Technologia a wpływy budżetowe w 2022
Redakcja
http://sxc.hu/

Technologia a wpływy budżetowe w 2022

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie w 2022 r. 5922 zł, a spożycie prywatne, w ujęciu nominalnym, wzrośnie o 9,2 proc.

W budżecie na 2022 r. zaplanowano 59,5 mld zł na program Rodzina 500 plus, na świadczenia rodzinne i inne programy z zakresu wspierania rodziny. Na obronę narodową ma zostać przeznaczone 59,5 mld zł. Składka do budżetu Unii Europejskiej wyniesie 30,4 mld zł, nauka i szkolnictwo wyższe uzyska 23,7 mld zł, wydatki na zdrowie to 22,9 mld zł. Koszty obsługi długu Skarbu Państwa mają wynieść 26 mld zł, a współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 14 mld zł.

  • Do budżetu na 2022 r. włączone zostaną nowe elementy, które daje Polski Ład. To m.in. obniżka podatków dla niemal 18 mln Polaków, czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, który – obok programu „500+” czy „Dobry Start” – jeszcze bardziej wzmocni polskie rodziny.

  • Według prognoz, PKB w 2021 r. zwiększy się o 4,9 proc., a w 2022 r. jego tempo wyniesie 4,6 proc.

  • W 2022 r. dochody budżetu państwa osiągną poziom 481,4 mld zł, a wydatki 512,4 mld zł. Deficyt ukształtuje się na poziomie 30,9 mld zł.

  • Rząd działa zgodnie z zaleceniami Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Unii Europejskiej. Komisja Europejska rekomenduje Polsce prowadzenie polityki budżetowej wspierającej wzrost gospodarczy.

  • Dlatego więcej środków trafi m.in do systemu ochrony zdrowia. Nie zabraknie ich też na programy społeczne, obronność, rolnictwo i oświatę oraz na inwestycje dotyczące transportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Przewidziane jest też zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

Co będzie napędzało wzrost cen w 2022 roku?

O wzroście cen gazu, prądu, paliw, alkoholu i papierosów już wiemy, ale na horyzoncie czai się jeszcze jedna negatywna niespodzianka…

W 2022 roku Polska zdecyduje o kształcie Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC).   Jeśli efektem jej przyjęcia będzie zamknięcie polskiego rynku dla 5G od Huawei będzie nas to słono kosztowało.

Jak pokazuje raport przygotowany przez firmę Audytel i kancelarię Dentons, łączna strata dla polskiej branży telekomunikacyjnej wyniesie niemal 15 mld zł w ciągu 5 lat. Dla całej polskiej gospodarki będą to straty sięgające ponad 40 mld złotych.

Polskie władze opublikowały 20 stycznia 2021 r. poprawiony projekt Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC). Mimo uwag ze strony przedstawicieli rynku telekomunikacyjnego obecna wersja ustawy nie uwzględniła szeregu propozycji rynkowych. Jednym z kluczowych rozwiązań, które zostało utrzymane, jest mocno arbitralna procedura oceny ryzyka dostawców sprzętu sieciowego.

Jak wynika z najnowszego raportu „Prawne i ekonomiczne skutki ograniczenia konkurencji wśród dostawców sprzętu sieciowego 5G w Polsce”, przygotowanego przez firmy Audytel i Dentons na zlecenie Huawei, ustawa w obecnym kształcie może przynieść szereg strat finansowych dla rynku telekomunikacyjnego, konsumentów oraz całej polskiej gospodarki.  

Opóźnienie i wzrost cen

Raport wskazuje, że bezpośrednim skutkiem potencjalnie arbitralnej decyzji na podstawie przepisów zaktualizowanej wersji KSC będzie wymuszona wymiana sprzętu sieciowego wykorzystywanego w sieciach telekomunikacyjnych. W przypadku sprzętu Huawei taka decyzja może kosztować polskich operatorów 14,9 mld zł. To bezpośredni skutek zwiększonych kosztów utrzymania, większego zużycia energii oraz kosztów potencjalnych sporów prawnych. Przy założeniu, że z rynku zostanie wykluczonych dwóch chińskich dostawców (w tym Huawei), sam koszt wymiany urządzeń sieciowych przez operatorów przekroczyłby 6,8 mld zł w pespektywie 10 lat.

Z analiz wynika, że wzrosnąć mogą także ceny sprzętu dostarczanego przez pozostałych dostawców sprzętu sieciowego. Szczególnie odczuwalne byłoby to w kontekście zaawansowanych technologii do budowy sieci 5G. Tutaj wzrost cen mógłby zamknąć się nawet w przedziale od 17% do 23%. Taki wzrost cen sprzętu 5G przełożyłby się na dodatkowe koszty dla operatorów, które wyniosły by ponad 3,5 mld zł 

- komentuje Emil Konarzewski, partner w firmie konsultingowej Audytel.

Z raportu wynika, że przez ekonomiczne skutki wejścia w życie ustawy o KSC operatorzy mogą rozłożyć inwestycje w rozwój sieci 5G na kilka dodatkowych lat.

To w naturalny sposób sprawie, że budowa sieci 5G w Polsce przedłuży się o kolejne lata. W wariancie z wykluczeniem chińskich dostawców może to być 14 miesięcy. Jeśli pojawią się nowe ryzyka techniczne, strategiczne i logistyczne – czas ten może wynieść nawet 3 lata

- dodaje ekspert z Audytela.

Polska gospodarka na hamulcu

Jak podają analitycy Audytela, jeśli dojdzie do dodatkowego opóźnienia w rozwoju sieci 5G straty finansowe dotkną nie tylko operatorów, ale także konsumentów i polską gospodarkę. Z szacunków wynika, że każde 6 miesięcy dodatkowego opóźnienia zwiększy i tak już ujemne saldo skutków ekonomicznych o dodatkowe 16-17 mld zł.

Niewątpliwe opóźnienie we wdrożeniu sieci i powolne upowszechnienie usług 5G, które są kluczowe dla budowy przemysłu 4.0 oraz dojrzałego społeczeństwa cyfrowego, może przełożyć się na obniżenie potencjału wzrostu polskiego PKB o prawie 21,6 mld zł. Stanowi to 12% całego potencjału wzrostu polskiego PKB do końca 2030 r. Z czysto ekonomicznego punktu widzenia nie istnieje żadne uzasadnienie dla przyjęcia ustawy o KSC, która jak się wydaje może mieć destrukcyjny wpływ na gospodarkę

mówi Emil Konarzewski z Audytela.

W ciągu 10 lat (2021-2030) łączne szkody, spowodowane negatywnym oddziaływaniem KSC na rynek, mogą wynieść niemal 44 mld zł (w tym 21,5 mld zł obniżenia PKB; 1,2 mld zł utraconej korzyści konsumentów; 0,6 mld zł bezpośredniej straty dla Skarbu Państwa oraz 14,1 mld zł bezpośredniej straty dla operatorów telekomunikacyjnych). Długofalowe konsekwencje mogą przełożyć się ponadto na obniżenie konkurencyjności polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej.

Trzymajmy zatem kciuki za roztropne decyzje naszych władz bo w przeciwnym razie założenie inflacji na poziomie 3,3% stanie się nierealne i to nie tylko w 2022 roku…

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od pustostanów 2024