Tarcza 5.0 – uwaga, nowe przepisy. Sprawdź, kto...
Jan Kowalski
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Tarcza 5.0 – uwaga, nowe przepisy. Sprawdź, kto skorzysta z nowej tarczy antykryzysowej

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści

 

Tarcza antykryzysowa 5.0 – nowa tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców

 

Pandemia COVID-19 niesie ze sobą nie tylko konsekwencje zdrowotne, ale również finansowe. W efekcie wiele firm boryka się z poważnymi problemami finansowymi. Większość przedsiębiorców spodziewało się drugiej fali zachorowań. Niektórzy nie mieli jednak nawet szans wrócić do kondycji sprzed kryzysu, a już nadszedł kolejny. Dlatego rząd wprowadza kolejne udogodnienia, które mają na celu pomóc najbardziej poszkodowanym firmom, chociażby przez wypłatę świadczenia postojowego. Zmiany są wprowadzane stopniowo już od marca 2020 roku. Mimo to można zauważyć dużą różnicę między aktualnymi a poprzednimi działaniami rządu.

Uwaga, nowe przepisy: Tarcza 5.0! W dniu 23 września 2020 roku prezydent podpisał nową ustawę z dnia 17 września 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1639). Wszystkie zmiany weszły w życie 15 października!

Co rząd przygotował dla przedsiębiorców? Tarcza 5.0 wprowadza trzy duże zmiany. Pierwsza z nich dotyczy świadczeń postojowych dla firm, które wcześniej nie korzystały z tego rozwiązania. Wysokość jednorazowej wypłaty świadczenia postojowego wynosi 2 080 zł, czyli 80% minimalnego wynagrodzenia. Przedsiębiorca może otrzymać je aż trzykrotnie! Aby otrzymać świadczenie postojowe, nie możesz posiadać innego tytułu do ubezpieczenia społecznego.

Druga zmiana dotyczy dodatkowego świadczenia postojowego. Mają na nie szansę przedsiębiorcy, którzy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku odnotowali spadek przychodów o co najmniej 75%. Miesiącem porównawczym dla dodatkowego świadczenia postojowego jest ten sam miesiąc w poprzednim roku kalendarzowym, czyli 2019. Jeżeli zdecydujesz się na złożenie wniosku w październiku, musisz wziąć pod uwagę przychód z września 2020 i 2019 roku. Pamiętaj o tym, uiegając się o dodatkowe świadczenie postojowe.

Trzecia zmiana dotyczy zwolnienia z opłacania składek ZUS. Jeżeli spełnisz wszystkie warunki i złożysz wniosek w terminie, możesz otrzymać zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku. W tym przypadku również obowiązuje kryterium spadku przychodów 75% dla miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek ZUS w porównaniu do przychodów z tego samego miesiąca w 2019 roku.

Aby otrzymać zwolnienie z opłacania składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej, należy mieć status płatnika uzyskany przed 30 czerwca 2020 roku. Oprócz tego musisz wykazać deklaracje rozliczeniowe i miesięczne raporty imienne za miesiące, które obejmuje zwolnienie. Uwaga! To udogodnienie przysługuje nawet przedsiębiorcom, którzy nie uregulowali swoich składek.

Pojawia się jednak pytanie: czy każdego przedsiębiorcę, który spełnia powyższe warunki, obejmuje Tarcza Antykryzysowa 5.0? Okazuje się, że nie. Zobacz, kto ma szansę na otrzymanie pomocy od rządu w ramach tarczy antykryzysiwej 5.0!

 

Tarcza antykryzysowa 5.0 – dla kogo?

 

Tarcza 5.0 różni się od poprzednich rozwiązań wprowadzonych przez rząd. Nie bez powodu nazywana jest „Tarczą branżową” lub „Tarczą turystyczną”. Okazuje się, że niemal każde z proponowanych rozwiązań jest przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy nie otrzymali wsparcia w ramach poprzednich ustaw. Mimo że forma pomocy pozostaje bez zmian, pierwszy raz jest skierowana do przedstawicieli konkretnych branż. Jakie zasady wprowadza tarcza antykryzysowa 5.0? Dla kogo jest przeznaczona?

Zgodnie z najnowszymi przepisami świadczenie postojowe przysługuje agentom turystycznym, pilotom wycieczek i przewodnikom turystycznym. Są to osoby prowadzące działalność gospodarczą z oznaczeniem PKD 79.11.A i 79.90.A. Agenci turystyczni (79.11.A) mają możliwość otrzymania świadczenia postojowego, jeżeli:

 

 • prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 roku,
 • wskutek COVID-19 odnotowali przestój,
 • mają obywatelstwo RP, Państwa Członkowskiego UE, Państwa Członkowskiego EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej, ale zamieszkują na terytorium Polski lub są obcokrajowcami legalnie przebywającymi na terenie Polski,
 • nie odprowadzają składek na ubezpieczenie społeczne z innego tytułu.

 

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą jako przewodnik turystyczny (79.90.A), musisz spełniać następujące warunki:

 

 • mieć miejsce zamieszkania na terytorium Polski, obywatelstwo RP, Państwa Członkowskiego UE, Państwa Członkowskiego EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej, ale zamieszkiwać na terytorium Polski lub być obcokrajowcem legalnie przebywającym na terenie Polski,
 • odnotować przestój w związku z COVID-19,
 • mieć zawieszoną pozarolniczą działalność gospodarczą po dniu 31 grudnia 2019 roku,
 • prowadzić działalność o charakterze sezonowym, która była wykonywana w 2019 roku nie dłużej niż 9 miesięcy.

 

Tarcza 5.0 gwarantuje również dodatkowe świadczenia postojowe. Zgodne z nowymi przepisami mogą je otrzymać osoby, które prowadzą działalność gospodarczą oznaczoną następującymi kodami:

 

 • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach, lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

 

Trzecie rozwiązane, jakie znajdziesz w Tarczy 5.0, dotyczy zwolnienia z opłacania składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność oznaczoną następującymi kodami PKD:

 

 • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
 • 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach, lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

 

Tarcza antykryzysowa 5.0 – do kiedy?

 

Uwaga! Należy pamiętać również o obowiązujących terminach, aby otrzymać pomoc, jaką uwzględnia Tarcza Antykryzysowa 5.0. Do kiedy powinieneś złożyć wnioski? Jeżeli zamierzasz starać się o świadczenie postojowe lub dodatkowe świadczenie postojowe, wnioski musisz złożyć najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii. Dotyczy to nie tylko podmiotów uwzględnionych w nowej ustawie, ale również podlegającym poprzednim przepisom.

Inne obostrzenia dotyczą jednak przedsiębiorców, którzy chcą ubiegać się o zwolnienie ze składek ZUS. W tym przypadku obowiązuje termin składania wniosków nie później niż do 30 listopada 2020 roku. Z kolei deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za lipiec, sierpień i wrzesień br. musisz złożyć najpóźniej do 31 października 2020 roku.

Warto zwrócić uwagę również na kwestie dotyczące rozliczenia rocznego. Świadczenie postojowe jest zwolnione z opodatkowania. Oznacza to, że nie musisz uwzględniać go w deklaracji PIT. Jeżeli korzystasz ze zwolnienia ze składek ZUS, obowiązuje Cię standardowa procedura rozliczania wynagrodzeń. Zmiany pojawiają się jednak w przypadku dodatkowego świadczenia postojowego.

Uwaga! Jeżeli otrzymasz dodatkowe świadczenie postojowe w 2020 roku, musisz odprowadzić od niego podatek! Oznacza to obowiązek uwzględnienia otrzymanej kwoty w zeznaniu podatkowym. Kwotę uzyskanego świadczenia należy uwzględnić w części D „Dochody/straty ze źródeł przychodów” PIT 36 lub PIT 37. Następnie w rubryce „Źródła przychodów” należy wybrać:

 

 • w PIT 36  wiersz 9 „Inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 8 (w tym emerytury – renty z zagranicy)”,
 • PIT 37 wiersz 5 „Inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 4”

 

i wpisać kwotę otrzymanego świadczenia postojowego.

Jeżeli chcesz uniknąć dodatkowych formalności i stresu, warto skorzystać z programu Podatnik.info. Dzięki niemu oszczędzisz nie tylko swoje nerwy, ale przede wszystkim cenny czas. Program sporządzi deklaracje za Ciebie. Cały proces zajmie kilka minut, a rozliczenie PIT zostanie przesłane bezpośrednio do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Jak to działa? To proste! Możesz wybrać jedno z trzech poniższych rozwiązań:

 

 • Rozliczanie PIT-11 – przepisz swój PIT-11 do formularza dostępnego online. Następnie Podatnik.info sporządzi za Ciebie odpowiednią deklarację na podstawie przekazanych informacji.
 • PIT krok po kroku – odpowiedz na kilka pytań w programie Podatnik.info. Następnie program wybierze odpowiednią deklarację i wypełni ją za Ciebie.
 • Elektroniczne druki PIT – ostatnie rozwiązanie jest zalecane doświadczonym osobom. W tym przypadku samodzielnie wybierasz i wypełniasz formularz. Następnie program Podatnik.info sprawdzi wprowadzone przez Ciebie dane.

 

Zarejestruj się na stronie Podatnik.info i wybierz najlepsze rozwiązanie dla siebie! Zaoszczędź swój czas i przekaż formalności specjalistom.

 

Podsumowanie: Tarcza 5.0 – najważniejsze informacje w pigułce

 

Tarcza antykryzysowa 5.0: dla kogo jest przeznaczona i do kiedy należy złożyć wnioski?

 

 • Tarcza 5.0 obejmuje trzy rozwiązania: świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe oraz zwolnienie ze składek ZUS.
 • Są to rozwiązania przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy nie otrzymali wsparcia w ramach poprzednich tarczy.
 • Świadczenie postojowe mogą otrzymać agenci turystyczni, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni. Pozostałe świadczenia również skupiają się na konkretnych branżach. Wśród nich są przede wszystkim firmy z branży turystycznej, eventowej i wystawienniczej.
 • Wnioski o świadczenie postojowe i dodatkowe świadczenie postojowe możesz składać do 3 miesięcy po zniesieniu ogłoszonego stanu epidemii.
 • Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS, należy złożyć wniosek najpóźniej do 30 listopada 2020 roku. Pamiętaj jednak, że deklaracje rozliczeniowe i miesięczne raporty imienne musisz dostarczyć do 31 października 2020 roku.
 • Uwaga! Dodatkowe świadczenia postojowe podlegają opodatkowaniu! Jeżeli zdecydujesz się na to rozwiązanie, musisz uwzględnić otrzymaną kwotę w deklaracji PIT w części D „Dochody/straty ze źródeł przychodów” w wierszu „Inne dochody, niewymienione w wierszach…”.
 • Jeżeli nie masz czasu na rozliczenie PIT, skorzystaj z programu Podatnik.info! Dzięki temu rozliczysz się z Urzędem Skarbowym nawet w ciągu kilku minut.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Czy odprawa emerytalna jest opodatkowana? Odprawa emerytalna a PIT 11