PIT-8AR - dla kogo i do kiedy w 2019?
Justyna Nowak
FreeImages
Podatnik.Info

PIT-8AR - dla kogo i do kiedy w 2019?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Wypełniony formularz PIT-8AR trafia wyłącznie do urzędu skarbowego, z pominięciem podatników, w imieniu których płatnik opłaca składki. Jakie dochody podlegają rozliczeniu przy pomocy formularza PIT-8AR?

  

Dopełnienie formalności związanych z PIT-8AR

Formularz PIT-8AR może być złożony jedynie metodą cyfrową. Sposób ten nie wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami, gdyż nie wymaga on kwalifikowanego podpisu elektronicznego. By poprawnie dopełnić formalności związanych z przekazaniem PIT-8AR fiskusowi, wystarczającym będzie znajomość pięciu tzw. danych autoryzujących.

 

Termin na złożenie deklaracji PIT-8AR do urzędu skarbowego mija 31 stycznia 2019 roku. Jeśli prowadzona przez płatnika-przedsiębiorcę działalność gospodarcza została zamknięta w trakcie roku podatkowego (bądź przed końcem stycznia kolejnego roku), formularz powinien zostać sporządzony aż do dnia zakończenia prowadzenia działalności. Podobnie jak w przypadku innych deklaracji, jeśli data końcowa wyznaczonego terminu przypada na dzień wolny od pracy, termin zostaje przesunięty na kolejny dzień roboczy. Za właściwą datę przesłania deklaracji podatkowej uznana jest dzień wysłania formularza przez płatnika. Do jego obowiązków należy również zachowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Które przychody muszą się znaleźć na PIT-8AR?

Rodzaje przychodów, które podlegają opodatkowaniu przy użyciu formularza PIT-8AR, określają poszczególne punkty Ustawy o PIT. Za pomocą PIT-8AR rozliczyć należy m.in.:

 • nagrody uzyskane w konkursach, grach i zakładach wzajemnych, jak również te związane ze sprzedażą premiową,
 • świadczenia wypłacane dla byłych pracowników, obecnie przebywających na emeryturze bądź otrzymujących rentę,
 • świadczenia pieniężne, wypłacane dla funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy,
 • odszkodowanie, wypłacane żołnierzom, którym został skrócony okres wypowiedzenia z zawodowej służby wojskowej,
 • należności osób zagranicznych, zgodnie z treścią 29 art. ustawy o podatku PIT,
 • odsetki od pożyczek, nie wliczając działalności gospodarczych, w których udzielanie pożyczek jest nadrzędnym przedmiotem ich działalności,
 • odsetki i dyskonto od papierów wartościowych
 • odsetki oraz pozostałe przychody od środków pieniężnych, które zostały zgromadzone na rachunku płatnika,
 • niewymienione powyżej formy inwestycji, przechowania bądź oszczędzania kapitału,  
 • dywidendy i pozostałe przychody, wynikające z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
 • dochód wynikający z udziału w funduszach kapitałowych,
 • kwoty, wypłacone po śmierci członka OFE, bądź dochody członka pracowniczego funduszu emerytalnego, wynikające z tytułu przeniesienia,
 • przychody z tytułu zbycia prawa poboru akcji.

  

Podatniku! Powyższe informacje mogą pomóc Ci uporządkować swoją wiedzę na temat deklaracji PIT-8AR. W złożeniu najczęściej spotykanych deklaracji podatkowych pomoże CI program PIT, który bez trudu przeprowadzi Cię przez proces dopełnienia formalności związanych z pitem. Skorzystaj z aplikacji PIT i nie przejmuj się zeznaniem podatkowym!

  

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek PIT za 2019 rok − nowe zasady