Ulga termomodernizacyjna - NOWE odliczenie od PIT 2018/2019
FreeImages
Podatnik.Info

Ulga termomodernizacyjna - NOWE odliczenie od PIT 2018/2019

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 

Obejmie wyłącznie termomodernizację i wymianę kotłów na paliwo stałe w domach jednorodzinnych. Kto może dokonać odliczenia PIT 2019 w ramach nowo powstałej ulgi?

  

Kto może dokonać odliczenia PIT w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Zgodnie z treścią ustawy, możliwość preferencyjnego odliczenia PIT będzie przysługiwać zarówno osobom rozliczającym się zgodnie ze skalą podatkową (PIT-37, PIT-36), podatkiem liniowym (PIT-36L), jak i uiszczający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28). Aby móc ubiegać się o ulgę termomodernizacyjną, należy być właścicielem lub współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego, który ponosi wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
 

Co powinniśmy rozumieć pod pojęciem budynku mieszkalnego? Odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć w kodeksie prawa budowlanego. Art. 3 pkt 2a definiuje go jako „budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku”.

 

Pierwszy projekt ustawy nie zdefiniował klarownie, jakie przedsięwzięcia wliczają się w działania termomodernizacyjne. Wstępne założenia ulgi przewidywały konieczność przeprowadzenia tzw. audytu termomodernizacyjnego. Jego rezultat miał określać usługi, urządzenia i materiały budowlane, które są wymagane do realizacji tego procesu (znajdują się one w specjalnym wykazie, przygotowany wspólnie przez ministrów inwestycji i rozwoju oraz ochrony środowiska). Ulga termomodernizacyjna musi być udokumentowana imiennymi fakturami, które wystawić mogę jedynie ci kontrahenci, którzy samodzielnie nie korzystają z tego odpisu.

 

Wysokość odliczenia PIT a ulga termomodernizacyjna

Ustawa zakłada możliwość odliczenia od dochodu poniesionych wydatków w kwocie do 53 tys. zł. Co ważne, realizacja założeń termomodernizacyjnych nie może przekraczać okresu 3 lat. w sytuacji, w której wartość odpisu jest wyższa niż możliwości pokrycia rocznego dochodu podatnika, kwota odliczeń podlega rozłożeniu w czasie na 6 lat. Okres ten jest liczony od roku następnego względem tego, w którym poniesiony pierwszy wydatek, podlegający uldze.  

  
Definicja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zawarta jest w art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Zgodnie z jej treścią, do takich działań możemy zaliczyć m. in.:

  • procesy, skutkujące niższym zapotrzebowaniem na energię używaną do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania budynków (mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania i własności samorządu terytorialnego, w których wykonywane są zadania publiczne),

  • ulepszenie, zmniejszające stratę w energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych i zasilających je źródłach ciepła,

  • wykonanie nowego przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w sytuacji, w której lokalne źródło ciepła zostało zlikwidowane,

  • przejście na odnawialne źródła energii,

  • zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

 

Odliczenia PIT ze względu na ulgę termomodernizacyjną należy dokonać na załączniku PIT/O. Niezależnie od wariantu wypełnianej deklaracji (PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28), nasz formularz możemy bez trudu uzupełnić w programie PIT. Przy pomocy aplikacji bez trudu uzupełnimy zeznanie podatkowe o odpowiednie załączniki i kwoty, a program PIT wyręczy nas w podsumowaniu poszczególnych kwot deklaracji. Skorzystaj ze sprawdzonych rozwiązań – wybierz program PIT Rozlicz PIT przez internet już dziś!


Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Rozliczenie PIT-38 bez formularza PIT-8C. Czy jest to możliwe w PIT 2019/2020?