Remanent likwidacyjny w VAT
Kamil Sztandera
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Remanent likwidacyjny w VAT

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Kto sporządza spis z natury w VAT?

W odróżnieniu od podatku PIT, sporządzając remanent likwidacyjny na potrzeby podatku VAT przedsiębiorca nie musi zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego o jego przeprowadzeniu. Ponadto remanent w postaci spisu z natury w zakresie podatku od towarów i usług zgodnie z ustawą należy przygotować w sytuacji:

  • rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej;
  • zaprzestania przez podatnika, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego na druku VAT-Z,
  • nie wykonywania przez podatnika będącego osobą fizyczną czynności podlegających opodatkowaniu co najmniej przez 10 miesięcy. Nie dotyczy to podatników, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.


Spis z natury należy sporządzić w dniu zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast temu obowiązkowi nie podlegają osoby prowadzące działalność, które korzystają ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Co podatnik musi wykazać w spisie z natury w VAT?

W spisie z natury w ramach podatku VAT należy wykazać towary, ale tylko takie, które w momencie ich nabycia przedsiębiorca może obniżyć podatek należny o podatek naliczony. Oznacza to, że w spisie nie uwzględnia się towarów, przy których nabyciu osoba prowadząca działalność nie miała prawa do odliczenia podatku VAT. Do tego rodzaju elementów spisu zaliczamy towary handlowe, materiały, odpady, wyposażenie i środki trwałe, grunty i energię pod każdą postacią, a także całość i części budynków, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. W spisie należy uwzględnić następujące dane:

  • nazwę towaru,
  • ilość towaru,
  • cenę nabycia lub koszt wytworzenia,
  • stawkę (obowiązującą dla danego towaru w momencie sporządzania spisu),
  • kwotę podatku.


Następnie podatnik musi dołączyć dokument likwidacyjny w formie spisu z natury do ostatniej deklaracji VAT( miesięcznej VAT-7 lub kwartalnej VAT-7k), która obejmuje dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Kwotę należnego podatku wynikającą z przeprowadzonego spisu podatnik wykazuje w pozycji 33 formularza VAT-7 lub w rubryce 43 druku VAT-7K (Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art.14 ust.5 ustawy). Natomiast pozostałe informacje dotyczące spisu z natury należy zawrzeć w osobnym piśmie skierowanym do naczelnika urzędu skarbowego.


Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Likwidacja firmy a spis z natury w PIT