Sejm pracuje nad zmianą w przepisach o usługach...
Redakcja
pexels.com
Kancelaria Skarbiec

Sejm pracuje nad zmianą w przepisach o usługach płatniczych

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Rządowy projekt zmian w ustawie o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustawach wdraża do polskiego prawa Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego.

Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa płatności transgranicznych i szybkości dokonywania płatności.

Projekt przewiduje wprowadzenie na rynek tzw. podmiotów trzecich, które będą mogły świadczyć usługę inicjowania transakcji płatniczej (Payment Initiation Service) oraz usługę dostępu do informacji o rachunku (Account Information Service).

Zarówno podmioty trzecie, jak i inne instytucje płatnicze chcące świadczyć usługę Payment Initiation Service będą musiały uzyskać zgodę na jej prowadzenie. Usługa Account Information Service nie będzie natomiast wymagała uzyskania zezwolenia.

Projekt zwiększa uwierzytelnienie użytkownika przy płatnościach online. Do rozpoczęcia płatności konieczne będzie sprawdzenie klienta przy pomocy co najmniej dwóch metod, np. za pomocą kodu SMS i danych biometrycznych.

Kwoty nieautoryzowanych transakcji mają być zwracane. Nieautoryzowana transakcja będzie wiązała się dla płatnika z koniecznością zapłaty 50 euro.

Projekt wprowadza małą instytucję płatniczą – nowy podmiot, który będzie mógł świadczyć usługi płatnicze, ale jedynie w Polsce i po uzyskaniu wymaganej zgody. Małą instytucją płatniczą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Nadzór nad małą instytucją płatniczą będzie sprawować Komisja Nadzoru Finansowego. Projekt ustanawia limit obrotów dla tego typu instytucji – 1,5 mln euro miesięcznie.

Wskazana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmienia także wzory umów i procedury u podmiotów płatniczych w kontakcie z klientami. Ponadto zmierza do wyeliminowania dodatkowych prowizji od klientów za płatność kartami.

Wszystkie instytucje finansowe będą musiały wykazać, że posiadają odpowiednie systemy zabezpieczenia płatności oraz przeprowadzać ocenę ryzyka w kwestii zabezpieczeń.

Gdy kwota transakcji nie jest znana z góry, odbiorca będzie mógł zablokować środki na koncie płatnika tylko, gdy płatnik zatwierdzi dokładną kwotę, która może zostać zablokowana.

W przypadku gdy nie ma wymogu zwiększonego uwierzytelnienia dla transakcji, odpowiedzialność za nieautoryzowaną transakcję ponosić będzie w całości dostawca usług płatniczych. Dostawca będzie musiał również udowodnić złą wiarę płatnika.

Większość przepisów ma wejść w życie po upływie 14 dni od opublikowania nowelizacji w Dzienniku Ustaw.

Autor:

radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku oraz doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!