Pomoc społeczna tylko dla naprawdę potrzebujących
KS
http://sxc.hu/

Pomoc społeczna tylko dla naprawdę potrzebujących

Uzależnienie wypłaty zasiłku z pomocy społecznej od udowodnienia aktywnego szukania pracy albo uczestnictwa w szkoleniu w ostatnich 6 miesiącach przed złożeniem wniosku o wsparcie z pomocy społecznej jest koniecznością.

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Taką propozycję przedstawiło PKPP Lewiatan w „Białej Księdze”, która zawiera rekomendacje dla nowego rządu.

Demotywowanie społeczeństwa

Świadczenia z pomocy społecznej trafiające do osób zdolnych do pracy a niepracujących osłabiają ich motywację, wymuszają zwiększenie opodatkowania pracujących oraz pochłaniają środki, które powinny trafić do osób, nie mogących pracować. Głównym celem proponowanych przez nas zmian jest zwiększenie efektywności wydatków na pomoc społeczną - mówi Małgorzata Rusewicz, dyrektorka departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy PKPP Lewiatan.

Zacieśnienie współpracy miedzy urzędami

Konieczna jest ściślejsza współpraca między ośrodkami pomocy społecznej i powiatowymi urzędami pracy w ramach aktywnej polityki rynku pracy skierowanej na osoby bierne przez wiele lat i chronicznie bezrobotne. Obecnie jednym z warunków przyznania zasiłku z pomocy społecznej jest udowodnienie bycia bezrobotnym długotrwale, co w praktyce sprowadza się do dostarczenia do ośrodka pomocy społecznej odpowiedniego zaświadczenia z urzędu pracy.

Utrata prawa do świadczeń po przekroczeniu progu

Zasiłki rodzinne i zasiłki z pomocy społecznej są świadczeniami zależnymi od dochodu na osobę w rodzinie oraz od dodatkowych kryteriów. W przypadku świadczeń rodzinnych wymogiem jest posiadanie dzieci w określonym wieku, zaś dodatkowe kryteria dostępu do świadczeń z pomocy społecznej określa ustawa o pomocy społecznej. Przekroczenie progów dochodowych po podjęciu pracy przez dotychczas bierną osobę z gospodarstwa domowego uprawnionego do zasiłku powoduje utratę prawa do świadczeń.

 

Źródło: PKPP Lewiatan

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Korzyści z podjęcia pracy przez niepełnosprawnego