Przedsiębiorca może amortyzować samochód...
KS
http://sxc.hu/
Tax Care

Przedsiębiorca może amortyzować samochód współmałżonka

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Samochód żony w firmie męża

Co do zasady podatnik może amortyzować te środki transportu, które stanowią jego własność lub współwłasność. Zawarcie związku małżeńskiego skutkuje, zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym powstaniem wspólności majątkowej małżonków. Oznacza ona wspólny dorobek małżonków, tj. przedmioty, które nabyte zostały przez obie strony w trakcie trwania małżeństwa. Samochód zarejestrowany na małżonka przedsiębiorcy zatem, stanowiący na mocy wspólności majątkowej również i jego współwłasność, może zostać wniesiony do działalności gospodarczej jako środek trwały, który podlegać będzie amortyzacji.

Kontynuacja amortyzacji

Wartością początkową przekazywanego samochodu, od której będą dokonywane odpisy amortyzacyjne, jest cena nabycia pojazdu widniejąca na dokumencie sprzedaży wystawionym na imię i nazwisko współmałżonka. Ma to jednak tylko zastosowanie w przypadku, gdy współmałżonek nie prowadzi samodzielnie odrębnej działalności gospodarczej. W sytuacji, kiedy zarówno mąż, jak i żona są przedsiębiorcami, niewykorzystywany już przez przykładowo żonę w jej działalności samochód zostaje przekazany do działalności męża, następuje kontynuacja amortyzacji od wartości, tj. musi być ona dokonywana od wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy, jakich dokonała żona. Kontynuować trzeba również i metodę amortyzacji.

Małżonkowie z podpisaną intercyzą

Warto pamiętać, iż nie wszystkich małżonków wiąże wspólność majątkowa, będąca jednym z wymogów prawa  do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wprowadzonego do działalności samochodu małżonka.  O czym warto pamiętać, jeśli przed ślubem podpisana została intercyza, zakupiony w trakcie trwania małżeństwa samochód stanowi prywatny majątek współmałżonka, a co za tym idzie, aby mógł, musi zostać odkupiony.

Zakup przed ślubem

Podobnie, jak w przypadku zawartej intercyzy, kwestia ma się z samochodami zakupionymi przez współmałżonków przed zawarciem małżeństwa. Z braku istnienia wspólności majątkowej, taki zakupiony przed ślubem samochód pozostanie częścią majątku prywatnego i nie będzie mógł zostać przekazany współmałżonkowi bez konieczności dokupowania go.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Karolina Zawłocka, księgowa Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Samochód ciężarowy możesz amortyzować jednorazowo