Szkoły nauki jazdy: zwolnione z VAT i z kasą fiskalną
KS
http://sxc.hu/
Tax Care

Szkoły nauki jazdy: zwolnione z VAT i z kasą fiskalną

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Ustawodawca nie wskazuje na zwolnienie wprost. Zgodnie jednak z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług zwolnieniu przedmiotowemu od obowiązku naliczania podatku VAT podlegają usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Muszą one być jednocześnie prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Ponieważ organizowanie kursu nauki prawa jazdy spełnia powyższe warunki kurs ten może być zwolniony z VAT-u.

Nauka jazdy jako usługa kształcenia zawodowego

Po pierwsze, formy i szczegółowe zasady prowadzenia kursu nauki prawa jazdy reguluje ustawa Prawo o ruchu drogowym. Po drugie, szkolenie to ma charakter szkolenia zawodowego. Mimo, iż ukończenie kursu nauki jazdy nie daje jego uczestnikowi zawodu, znacząco podnosi jego kwalifikacje. Jak podaje Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 21.04.2011 r. o sygn. ILPP1/443-145/11-2/MK, usługę nauki jazdy samochodem należy uznać za kształcenie zawodowe, ponieważ posiadanie prawa jazdy jest obecnie jednym z podstawowych wymogów stawianych kandydatom do pracy na różne stanowiska.

Bez VAT-u, ale z kasą fiskalną

Warto mieć na uwadze, iż od stycznia 2013 r. szkoły nauki jazdy zostały objęte obowiązkiem rejestracji obrotów za pomocą kasy fiskalnej. Zwolnione z obowiązku stosowania kas fiskalnych pozostają nadal co do zasady usługi z zakresu edukacji, jednak w znowelizowanym rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Minister Finansów spod zwolnienia wyłącza właśnie m.in. usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy.

Kasa od 20 000 zł

Właściciel szkoły nauki jazdy będzie zobowiązany do wprowadzenia kasy fiskalnej, gdy wysokość jego obrotów z klientami przekroczy (lub przekroczyła w ubiegłym roku) 20 000 zł. Limit ten dotyczy zarówno przedsiębiorców kontynuujących, jak i rozpoczynających prowadzenie szkoły, z tym że rozpoczynający muszą dokonać przeliczenia limitu w proporcji do okresu dokonywania sprzedaży w danym roku podatkowym. O czym też warto pamiętać, obowiązek zastosowania kasy rejestrującej rodzi się po upływie dwóch miesięcy od miesiąca, w którym przedsiębiorca przekroczył określony pułap.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Dominik Mędrzycki, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

 

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak zmniejszyć liczbę punktów karnych