonalnie do jej wysokości.

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!