Ulga na niepracującą żonę 2023 – ile wynosi?
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Ulga na niepracującą żonę 2023 – ile wynosi?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Ulga podatkowa na niepracującą żonę – czym tak naprawdę jest?

Jak wspomnieliśmy we wstępie, mnogość określeń na jedną preferencję może prowadzić nierzadko do dezinformacji. Jest to jeden z powodów, dla których prawo podatkowe wydaje się niezrozumiałe i skomplikowane. Do nazw budzących wątpliwości należy między innymi ulga na niepracującą żonę 2023. Podatnik nie znajdzie w rzeczywistości takiej nazwy w żadnej ustawie, co utrudnia dotarcie do wiarygodnego źródła informacji. Dzieje się tak, ponieważ to określenie funkcjonuje wyłącznie w potocznych rozmowach.

Najważniejsze informacje z obszaru prawa podatkowego dotyczącego osób fizycznych znajduje się w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350). Ten akt prawny reguluje preferencję, jaką jest ulga na niepracującą żonę 2023, choć określenie to nie pojawia się w nim ani razu. Formalna nazwa tego odliczenia brzmi po prostu: wspólne rozliczenie z małżonkiem. Potoczne określenie wzięło się z możliwości obniżenia zobowiązania wobec urzędu skarbowego poprzez skorzystanie z tego rozwiązania wspólnie z osobą pozostającą bez pracy.

Osoba, która nie uzyskuje żadnego dochodu, nie ma obowiązku składania deklaracji podatkowej. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by złożyła PIT wspólnie z małżonkiem. Dzięki temu można uniknąć płacenia wyższego zobowiązania wobec urzędu skarbowego, wynikającego z przekroczenia pierwszego progu skali podatkowej. Ponadto wspólne rozliczenie z małżonkiem pozwala na korzystniejsze rozliczenie kwoty zmniejszającej podatek.

Nie ulega wątpliwości, że wspólne rozliczenie z małżonkiem jest jednym z najpopularniejszych, najprostszych i jednocześnie najefektywniejszych sposobów na obniżenie podatku. Warto jednak upewnić się, czy w indywidualnym przypadku podatnika wypada ono faktycznie korzystniej od samodzielnego rozliczenia.

Ile wynosi ulga na niepracującą żonę?

Wśród podatników pojawia się również często pytanie o to, ile wynosi ulga na niepracującą żonę. Odpowiedź brzmi – to zależy. Tak naprawdę na ostateczną kwotę, o jaką zostanie obniżone zobowiązanie wobec urzędu skarbowego, wpływa wysokość dochodu drugiego małżonka, a także dodatkowe świadczenia uzyskiwanego przez niepracującą żonę. Warto zwrócić uwagę, że brak pracy nie oznacza całkowitego braku dochodu.

Ulga podatkowa na niepracującą żonę, czyli wspólne rozliczenie z małżonkiem, będzie szczególnie korzystne w poniższych przypadkach:

 • Gdy jedno z małżonków nie ma żadnego dochodu – w takiej sytuacji podatnik nie korzysta z kwoty zmniejszającej podatek, która może dodatkowo obniżyć dochody uzyskiwane przez drugiego z małżonków. Obecnie kwoty zmniejszająca podatek wynosi 3 600 zł rocznie. Jeżeli więc jeden z podatników nie uzyskuje żadnego dochodu, wówczas ulga może wynosić 3 600 zł.
 • Gdy jedno z małżonków zarabia niewiele, a drugi uzyskał w danym roku podatkowym dochód przekraczający limit obowiązujący w pierwszym progu podatkowym – taka sytuacja następuje w przypadku uzyskiwania dochodów wyższych niż 120 000 zł. Stawka podatku dla dochodów powyżej tej kwoty wynosi 32%. Jeżeli jeden z podatników nie zarabia lub jego dochód jest niewielki, wówczas dla obojga obowiązuje stawka podatku wynosząca 12%.

Na powyższych przykładach można jednoznacznie stwierdzić, że wspólne rozliczenie małżonków jest korzystne, jeżeli jeden z podatników nie zarabia w ogóle lub uzyskuje niewielki dochód. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka przypadków, w których to rozwiązanie niewiele zmieni. Są to sytuacje, gdy:

 • małżonkowie pozostają opodatkowani według tej samej stawki podatku, a ich dochód jest wyższy niż 30 000 zł,
 • łączny dochód małżonków wynosi więcej niż 60 000 zł – małżonek zarabiający mniej uzyskuje dochód wyższy niż 30 000 zł, a drugi podatnik przekroczył pierwszy próg podatkowy (120 000 zł),
 • dochody jednego z małżonków przekroczą 1 000 000 zł – w takim przypadku niższy dochód jednego z małżonków nie wpłynie na obniżenie lub zwolnienie z obowiązku zapłaty daniny solidarnościowej, która wynosi 4% podstawy opodatkowania.

Ulga na niepracującą żonę 2023 – zasady rozliczenia

Wbrew temu, na co wskazuje potoczna nazwa, ulga na niepracującą żonę 2023 może przysługiwać także na męża. W obu przypadkach muszą zostać jednak spełnione poniższe warunki:

 • zawarcie związku małżeńskiego nastąpiło w trakcie 2023 roku lub w latach wcześniejszych i nadal trwa,
 • aktualny w danym roku podatkowym ustrój współwłasności majątkowej małżeńskiej,
 • żaden z małżonków nie opłaca podatku liniowego (PIT-36L), ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), wyjątkiem jest opodatkowanie w tej formie przychodów z najmu, dzierżawy, podatku tonażowego, podatku pobieranego na podstawie ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,
 • pozostawanie polskimi rezydentami podatkowymi przez małżonków,
 • złożenie wniosku o wspólne opodatkowanie w deklaracji podatkowej lub przez korektę wcześniej złożonej deklaracji PIT po terminie ustawowym.

Warto również zwrócić uwagę na szczególne zasady obliczania wysokości podatku dochodowego, jeżeli podatnicy zdecydują się na wspólne rozliczenie. Aby wyliczyć ostateczną wysokość zobowiązania, należy wykonać następujące działania:

1. Na początku należy obliczyć dla każdego z małżonków stratę, koszty uzyskania przychodów, składki ZUS oraz przysługujące ulgi i preferencje odliczane od dochodu.

2. Po wykonaniu pierwszego kroku należy zsumować otrzymane podstawy opodatkowania małżonków.

3. Trzecim krokiem jest podzielenie otrzymanej sumy przez dwa.

4. Następnie należy obliczyć od otrzymanej kwoty podatek oraz zastosować kwotę zmniejszającą podatek ustaloną dla obliczonej podstawy.

5. Kolejnym krokiem jest pomnożenie obliczonego podatku przez dwa.

6. Na końcu można zastosować pozostałe ulgi i preferencje przysługujące każdemu z podatników, które należy odliczyć od podatku.

Co ważne, decydując się na wspólne rozliczenie, należy złożyć jedną deklarację podatkową, na której powinny znaleźć się podpisy obu podatników. Bez tego dokument będzie nieważny. Zeznanie podatkowe można dostarczać do urzędu skarbowego od 15 lutego do 30 kwietnia danego roku. Jeżeli ostatni dzień kwietnia jest wolny od pracy, wówczas termin przesuwa się na kolejny dzień roboczy.

Podsumowanie: Ulga na niepracującą żonę 2023 – najważniejsze informacje

Poniżej prezentujemy najistotniejsze kwestie, które zostały omówione szczegółowo w artykule.

 • Ulga na niepracującą żonę 2023 to potoczna nazwa wspólnego rozliczenia z małżonkiem, które pozwala na obniżenie podatku dochodowego.
 • Ile wynosi ulga na niepracującą żonę? Jeżeli jeden z małżonków pozostaje bez dochodów, kwota zmniejszająca podatek może wynosić 3 600 zł rocznie. Dodatkowo podatnicy, którzy zarabiają więcej niż 120 000 zł, unikną wyższej stawki podatku (32%) od nadwyżki ponad tę kwotę przy wspólnym rozliczeniu z niepracującym małżonkiem.
 • Obniżenie podatku wynika z obliczania podatku dochodowego od sumy dochodów obu podatników podzielonej przez dwa. Co ważne, przed zsumowaniem dochodów następuje odliczenie ulg przysługujących każdemu z małżonków.
 • Ulga podatkowa na niepracującą żonę wymaga złożenia wspólnej deklaracji podatkowej oraz podpisania dokumentu przez obu podatników. PIT należy złożyć do 30 kwietnia.

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące wspólnego rozliczenia z małżonkiem, możesz skorzystać z bezpłatnego programu Podatnik.info. Każdy użytkownik otrzymuje możliwość zadania dowolnego pytania naszym specjalistom z obszaru księgowości, finansów lub prawa. Dodatkowo w okresie składania deklaracji PIT pomożemy Ci dopełnić formalności nawet w 5 minut. Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać, korzystając z programu Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od pustostanów 2024