Rozlicz PIT-37 2018 online lub desktop - jak Ci wygodniej!
Redaktor
pixabay.com
Podatnik.Info

Rozlicz PIT-37 2018 online lub desktop - jak Ci wygodniej!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

PIT-37 to najpopularniejszy formularz podatkowy rozliczany przez polskich podatników. Jak możesz go wypełnić?

PIT-37 2018 – w jaki sposób go obliczać?

Pod pojęciem sposobów obliczania kryje się skala podatkowa oparta na dwóch progach podatkowych. Gdy osoba prowadzi działalność gospodarczą, podlega podatkowi liniowemu, czyli 19% uzyskanych dochodów. Stawka ta jest stała.

W przypadku osób fizycznych uzyskujących dochód na podstawie umów cywilnoprawnych czy umów o pracę mowa jest o dwóch progach podatkowych zależnych od kwoty zarobków w skali roku:

 • próg  pierwszy: dochód roczny nieprzekraczający kwoty 85 528 zł lub mniejszy. Stawka podatkowa to 18% tej podstawy minus 556 zł 2 gr,
 • próg drugi: dochód roczny przekraczający kwotę 85 528 zł to podatek stanowi kwotę 15 395 zł plus 32% nadwyżki od 85 528 zł (stawka 32% jest odprowadzana nie od całości dochodu, lecz od kwoty, która przekracza kwotę 85 528 zł).

Kwota wolna od podatku – PIT 37 2018

Rozliczenie formularza PIT-37 2018 dotyczy dochodu uzyskanego w 2017 roku. Zgodnie z zapowiedziami z 2016 roku, kwota ta wzrosła do 6 600 zł i jest aktualnie obowiązującą wartością zwolnioną z opodatkowania, co w przypadku skali podatkowej rzutuje na wysokość rozliczanego podatku. Zgodnie z aktualnym prawem, kwota wolna w PIT-37 2018 za ubiegły rok wynosi:

 • 1 188 zł, gdy podstawa obliczeniowa podatku nie przekracza kwoty 6 600 zł,
 • 1 188 zł pomniejszona o kwotę obliczeniową zgodnie ze wzorem: 631 zł 98 gr  pomnożona przez podstawę obliczenia podatku – 6 600 zł,  podzielona przez 4 400 zł, gdy kwota zarobku jest wyższa niż 6 600 zł, ale nie przekracza 11 000 zł,
 • 556 zł 02 gr, gdy zarobek roczny, zwany podstawa obliczenia podatku przekracza 11 000 zł, ale nie jest wyższy niż kwota 85 528 zł.
 • 556 zł 02 gr zmniejszone o kwotę obliczoną zgodnie ze wzorem: 556 zł 02 gr pomnożone przez podstawę obliczenia podatku – 85 528 zł, podzielone przez 41 427 zł, gdy podstawa obliczeniowa podatku wyższa jest od 85 528 zł, lecz nie przekracza 127 000 zł.

Wysokość kwoty wolnej od podatku ma ulec zmianie i zgodnie z nowelizacją z dnia 1 stycznia 2018 roku i ma zostać podniesiona do 8 000 zł, a zatem w 2019 roku zmieni się kwota zmniejszająca podatek.

PIT-37 2018 – rozlicz go nie wychodząc z domu

Najłatwiejszą metodą na rozliczenie formularza PIT-37 2018 jest skorzystanie z programu komputerowego do rozliczania. Umożliwia on również wysłanie załącznika do zeznania oraz w razie potrzeby korekty do PIT-u. System elektroniczny wymaga autoryzacji składanej deklaracji. Ten wymóg do minimum ogranicza ryzyko podszycia się pod podatnika. System generuje „UPO”, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru jest potwierdzeniem złożenia deklaracji. Jest ono traktowane w równym stopniu z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w Urzędzie Skarbowym. Jest to dokument w formie pliku elektronicznego.

Jak rozliczyć PIT-37 2018 przez internet? To proste

 1. pobierz program do wypełniania PIT-u,
 2. wybierz formularz, zgodnie z którym się rozliczasz i wypełnij go za pośrednictwem programu,
 3. postępuj zgodnie z instrukcjami, jakie pokazuje program,
 4. wyślij dokument,
 5. pobierz UPO - to dowód, że deklaracja została złożona.

Rozlicz PIT-37 2018 klasycznie

Niezmiennie od wielu lat istnieje możliwość rozliczenia formularza PIT-37 2018 w Urzędzie Skarbowym. Niestety im później weźmiesz się za składanie zeznania, tym ryzyko stania w długiej kolejce do okienka wzrasta. Będąc w Urzędzie, pobierz formularz PIT-37 i wypełnij go na podstawie PIT-u 11 uzyskanego od pracodawcy zgodnie z instrukcją, którą znajdziesz pośród formularzy. Do obliczenia kwot przyda Ci się kalkulator. Przygotuj dokument poświadczający Twoją tożsamość tj. dowód osobisty i udaj się do odpowiednio oznaczonego okienka.

Jeśli chcesz rozliczyć PIT-37 2018 w łatwy sposób bez wychodzenia z domu, to wybierz program komputerowy przeznaczony do tego. Jeśli zaś jesteś zwolennikiem tradycyjnych metod, to niezmiennie masz możliwość rozliczenia się w urzędzie.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
PIT-37 2019 – rozliczenie z małżonkiem czy osobno?