Rząd planuje wprowadzić podatek od reklam!
Jan Kowalski
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Rząd planuje wprowadzić podatek od reklam!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

 

Uwaga! Rząd planuje prowadzić podatek od reklam

 

Wielu odbiorców mediów zaskoczyło, że 10 lutego 2021 roku nie mogli wysłuchać swoich ulubionych audycji radiowych czy obejrzeć wielu programów w telewizji. Liczne serwisy informacyjne oraz ludzie związani z mediami wzięli udział w ogólnopolskim proteście przeciwko zmianom planowanym przez rząd. Podatek od reklam odbił się szerokim echem. Czy faktycznie jest się, czego bać? Jakie konsekwencje czekają podatników w związku z nową opłatą?

Najważniejsze informacje na temat planowanych zmian można znaleźć w projekcie ustawy z dnia 1 lutego 2021 roku o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów. To właśnie ten akt prawny wprowadza podatek od reklam. Ustawa zakłada obowiązywanie dwóch dodatkowych składek z tytułu:

 

 • reklamy konwencjonalnej,
 • reklamy internetowej.

 

Składka od reklamy konwencjonalnej dotyczy umieszczana komunikatów reklamowych na nośnikach zewnętrznych o wartości większej niż 1 000 000 zł. W ramach tej opłaty znajdują się reklamy w telewizji, radiu czy kinie. Dodatkowo do opłacenia składki będą zobowiązani wydawcy, którzy zamieszczają komunikaty o charakterze reklamowym w prasie o wartości wyższej niż 15 000 000 zł.

podatek od reklam 2021

Podatek od reklam internetowych obejmuje wszystkie komunikaty reklamowe, które są dystrybuowane w formie cyfrowej. Dotyczy to między innymi materiałów dźwiękowych i audiowizualnych. Warto jednak podkreślić, że podatek nie obejmuje wszystkich tego typu treści. Zaznacza się, że są to komunikaty odtwarzane lub wyświetlane na urządzeniu użytkownika na podstawie danych zebranych o odbiorcy.

 

Na tej podstawie można wyróżnić:

 

 • reklama profilowana – wyświetlana i odtwarzana na podstawie preferencji odbiorcy, czyli jego cechach indywidualnych lub grupowych (data urodzenia, płeć, miejsce zamieszkania), cechach urządzenia (numer IP, model, system operacyjnych, zainstalowane urządzenia), zwyczajach, zachowaniach oraz przeszłych decyzjach osobistych i zawodowych,
 • reklama kontekstowa – wyświetlana i odtwarzana na podstawie danych pochodzących z działań odbiorcy, na przykład stron internetowych i aplikacji, z których korzysta, ankiet, zapytań z wykorzystaniem słów kluczowych lub zapytań z wykorzystaniem słów kluczowych.

 

Eksperci informują, że konsekwencją tych zmian może być osłabienie kondycji mediów. Część z nich będzie zagrożona likwidacją z powodu problemów finansowych. Taka sytuacja może doprowadzić bezpośrednio do ograniczenia użytkownikom możliwości wyboru oraz dostępu do wiarygodnych źródeł informacji.

Na tej podstawie można określić, czego tak naprawdę dotyczy podatek od reklam. Dla kogo będzie obowiązkowy? Najważniejsze informacje na ten temat znajdują się również w projekcie ustawy. Okazuje się, że nie każdy wydawca musi obawiać się nowych opłat.

 

Podatek od reklamy 2021 – dla kogo?

 

Podatek od reklamy 2021 dotyczy wyłącznie wydawców, którzy spełniają kilka najważniejszych kryteriów. Jednym z najważniejszych jest próg przychodów osiągniętych w danym roku kalendarzowym. Zacznijmy analizę od reklamy konwencjonalnej. Podatek od reklamy 2021 obowiązuje dostawców usług medialnych, nadawców, podmiotów prowadzących kino, umieszczających reklamę na nośniku zewnętrznym, wydawców uzyskujących przychody na terytorium Polski.

W tym przypadku jednym z najważniejszych kryteriów jest wysokość przychodów z tego źródła. Jeżeli w roku kalendarzowym przekracza

 

 • 1 000 000 zł z tytułu nadawania reklamy w telewizji, radiu, kinie lub innym zewnętrznym nośniku,
 • 15 000 000 zł z tytułu zamieszczania komunikatów reklamowych w prasie,

 

należy zapłacić podatek od reklamy 2021.

podatek od reklam

Warto podkreślić, że do sumy przychodów nie zalicza się składka z tytułu reklamy internetowej oraz opłaty związane z treściami o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ile wynosi podatek od reklamy 2021 w tym przypadku? Rząd chce wprowadzić kilka stawek w zależności od rodzaju treści oraz wysokości przychodów. Spójrzmy:

 

 • Podstawowe stawki podatku od reklamy konwencjonalnej to 7,5% w przypadku kwoty nieprzekraczającej 50 000 000 zł. Jeżeli przychody są wyższe, wówczas od nadwyżki należy obliczyć 10% składki.
 • Reklama towarów kwalifikowanych w telewizji, radiu, kinie i na zewnętrznym nośniku reklamy będzie wiązała się ze stawkami: 10% w przypadku przychodów nieprzekraczających 50 000 000 zł oraz 15% od nadwyżki.
 • Reklama w prasie wiąże się z opłatą podstawową, która wynosi 2% w przypadku kwot do 30 000 000 zł oraz 6% od nadwyżki.
 • Jeżeli reklama w prasie dotyczy towarów kwalifikowanych, stawki wynoszą: 4% w przypadku kwoty równej 30 000 000 zł oraz 12% w przypadku nadwyżki.

 

Podatek od reklam internetowych dotyczy usługodawców, którzy udostępniają tego typu komunikaty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku obowiązują dwa progi przychodu:

 

 • Powyżej 750 000 000 euro w przypadku przychodów usługodawcy lub skonsolidowanych przychodów grupy podmiotów bez względu na miejsce ich osiągnięcia,
 • Powyżej 5 000 000 euro w przypadku usługodawcy lub skonsolidowanych grup podmiotów, które osiągają przychody z tytułu świadczenia usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Do sumy przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu: usług świadczonych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, usług cyfrowych udostępnianych przez podmiot należący do grupy podmiotów na rzecz innego podmiotu, działalności objętej podatkiem od gier.

 

Podatek od reklamy 2021 – dlaczego rząd chce go wprowadzić?

 

Konsekwencje wprowadzenia dodatkowych opłat dla mediów mogą być poważne. Mimo to rząd chce wprowadzić podatek od reklam. Ustawa wskazuje, że składkami będą obciążone największe podmioty świadczące tego typu usługi. Mimo to skutki zmian odczują również odbiorcy mediów. Pojawia się więc pytanie, dlaczego rząd chce wprowadzić podatek od reklamy 2021? Odpowiedź nasuwa częściowo już nazwa projektu ustawy. Z informacji udostępnionych przez rząd wynika, że już w 2022 roku podatek od reklam zasili budżet państwa kwotą wynoszącą około 800 000 000 zł.

podatek od reklam 2021

Środki pochodzące z podatku od reklamy mają być przeznaczone na rzecz walki z długofalowymi skutkami zdrowotnymi, gospodarczymi i społecznymi, które wynikają z wystąpienia pandemii COVID-19. Połowa środków ma być przeznaczona również na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia. Co z pozostałą kwotą? Rząd planuje przekazać ją na Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków oraz utworzenie Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów.

 

Podsumowanie: Podatek od reklam – najważniejsze informacje

 

Podatek od reklamy 2021 wzbudza wiele wątpliwości. Dlatego warto mieć świadomość, kogo dotyczy, ile wynosi i jakich konsekwencji można się spodziewać.

Projekt ustawy z dnia 1 lutego 2021 roku wprowadza podatek od reklam. Dla kogo będzie obowiązkowy?

 

 • Podatek od reklamy 2021 dotyczy usługodawców udostępniających reklamy konwencjonalne na terytorium Polski. Obowiązek powstaje po przekroczeniu następujących progów przychodów: 1 000 000 zł w przypadku reklam w radiu, telewizji, kinie oraz nośnikach zewnętrznych, 15 000 000 zł dla komunikatów reklamowych w prasie.
 • Podatek od reklamy internetowej obowiązuje usługodawców bez względu na miejsce osiągania przychodów, które przekraczają 750 000 000 euro. Jeżeli usługodawca świadczy usługi na terytorium Polski, obowiązuje go podatek od reklamy internetowej w przypadku przekroczenia progu 5 000 000 euro.
 • Podstawowe stawki dla reklamy konwencjonalnej w radiu, telewizji, kinie oraz nośnikach zewnętrznych wynoszą 7,5% w przypadku przychodów do 50 000 000 zł. Nadwyżka jest objęta stawką 10%.
 • Jeżeli przychody z reklamy w prasie wynoszą do 30 000 000 zł, stawka jest równa 2% podstawy opodatkowania. Nadwyżka wiąże się ze składką w wysokości 6%.
 • Konsekwencją tych zmian może być przede wszystkim osłabienie kondycji finansowej mediów. W efekcie powstaje również zagrożenie ich likwidacją.
 • Odbiorca będzie miał ograniczoną możliwość wyboru źródła informacji.
 • Środki z podatku od reklam mają być przeznaczone na walkę z długofalowymi skutkami COVID-19, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Narowy Fundusz Ochrony Zabytków, a także stworzenie Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od zakupu psa z hodowli – przepisy, które musisz znać!