Samozatrudnienie a urlop – projekt nowych przepisów...
Jan Kowalski
https://sxc.hu/
Podatnik.info

Samozatrudnienie a urlop – projekt nowych przepisów trafił do Sejmu

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

 

Uwaga! Trwają prace nad projektem ulgi na wypoczynek dla samozatrudnionych

 

Samozatrudnieniem określa się sposób współpracy w formie B2B. W tym przypadku podatnik prowadzący własną działalność gospodarczą zatrudnia się w innej firmie – ale nie jako osoba fizyczna. Taki sposób współpracy nie podlega przepisom zawartym w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141). Oznacza to, że samozatrudnionemu nie przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 czy 26 dni. Jeżeli podatnik decyduje się na taką formę zatrudnienia, sam decyduje o tym, kiedy zrobi sobie dzień wolny.

W rzeczywistości zdarza się, że samozatrudnieni rezygnują całkowicie z urlopu ze względu na odcięcie od źródła dochodu. Należy jednak zwrócić uwagę, że rząd pracuje nad zmianami w kwestii: samozatrudnienie a urlop. Pomysł, jak pomóc osobom pracującym na kontraktach B2B, pojawił się z inicjatywy posłów Koalicji Obywatelskiej. Był on efektem obserwacji tego, co działo się podczas pandemii koronawirusa. To wtedy powstało pojęcie „ulga na wypoczynek dla samozatrudnionych”. Temat jednak ucichł.

urlop dla samozatrudnionych

Uwaga, to ważne! Niemal rok później wrócił temat urlopu dla samozatrudnionych. Tym razem postulat zgłosili senatorowie. Zmiany mogłyby w istotny sposób wpłynąć na sytuację wielu początkujących oraz doświadczonych przedsiębiorców. Jeżeli ulga na wypoczynek dla samozatrudnionych znalazłaby się wśród obowiązujących przepisów, mieliby oni szansę na realny urlop. Co przygotował rząd tym razem? Na czym polegają zmiany uwzględnione w nowym projekcie ustawy? Jak obecnie prezentuje się zależność samozatrudnienie a urlop? Sprawdź najważniejsze informacje!

 

Samozatrudnienie a urlop wypoczynkowy – jak wygląda to obecnie?

 

Jak wspomnieliśmy, zależność samozatrudnienie a urlop wypoczynkowy nie jest w żaden sposób regulowana przez Kodeks pracy. Najważniejsze informacje na ten temat znajdują się w ustawie z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646). Owszem, każda osoba pracująca na podstawie kontraktu B2B może pozwolić sobie na dzień wolny w dowolnym terminie. Nie zwalnia jej to jednak z obowiązku opłacenia wszystkich kosztów stałych. Samozatrudnieni nie mają prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego.

Aby zyskać taki przywilej, współpraca musi spełniać jeden podstawowy warunek. Płatny urlop przysługuje wyłącznie osobom, które są zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Dlatego też samozatrudnieni nie mają takiego prawa. Kontrakt B2B oraz jego zawartość regulują przepisy w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

urlop dla samozatrudnionych

Wymienione powyżej akty prawne nie zawierają żadnych informacji na temat płatnych urlopów. Dlatego też nie ma podstaw prawnych, by móc skorzystać z takiego rozwiązania. Jeżeli samozatrudniony postanowi zrobić sobie „dzień wolny”, nie zwalnia go to z obowiązku pokrycia kosztów prowadzenia działalności. Uwaga, zmiany! Jak prezentuje się zależność ZUS – urlop w nowym projekcie?

 

Urlop od ZUS – jak nowe prawo wpłynie na samozatrudnionych?

 

Od czasu do czasu powraca temat urlopu dla samozatrudnionych. Ponowny projekt zmian zaproponowali tym razem senatorowie. Uwzględnili w nim prawo mianowane jako: ulga na wypoczynek dla samozatrudnionych. Często mówi się również o zmianach wprowadzających urlop od ZUS. Dzieje się tak ze względu na specyfikę proponowanych przepisów. Zgodnie z nimi, osoba samozatrudniona zyskałaby prawo do częściowego zwolnienia ze stałych kosztów prowadzenia działalności. Jak prezentowałyby się zmiany?

Urlop od ZUS opiera się przede wszystkim na obniżeniu wysokości składki o połowę. Efektem tych działań byłaby możliwość skorzystania z dwóch tygodni wolnego od obowiązków zawodowych bez konieczności opłacania zobowiązań wobec ZUS. Urlop to bez wątpienia duże odciążenie zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Samozatrudnieni, którzy będą chcieli skorzystać z tego udogodnienia, muszą spełniać jednak kilka ważnych kryteriów. Jakich?

Jednym z warunków, który muszą spełniać przedsiębiorcy, jest prowadzenie działalności gospodarczej w sposób ciągły przez co najmniej 6 miesięcy. Dodatkowo przychód z tego okresu nie może przekraczać 60 000 zł. Ulga dotyczyłaby wyłącznie osób odprowadzających składki w ZUS. Co ważne, samozatrudniony musiałby dostarczyć informację na temat chęci wprowadzenia z ulgi co najmniej 10 miesięcy przed dniem skorzystania z przysługującego prawa.

Okazuje się jednak, że ulga na wypoczynek dla samozatrudnionych pozostawia wiele do życzenia w perspektywie trudniej sytuacji wielu przedsiębiorców, dla których rząd szuka odpowiedniej formy pomocy. Uwaga, to ważne! Według opinii Komisji Ustawodawczej oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, które pracowały nad projektem ustawy, uzyskanie akceptacji i wprowadzenia zmian może być bardzo trudne.

 

Podsumowanie: samozatrudnienie a urlop wypoczynkowy

 

Oto kilka najważniejszych informacji dotyczących projektu – urlop od ZUS.

  • Aktualne prawo nie przewiduje możliwości skorzystania z płatnego urlopu wypoczynkowego przez osoby samozatrudnione. Oznacza to, że podatnik musi opłacać koszty stałe mimo „dnia wolnego” od pracy.
  • Od pewnego czasu powraca pomysł na zmianę zasad dotyczących urlopu w przypadku kontraktów B2B.
  • Ulga na wypoczynek dla samozatrudnionych zakłada możliwość skorzystania z obniżenia składek o połowę. Przedsiębiorca zyskuje dzięki temu prawo do 14 dni wolnych bez kosztów. Dlatego też funkcjonuje również nazwa „ulga od ZUS”.
  • Przedsiębiorcy muszą jednak spełniać kilka ważnych kryteriów: prowadzenie działalności gospodarczej w sposób ciągły od co najmniej 6 miesięcy, przychód z tego okresu nie wyższy niż 60 000 zł, zgłoszenie chęci skorzystania z prawa 10 miesięcy przed realizacją ulgi.

rozliczenie podatku 2021

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!