Ulga termomodernizacyjna 2020/2021 – kto i do kiedy może...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Ulga termomodernizacyjna 2020/2021 – kto i do kiedy może z niej skorzystać?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

 

Ulga termomodernizacyjna 2020/2021

 

Ulga termomodernizacyjna 2020 to jedna z najnowszych preferencji, którą weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Beneficjenci mogli z niej skorzystać już w rozliczeniach PIT za rok 2019. Nowa ulga weszła w życie wraz z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246). Już sama nazwa tego rozporządzenia wskazuje na to, kto tak naprawdę może być beneficjentem nowej preferencji.

 

Ulga termomodernizacyjna 2020 znalazła się w katalogu zwolnień przedmiotowych w:

 

 • ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350) w art. 21 ust. 1 pkt 129a oraz
 • ustawie z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 1998 Nr 144 poz. 930) w art. 11.

 

W powyższych aktach prawnych znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące tego, komu i na jakich zasadach przysługuje ulga termomodernizacyjna 2020.

Kto może skorzystać z nowej preferencji na przedsięwzięcia termomodernizacyjne? Okazuje się, że nie każdy podatnik otrzymuje taką możliwość. Beneficjent musi spełniać kilka najważniejszych warunków, które dotyczą sposobu opodatkowania, limitu odliczeń, a także rodzaju nieruchomości. Spójrzmy na najważniejsze zasady:

 

 • Po pierwsze beneficjantami mogą być wyłącznie podatnicy, którzy wykazują dochody opodatkowane według skali podatkowej – 17 lub 32%, podatku liniowego 19% lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 • Po drugie podatnik, który stara się o skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej, musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Okazuje się więc, że posiadacze kamienic, pojedynczych mieszkań lub lokali użytkowych nie mają możliwości skorzystania z tej preferencji. Ponadto należy pamiętać, że podatnik musi być w stanie wykazać prawa własnościowe do nieruchomości. Jeżeli nie posiada tytułu prawnego stwierdzającego prawo własności do nieruchomości, ulga termomodernizacyjna 2020 będzie dla niego niedostępna.
 • Po trzecie beneficjent musi wykazać wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia lub usługi, które wiązały się z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym.

 

Na koniec warto również podkreślić, że podatnik nie otrzyma ulgi na wydatki sfinansowane lub zwrócone w jakiejkolwiek innej formie. Jeżeli zaliczyłeś wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne do kosztów lub odliczyłeś w ramach innego zwolnienia przedmiotowego, wówczas również nie przysługuje Ci ulga termomodernizacyjna.

 

Ulga termomodernizacyjna 2020 – fotowoltaika

 

Powyższe zasady wskazują, że ulga termomodernizacyjna dotyczy w uproszczeniu właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zrealizowali przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Warto jednak zwrócić uwagę na to, co kryje się pod tymi pojęciami. Czy fotowoltaika również może być odliczona w ramach tej preferencji?

Po pierwsze, budynek mieszkalny jednorodzinny jest definiowany jako wolnostojący lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Musi on służyć do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i stanowi samodzielną całość pod względem konstrukcyjnym. Dopuszcza się jednak możliwość, aby znajdowały się w nim maksymalnie dwa lokale mieszkalne. Jednocześnie należy podkreślić, że właściciele mieszkań w blokach lub kamienicach, a także lokali użytkowych nie mają możliwości skorzystania z ulgi.

Uwaga! Jeżeli lokal użytkowy o powierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni budynku znajduje się w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, a inwestycja dotyczy całej nieruchomości, wówczas właściciel tego lokalu również ma prawo do skorzystania z ulgi po spełnieniu wszystkich innych warunków.

Po drugie i najważniejsze, co należy rozumieć przez pojęcie: przedsięwzięcie modernizacyjne? Są to wszystkie inwestycje, które mają za zadanie zredukować zapotrzebowanie na energię w celu ogrzania domu. Wśród nich wymienia się takie działania jak:

 

 • Ulepszenia ograniczające zapotrzebowanie na energię w celu ogrzania budynku mieszkalnego lub podgrzewania wody użytkowej,
 • Modernizacje redukujące straty energii pierwotnej,
 • Przyłącza techniczne do scentralizowanego źródła ciepła,
 • Rozpoczęcie korzystania ze źródeł odnawialnych lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

 

Bez wątpienia, do ostatniej z wymienionych inwestycji należy fotowoltaika. Odliczenie od podatku 2020 w przypadku takiego przedsięwzięcia jest jak najbardziej możliwe. W katalogu materiałów, urządzeń i usług podlegających uldze znajdują się między innymi ogniwa fotowoltaiczne. Ponadto odliczeniu podlega nie tylko zakup instalacji, ale również jej montaż.

Pamiętaj! Ulga termomodernizacyjna 2020 fotowoltaika jest objęta limitami. Nie możesz odliczyć dowolnej kwoty. Dlatego podatnicy, którzy chcą odliczyć cały koszt realizacji inwestycji, powinni pamiętać, by nie przekroczyć nałożonych ograniczeń. Limit ulgi termomodernizacyjnej wynosi 53 000 zł. Jednocześnie należy podkreślić, że dotyczy to sumy kosztów wszystkich przedsięwzięć zrealizowanych w konkretnym budynku, a nie jednorazowych inwestycji.

 

Ulga termomodernizacyjna – do kiedy obowiązuje?

 

Ważną kwestią są również obowiązujące terminy, w których obowiązuje ulga termomodernizacyjna. Do kiedy należy dopełnić wszystkich formalności, aby móc z niej skorzystać? Kiedy podatnik decyduje się na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ma prawo odliczenia kolejnych etapów prac modernizacyjnych. Cała inwestycja nie musi być zakończona w jednym roku. Jeżeli kupiłeś instalację fotowoltaiczną, a jej montaż zaplanowałeś na kolejny rok, pierwszy wydatek musisz odliczyć w roku, w którym poniosłeś ten wydatek, przed zakończeniem całej inwestycji.

Kiedy zdecydujesz się na taki krok i chcesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, musisz pamiętać o jednej zasadzie. Przedsięwzięcie musi być zrealizowane najpóźniej w okresie 3 kolejnych lat od momentu poniesienia pierwszego wydatku! Jeżeli tego nie dopilnujesz, będziesz zobowiązany do oddania pieniędzy zwróconych w ramach ulgi na poprzednio zrealizowane etapy prac. Jak to zrobić? W takiej sytuacji należy doliczyć odliczone wcześniej kwoty w roku, w którym upłynął termin realizacji inwestycji.

Zdarza się jednak, że kwota odliczenia przekracza wysokość dochodu wskazanego w rozliczeniu. W takiej sytuacji ulga termomodernizacyjna 2020 przysługuje w kolejnych latach. Należy jednak pamiętać, że nie może trwać to dłużej niż 6 lat od momentu pierwszego wydatku.

 

 

Podsumowanie: Ulga termomodernizacyjna 2020

 

Oto najważniejsze informacje dotyczące ulgi termomodernizacyjnej:

 

 • Na co? Ulga termomodernizacyjna 2020 przysługuje na wydatki poniesione w związku z realizowanym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, które ma na celu na przykład: redukcję zapotrzebowania lub strat energii pierwotnej, zamianę źródeł energii na źródła odnawialne. Taką inwestycją może być instalacja fotowoltaiczna.
 • Kto? Ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielom lub współwłaścicielem jednorodzinnych budynków mieszkalnych, którzy podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 • Do kiedy? Aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, podatnik musi zrealizować inwestycję w ciągu 3 lat od momentu pierwszego wydatku. Każdy wydatek należy odliczyć w roku, w którym został poniesiony.
 • Wyjątkiem są sytuację, kiedy dochód jest zbyt niski, aby odliczyć kwotę poniesionych wydatków. W tym przypadku przysługuje prawo do skorzystania z ulgi w kolejnych latach, ale nie później niż w ciągu 6 lat od momentu podniesienia pierwszego wydatku.
 • Ile? Ulga termomodernizacyjna 2020 może wynosić maksymalnie 53 000 zł. Jest to limit dotyczący wszystkich inwestycji zrealizowanych przez właściciela lub współwłaściciela konkretnego mieszkalnego budynku jednorodzinnego.
 • Pamiętaj, że ulgę termomodernizacyjną możesz odliczyć, rozliczając pit w programie Podatnik.info.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Ulga termomodernizacyjna - NOWE odliczenie od PIT 2018/2019