Przedszkole nie wystawi paragonu za przygotowanie...
KS
http://sxc.hu/
Tax Care

Przedszkole nie wystawi paragonu za przygotowanie podwieczorku

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W ramach swojej działalności przedszkole zapewnia swoim przedszkolakom śniadania, obiady, podwieczorki. Za posiłki te, które są przygotowywane wyłącznie dla dzieci uczęszczających do danej placówki, rodzice zobowiązani są wnieść opłatę. Dodatkowo, muszą też płacić tzw. czesne za pobyt malucha w przedszkolu.

Co do zasady podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nie będzie to jednak dotyczyło sprzedaży przez przedszkole posiłków czy pobierania opłat za czesne.

Kasa fiskalna zbędna

Warto pamiętać, że przedszkole nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług. Stołówka zaś jest prowadzona na zasadach wskazanych w ustawie o systemie oświaty. Przedszkole może obejść się bez stosowania kasy fiskalnej, gdyż spełnia warunki niezbędne do skorzystania z przewidzianego w przepisach podatkowych zwolnienia ze stosowania kasy rejestrującej, co podkreśla Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 10.09.2013 r. o sygn. IPTPP4/443-384/13-5/MK. Czynnościami zwolnionymi z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej są m.in. usługi w zakresie edukacji oraz usługi stołówek w placówkach oświatowych, tj. w szkołach i przedszkolach publicznych i niepublicznych, szkołach wyższych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (np. w domach dziecka), które świadczone są wyłącznie dla podopiecznych placówek, ich nauczycieli i personelu.

Ewidencja budżetowa

Zwolnienie dotyczy danego roku podatkowego, nie później jednak niż do 31 grudnia 2014 r. Zwolnione z obowiązku wystawiania paragonów przedszkole opłaty za czesne i żywienie ewidencjonuje zatem zgodnie z przepisami o rachunkowości budżetowej.

Nie każda szkoła zwolniona

Warto pamiętać, że niektóre szkoły, do których mogą uczęszczać także przedszkolaki, są wyłączone spod tego zwolnienia. Można tu wymienić właścicieli szkół nauki jazdy, szkół tańca, instruktorów tańca oraz osoby świadczące usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Katarzyna Więsik, księgowa Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Rozliczenie sprzedaży przez kupony internetowe bez paragonu