Pit 2 – Nowy Ład. Uwaga – ważne zmiany!
Podatnik.info
Podatnik.info
podatnik.info

Pit 2 – Nowy Ład. Uwaga – ważne zmiany!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Pit 2 od lipca 2022 – zaszły ważne zmiany

Druk PIT-2 to oświadczenie, które istniało w prawie podatkowym już od 1 stycznia 2022 roku. Pełniło ono jedną bardzo ważną funkcję i służyło do celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej podatek. Pracownik miał prawo złożyć druk swojemu pracodawcy w związku ze wzrostem kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł.

Jeżeli pracownik zdecydował się na złożenie druku PIT-2, przekładało się to bezpośrednio na wysokość jego wynagrodzenia netto. Kwota zmniejszająca podatek wynosiła od stycznia do czerwca 2022 roku 425 zł miesięcznie, co było znaczącym wzrostem w porównaniu z 2021 rokiem. Druk PIT-2 mogły złożyć osoby osiągające przychody ze:

 • stosunku pracy,
 • spółdzielczego stosunku pracy,
 • stosunku służbowego,
 • pracy nakładczej,
 • wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy.

Jeżeli pracownik chciał realnie zmniejszyć wysokość zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób fizycznych, musiał złożyć PIT 2. Nowy Ład wprowadził jednak zmiany przepisów, które wpłynęły także na zasady składania druku oraz jego funkcji. Należy jednak zaznaczyć, że pracownicy, którzy nie złożyli takiego oświadczenia, nie traci prawa do kwoty zmniejszającej podatek. Zostanie ona rozliczona podczas składania deklaracji rocznej.

W związku ze zmianami, jakie wprowadza Nowy Ład oraz Nowy Ład 2.0, Ministerstwo Finansów opublikowało nowy wzór formularza. Zmieniła się także grupa podatników, którzy mogą złożyć formularz PIT-2 na 2023 rok. Poniżej wyjaśniamy, o czym powinien pamiętać każdy podatnik.

Pit 2 – jakie zmiany zaszły?

Zacznijmy od zmian, które obowiązywały PIT-2 od lipca 2022 roku. Od 1 stycznia do 30 czerwca kwota zmniejszająca podatek wynosiła 425 zł ze względu na wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł, a także stawki PIT 17%. W dniu 1 lipca 2022 roku weszły w życie nowe przepisy, które zmniejszyły wysokość podatku dochodowego do 12%. Wiązało się to zatem z obniżeniem kwoty zmniejszającej podatek do 300 zł miesięcznie. W ujęciu rocznym wynosi ona 3 600 zł.

Druk PIT 2 w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2022 roku można było składać:

 • do 9 marca 2022 roku przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym,
 • od 10 marca 2022 roku, czyli w trakcie roku podatkowego – pracodawca musi je zastosować najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik złożył PIT-2.

Nowy projekt zakłada jednak wprowadzenie nowego, jednolitego wzoru druku PIT-2. Zmiany mają na celu uporządkowanie formalności, jakich pracownik będzie musiał dopełnić wobec swojego pracodawcy w obszarze rozliczeń podatku dochodowego. 

Skalę zmian pokazuje doskonale już nowa nazwa formularza PIT-2. Na 2023 rok podatnicy będą składali: Oświadczenia/Wnioski podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Do tej pory druk nosił nazwę: Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Jeden dokument będzie zastępował kilka skomplikowanych oświadczeń, które musiały być składane odrębnie. Kto i kiedy będzie składał PIT-2? Nowy Ład wprowadza druk, który pozwoli na załatwienie kilku ważnych obowiązków zarówno wobec nowej osoby zatrudniającej, jak i stałego pracodawcy.

Pit 2 na 2022 – kto powinien go złożyć?

Bez wątpienia osobami, które zyskają na zmianach wprowadzonych przez rząd od 1 stycznia 2023 roku, będą pracownicy. Formalności zostały zredukowane do minimum i nie powinny sprawić problemu. Wszystkie dokumenty w zakresie rozliczeń podatku dochodowego będą znajdowały się w jednym druku.

Kto będzie mógł złożyć PIT-2? Nowy Ład umożliwi od 1 stycznia 2023 roku składanie formularza również zleceniobiorcom, osobom zatrudnionym na umowę o dzieło, członkom zarządu czy też menadżerom na kontraktach.

Podatnik będzie mógł wybrać z katalogu spraw tę interesującą dla niego. PIT-2 na 2023 rok w wersji 9 pozwoli na dopełnienie takich formalności jak:

 • upoważnienie płatnika do stosowania kwoty zmniejszającej podatek oraz możliwości podzielenia tej kwoty między 1, 2 lub 3 płatników w przypadku kilku źródeł dochodu,
 • wykazanie prawa do ulg i zwolnień podatkowych w trakcie roku – dotyczy to między innymi: ulgi dla pracujących seniorów, wspólnego rozliczania małżonków, preferencyjnego rozliczenia dla samotnych rodziców,
 • określenie kosztów uzyskania przychodów, które powinien wprowadzić pracodawca,
 • rezygnacja z ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodów,
 • wniosek o zaprzestanie pobierania zaliczek dla PIT – w przypadku nieprzekroczenia limitu dochodów 30 000 zł rocznie.

Jak widać, zmiany planowane przez rząd wiążą się ze znaczącymi korzyściami dla osób uzyskujących dochody z kilku źródeł. Do tej pory podatnik nie mógł podzielić kwoty zmniejszającej podatek między kilku pracodawców czy zleceniodawców. Jest to nowość, z której skorzystają podatnicy składający PIT-2 z zaznaczeniem odpowiedniej sprawy.

Na początku pojawiły się głosy, że każdy pracodawca będzie musiał wystąpić do pracowników o ponowne złożenie druku PIT-2 – tym razem w wersji 9. Wiązałoby się to ze wzrostem formalności zarówno z perspektywy pracodawcy, jak i pracownika. Po konsultacjach została podjęta decyzja o wykreśleniu tego zapisu. Jeżeli podatnik złożył formularz w poprzednich latach, nie musi dopełniać tych formalności ponownie. Druk PIT-2 będzie wciąż obowiązywał, jeżeli nie zmieniły się okoliczności.

Podsumowanie: PIT-2 – Nowy Ład od 1 stycznia 2023 roku

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje dotyczące obowiązków pracownika i pracownika związanych z drukiem PIT-2:

 • Druk PIT-2 został wprowadzony od 1 stycznia 2022 roku w związku z dużym wzrostem kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł. Wiązało się to ze wzrostem kwoty zmniejszającej podatek do 425 zł miesięcznie.
 • Formularz PIT-2 umożliwiał wprowadzenie odliczenia tej kwoty od zaliczek miesięcznych pobieranych przez płatnika.
 • PIT-2 od lipca 2022 roku dotyczył niższej kwoty w związku z obniżeniem stawki podatku z 17% do 12%. Te zmiany spowodowały obniżenie zmniejszającej podatek do 300 zł miesięcznie. Oznacza to w skali roku kwotę 3 600 zł.
 • Do tej pory PIT-2 obejmował wyłącznie jedną ważną kwestię, czyli upoważnienie pracodawcy do uwzględniania kwoty zmniejszającej podatek już na etapie poboru zaliczek na PIT.
 • Uwaga, PIT-2 – zmiany od 1 stycznia 2023 roku! Skalę modyfikacji pokazuje już nowa nazwa druku: Oświadczenia/Wnioski podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Będzie obejmował aż pięć oświadczeń oraz 3 wnioski, które znacznie ułatwią dopełnienie wszelkich formalności zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy.
 • Co ważne, druk PIT-2 będą wypełniały nie tylko osoby zatrudnione na etacie, ale również pracujący na umowie zlecenie czy nawet umowie o dzieło.
 • Druki PIT-2 złożone w poprzednich latach nie będą musiały być dostarczane po raz kolejny, jeżeli nie zmieniły się okoliczności ich wypełnienia. W innym przypadku należy przedłożyć płatnikowi zaktualizowaną wersję dokumentu.
 • Co ważne, podatnik zyskuje również możliwość rozłożenia kwoty zmniejszającej podatek między 1, 2, a nawet 3 płatników. Bez wątpienia jest to korzystne rozwiązanie dla osób posiadających kilka źródeł dochodu.


Jeżeli masz wątpliwości, czy powinieneś składać druk PIT-2 w wersji 9, pomogą Ci nasi eksperci zarówno w obszarze księgowości, jak i prawie podatkowym. Aby skorzystać z ich porad, wystarczy pobrać program Podatnik.info. W ramach korzystania z naszego systemu otrzymasz nie tylko bezpłatne wsparcie specjalistów, ale także pomoc w rozliczeniu deklaracji rocznej PIT. Nasz program wypełni za Ciebie wniosek, a po zatwierdzeniu wyśle PIT prosto do urzędu skarbowego. Pobierz i dowiedz się, co jeszcze możesz zyskać dzięki Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od zakupu psa z hodowli – przepisy, które musisz znać!