Podatek od sprzedaży samochodu 2022/2023 a PIT –...
Podatnik.info
podatnik.info

Podatek od sprzedaży samochodu 2022/2023 a PIT – sprawdź, co musisz wiedzieć!

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Czym jest podatek od sprzedaży samochodu?

Jeżeli chcesz wzmocnić swój budżet domowy dzięki środkom ze zbycia pojazdu, musisz wiedzieć, czym jest podatek od sprzedaży samochodu. Pod tą potoczną nazwą kryje się najczęściej podatek od czynności cywilnoprawnych, który musi uregulować jedna ze stron umowy. Druga z kolei ma obowiązek opłacić podatek dochodowy od osób fizycznych. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na pytania, kiedy i jaką kwotę należy wpłacić do Urzędu Skarbowego.

Każdy, kto zdecyduje się na sprzedaż samochodu, musi dopełnić odpowiednich formalności. Jednym z dokumentów, który należy sporządzić, jest umowa kupna-sprzedaży. Stanowi on podstawę rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz rodzi obowiązki po obu stronach transakcji. Warto zwrócić uwagę nie tylko na konieczność zapłaty podatku, ale również złożenia odpowiedniej deklaracji podatkowej.

Najważniejsze informacji na temat obowiązków wobec Urzędu Skarbowego pojawiają się w ustawie z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959) oraz ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350).

Zgodnie z art. 1 pkt 1 lit. A ustawy o PCC, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Co ważne, nie pomoże również próba uniknięcia płatności poprzez sporządzenie umowy darowizny. W takim przypadku również należy dopełnić odpowiednich formalności wobec Urzędu Skarbowego. Podatek od sprzedaży samochodu 2022 wynosi 2% wartości rynkowej pojazdu. Warto jednak zaznaczyć, że w zależności od przedmiotu umowy oraz jej rodzaju różni się wysokość opłaty, jaką należy uiścić.

Podatnicy, którzy zostali zobowiązani do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, muszą złożyć deklarację PCC-3. Dodatkowo należy pamiętać o obliczeniu i zapłaceniu zobowiązania w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Co ważne, wszystkich formalności należy dopełnić bez wezwania Urzędu Skarbowego.

Ponadto należy pamiętać, że obowiązek podatkowy powstaje już z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Oznacza to, że podatnik otrzymuje 14 dni na zapłacenie podatku od podpisania umowy kupna-sprzedaży.

Warto zwrócić uwagę także na zasady obowiązujące w ustawie o PIT. Obowiązek zapłaty pojawia się wyłącznie w przypadku niektórych transakcji. Jeżeli samochód został zbyty przed upływem 6 miesięcy od momentu zakupu, wówczas należy pamiętać także o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dzieje się tak, ponieważ środki z transakcji uznaje się za przychód.

Podatek od sprzedaży samochodu – kto musi go zapłacić?

Jak wspomnieliśmy na początku, pod pojęciem podatek od sprzedaży auta kryją się tak naprawdę dwa zobowiązania, które powstają wskutek podpisania umowy kupna-sprzedaży. W niektórych sytuacjach żadna ze stron nie uniknie uiszczenia opłaty. Kupujący musi uregulować podatek PCC, w ciągu 14 dni od dnia zakupu pojazdu w wysokości 14%. Jest to szczególnie ważne ze względu na obowiązek samodzielnego wyliczenia wartości zobowiązania.

Na sprzedającym ciąży obowiązek rozliczenia z Urzędem Skarbowym, jeżeli nie minęło jeszcze 6 miesięcy od dnia nabycia ruchomości. Warto zwrócić uwagę, że liczą się pełne miesiące, zaczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakupie samochodu. Co ważne, za punkt odniesienia uznaje się datę widniejącą na sporządzonej umowie.

Podatek od sprzedaży auta może wynosić 12% lub 32% i jest obliczany na zasadach ogólnych. Wysokość stawki zależy przede wszystkim od tego, ile podatnik zarobił ogółem w roku podatkowym, w którym zbył pojazd. Jeżeli więc podatnik uzyskał dochód niższy lub równy 120 000 zł, wówczas musi uiścić zobowiązanie wynoszące 12%. Nadwyżka ponad 120 000 zł jest opodatkowana stawką 32%.

Warto również podkreślić, że podatek od sprzedaży samochodu 2022 nalicza się nie od kwoty wskazanej w umowie, a od wartości realnego zysku. Jeżeli podatnik kupił pojazd za 15 000 zł i sprzedał go za 17 500 zł, musi odprowadzić podatek od kwoty 2 500 zł. Ponadto kwotę przychodu można obniżyć o nakłady na pojazd, na przykład nowe części czy też naprawę. Informacje muszą być zgodne z prawdą i najlepiej udokumentowane.

Sprzedaż samochodu – PIT 2022/2023. Jak to rozliczyć?

Jeżeli podatnik zazwyczaj wypełnia deklarację PIT-37, musi pamiętać, że sprzedaż samochodu wiąże się z koniecznością zmiany zeznania podatkowego na PIT-36. W tym przypadku należy uwzględnić kwotę realnego zysku w sekcji „Dochody i straty” w punkcie „Inne źródła”. Podatnik odpowiada za obliczenie tej wartości, odejmując cenę zakupu od wartości sprzedaży. Dodatkowo nie można zapomnieć o wysokości nakładów na naprawy czy nowe części i usprawnienia.

Gdy zdecydujesz się na zbycie ruchomości firmowej, wówczas można odliczyć także koszty amortyzacji. Podatek należy zapłacić, gdy podatnik po upływie 6 lat od chwili wycofania go z firmy decyduje się na sprzedaż samochodu. PIT nie będzie wówczas obowiązkowy. Tak samo jak w przypadku sprzedaży własnego auta po upływie 6 pełnych miesięcy od jego zakupu.

To ważne, jeżeli podstawa opodatkowania wynosi 0 zł i podatnik nie musi uiszczać żadnego podatku, nadal należy uwzględnić w deklaracji sprzedaż samochodu. PIT-36 składa się w Urzędzie Skarbowym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który składa się deklarację.

Z kolei kupujący musi złożyć deklarację PCC-3 w formie elektronicznej lub papierowej w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli podatek dotyczy czynności dokonanych w formie aktu notarialnego, wówczas formalnościami zajmuje się notariusz. Podatnik może złożyć deklarację w formie papierowej lub elektronicznej. Decydując się na wysłanie e-deklaracji, podpiszesz ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym czy też danymi autoryzującymi.

Podsumowanie: Podatek od sprzedaży samochodu 2022 – najważniejsze informacje

Poniżej znajdziesz najistotniejsze kwestie związane z obowiązkiem podatkowym w przypadku sprzedaży pojazdu.

  • Osoba kupująca jest zobowiązana do uiszczenia podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 2% od wartości rynkowej pojazdu.
  • Podatnik nabywający pojazd musi złożyć deklarację PCC-3 w terminie 14 dni od momentu dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli zawarcia umowy.
  • Należy pamiętać, że nabywca samochodu musi samodzielnie obliczyć oraz opłacić swoje zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni.
  • Jeżeli czynność cywilno-prawna jest zawarta w formie aktu notarialnego, wówczas formalności dopełnia notariusz.
  • Sprzedający musi opłacić z kolei podatek dochodowy od realnego zysku, który jest naliczany na zasadach ogólnych według stawki 12% lub 32%.
  • Jeżeli dochód roczny przekracza 120 000 zł, wówczas należy obliczyć podatek w wysokości 32% od nadwyżki. W innym przypadku obowiązuje opłata według stawki 12%.
  • Ewentualny zysk ze sprzedaży należy uwzględnić w deklaracji PIT-36 w sekcji „Dochody i straty” w punkcie „Inne źródła”. Odpowiednio wypełniony formularz należy złożyć w Urzędzie Skarbowym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który składa się deklarację.
  • Dochód ze zbycia pojazdu można obniżyć o nakłady za naprawy lub wymianę części. Jeżeli w efekcie podstawa opodatkowania będzie wynosiła 0 zł, nadal istnieje obowiązek uwzględnienia sprzedaży samochodu w deklaracji PIT.


Jeżeli masz wątpliwości, jak uwzględnić w deklaracji swój podatek od sprzedaży auta, możesz skorzystać z darmowego programu Podatnik.info. W naszym systemie znajdziesz trzy sposoby na szybkie i proste wypełnienie deklaracji PIT. Dodatkowo jako użytkownik możesz skorzystać z bezpłatnego wsparcia ekspertów z obszaru księgowości, finansów czy prawa podatkowego. Pobierz Podatnik.info i sprawdź, co jeszcze możesz zyskać.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Ulga na zabytki