PIT-38 do rozliczenia dochodów kapitałowych. Kto powinien...
Justyna Nowak
FreeImages
Podatnik.Info

PIT-38 do rozliczenia dochodów kapitałowych. Kto powinien go wypełnić w 2020?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

PIT-38 − kto składa?


Informacje o tym, których podatników obowiązuje konieczność złożenia zeznania PIT-38, podaje Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 305). Deklaracja PIT-38 pozwala odprowadzić podatek od dochodów kapitałowych. 


Ze wspomnianej ustawy wynika, że tego typu deklarację powinno się wypełnić w następujących przypadkach:


  1. Kiedy podatnik chce odprowadzić podatek od zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (w ramach tzw. sprzedaży krótkiej), pochodnych instrumentów finansowych i realizacji wynikających z nich praw bądź udziały w spółkach z osobowością prawną,

  2. Kiedy podatnik w poprzednim roku podatkowym objął udziały (akcje) w spółkach lub wkłady w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny - co ważne - w innej postaci niż przedsiębiorstwo czy jego zorganizowana część.

Do przychodów z kapitałów pieniężnych, za które należy rozliczyć się na deklaracji PIT-38 za 2019, zalicza się m.in. akcje i obligacje. Co istotne, do rozliczenia przychodu w zeznaniu podatkowym za dany rok, najważniejsza jest data odpłatnego zbycia, a nie data, w której podatnik poniósł koszty uzyskania papierów wartościowych.

Z czego nie należy rozliczać się na PIT-38 2020? Ze składania tego typu deklaracji są zwolnieni podatnicy, którzy w poprzednim roku uzyskali odsetki z depozytów bankowych, lokat, otwartych funduszy inwestycyjnych i innych form oszczędzania. Wynika to z faktu, iż instytucje zarządzające tymi kapitałami są zobowiązane do odprowadzania należnego podatku.


PIT-38 rozlicza się zarówno z dochodów uzyskanych w Polsce, jak i za granicą. 


PIT-38 − zasady obliczania podatku dochodowego


Podatek dochodowy za dochody kapitałowe wynosi 19%. Obowiązują tu więc inne zasady niż te, które stosuje się, kiedy obliczasz podatek dochodowy na zasadach ogólnych. 


Deklarację PIT-38 wypełnia się na podstawie deklaracji PIT-8C lub też na podstawie własnych informacji, jeżeli nie otrzymasz PIT-38. 


Dekalracji PIT-38 nie możesz złożyć wraz z małżonkiem. Rozlicza się je indywidualnie − podobnie jak podatek ryczałtowy. 


Wypełniając deklarację podatkową PIT-38 możesz przeznaczyć 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego.


Co będzie potrzebne do wypełnienia PIT-38 2019?


Do prawidłowego rozliczenia deklaracji PIT-38 online należy zgromadzić informacje o uzyskanych przychodach kapitałów pieniężnych w poprzednim roku podatkowym, a więc w roku 2019. W większości przypadków wystarczająca będzie deklaracja PIT-8C, otrzymana z biura maklerskiego. Jeżeli podatnik w ciągu roku korzystał z usług kilku biur maklerskich, powinien zebrać formularze PIT-8C od każdego z nich. Jeśli natomiast sprzedaży dokonano poza biurem maklerskim, obowiązkiem będzie samodzielne wypełnienie PIT-38.


PIT-38 − do kiedy rozliczyć?


Wiesz już, że dochody kapitałowe należy rozliczyć na deklaracji PIT-38. Do kiedy należy je rozliczyć? Obowiązuje tu ogólny termin do 30 kwietnia 2020 roku. W tym roku data ta wypada w czwartek. 


Informację PIT-8C otrzymać powinieneś do końca lutego 2020 roku. Jeżeli nie nadeszła ona w terminie, upewnij się, że biura maklerskie wysłały ją. Jeżeli nie dochowały tego obowiązku to na Tobie ciąży wypełnienie PIT-38 według posiadanych informacji. Inforamcję PIT-8C możesz otrzymać pocztą (w formie papierowej) lub też drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu e-mail). Co więcej, PIT-38 od poprzedniego roku podatkowego urząd skarbowy wypełnia za Ciebie sam. Organ podatkowy wypełnia Twoja deklarację PIT-38 na podstawie przesłanych mu przez płatników informacji podatkowych. Ty do końca kwietnia 2020 r. możesz zatwierdzić, odrzucić lub wprowadzić korektę do zeznania podatkowego PIT-38. 


PIT-8C płatnik przekazuje także drogą elektroniczną do urzędu skarbowego do końca stycznia 2020 r. 


PIT-38 również przez Internet


Podatnicy rozliczający PIT-38 mogą to zrobić również przez internet. Termin złożenia deklaracji mija 30 kwietnia, co oznacza, że wybierając rozliczenie online, można uzupełnić i wysłać formularz nawet ostatniego dnia, bez ryzyka niedopełnienia obowiązku.


Aby złożyć PIT-38 przez internet, należy przygotować: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL oraz kwotę przychodu za rok poprzedzający ten, za który składane jest zeznanie. Po wypełnieniu formularza, najlepiej jest wysłać go przez Program PIT Pro. Dzięki temu dokument niezwłocznie trafi do urzędu skarbowego, gdzie nastąpi jego rozliczenie.


Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Rozliczenie PIT-38 bez formularza PIT-8C. Czy jest to możliwe w PIT 2019/2020?